Referensgrupp katalogisering

Referensgruppens syfte är att fungera som ett stöd för Kungliga bibliotekets beslut i frågor som rör utveckling av katalogiseringspraxis i Libris.

Arbetssätt

Frågor behandlas främst via e-post och digitala möten.

Medlemmar

 • Karin Albinsson, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Katarina Chorell, Uppsala universitetsbibliotek
 • Stella Chriath, Uppsala stadsbibliotek
 • Daniel Flood, Kungliga biblioteket
 • Pär Johansson, Musik- och teaterbiblioteket
 • Sara Lafolie, Svenska barnboksinstitutet
 • Jessika Leman, Handelshögskolan
 • Mikael Lindgren, Lunds universitetsbibliotek
 • Marcus Nolgren, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Henrik Wallheim, Linköpings universitetsbibliotek

Sammankallande

 • Liv D'Amelio, Kungliga biblioteket
 • Katarina Synnermark, Kungliga biblioteket

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET