Verk - Librisguiden

Här hittar du information om Verk. Verket är den mer analyserande delen av katalogposten där du bland annat anger vem eller vilka som är skapare av verket och vad det handlar om genom att lägga till kontrollerade ämnesord.

Verket är kopplat till instansen med egenskapen Instans av. Verket kan antingen vara länkat eller ha en lokal beskrivning (lokal entitet).

Länkbara verk

Nu finns det länkbara verk för skönlitteratur på svenska i Libris katalogisering. Utbrytningen av de länkbara verken görs maskinellt och av en mindre grupp katalogisatörer.

Du ska inte bryta ut verk men du kan länka utgåvor av samma verk, t.ex. olika upplagor, pocketutgåva, inbunden utgåva, tryckt bok och e-bok till de utbrutna verken.

Det länkbara verket syns som ett kort i egenskapen Instans av. För att öppna verket, klicka på verkets rubrik i kortet i Instans av.

Har du frågor om ett utbrutet verk kan du kontakta Katalogsupport, skriv "Verk" i ämnesraden:

Länka till verk

När du är färdig med instansen, fortsätt med verket. Kontrollera om det finns ett verk att länka till.

Läs mer om vad du ska tänka på och hur du gör för att länka till ett verk på sidan:

Verk som lokal entitet

Befintlig katalogpost:

  • Om det inte finns ett verk att länka till, kontrollera om du behöver redigera verket i den lokala entiteten (den lokala beskrivningen).
  • Börja redigeringen med att expandera Verk, om du tidigare har minimerat den delen av katalogposten för att redigera Instans-delen.

Bilden visar ett exempel på hur ett verk som lokal entitet kan se ut.

Ny katalogpost:

  • Om det inte finns ett verk att länka till, beskriv verket i den lokala entiteten (den lokala beskrivningen).
  • Börja med att expandera Verk, om du tidigare har minimerat den delen av katalogposten för att beskriva Instansen.

  • Klicka på pilen efter Instans av, framför Text.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-23
Publicerad:
2023-12-04