Instans (manifestation) - Librisguiden

Här hittar du information om Instans. I Instans beskriver du utgåvan med egenskaper som t.ex. titel, upphov och utgivning. Oftast återger du dessa uppgifter som de är angivna i boken, inklusive felaktigheter. I Instans beskriver du också bokens fysiska egenskaper som t.ex. mått, sidantal och bärartyp.

Instansen är kopplad till verket med egenskapen Instans av. Verket kan antingen vara länkat eller ha en lokal beskrivning (lokal entitet).

Länkbara verk

Nu finns det länkbara verk för skönlitteratur på svenska i Libris katalogisering. Utbrytningen av de länkbara verken görs maskinellt och av en mindre grupp katalogisatörer.

Du ska inte bryta ut verk men du kan länka utgåvor av samma verk, t.ex. olika upplagor, pocketutgåva, inbunden utgåva, tryckt bok och e-bok till de utbrutna verken.

Det länkbara verket syns som ett kort i egenskapen Instans av. För att öppna verket, klicka på verkets rubrik i kortet i Instans av.

Har du frågor om ett utbrutet verk kan du kontakta Katalogsupport, skriv "Verk" i ämnesraden.

Börja med instansen

Librisguiden rekommenderar att du börjar med instansen.

Om instansen inte är länkad till ett utbrutet verk kan det vara bra att minimera Verk medan du arbetar med instansen.

För att minimera Verk, klicka på pilen längst upp vid Instans av / Text.

Minimera Instans av / Verk.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-29
Publicerad:
2023-11-24