Adminmetadata - Librisguiden

Här hittar du information om Adminmetadata, där administrativ metadata om katalogposten finns. Har du skapat en ny katalogpost behöver du inte redigera Adminmetadata, alla nödvändiga uppgifter är förifyllda.

När du redigerar en befintlig katalogpost och är klar med Instans och Verk är det dags att redigera Adminmetadata.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-12
Publicerad:
2023-12-20