Spara katalogposten - Librisguiden

När du har redigerat Instans, Verk och Adminmetadata, kom ihåg att spara katalogposten.

Kom ihåg att spara katalogposten när du är klar med redigeringen av posten eller om du pausar arbetet eller arbetar länge. Det finns två olika sätt att spara.

Befintlig katalogpost:

  • Spara arbetet genom att klicka på sparaknappen i verktygsmenyn.

Ny katalogpost:

  • Spara katalogposten när du är klar genom att klicka på bocken i verktygsmenyn .

1. Spara arbetet
Spara arbetet genom att klicka på sparaknappen i verktygsmenyn.

Spara

2. Spara katalogposten
Spara katalogposten när du är klar genom att klicka på bocken i verktygsmenyn .

Spara och sluta redigera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-14
Publicerad:
2024-02-02