Agenter - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga typer av agenter.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

 • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 9.2.2
 • Elementets namn, t.ex. Föredragen namn för person
 • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Person

 • RDA 8.12länk till annan webbplats
  Konsulterad källa
  OBLIGATORISK
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis:
  Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.
 • RDA 9.2.2länk till annan webbplats
  Föredraget namn för person
  KÄRNELEMENT
 • RDA 9.2.3länk till annan webbplats
  Variantnamn för person
  OBLIGATORISKT
  Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
  Librispraxis:
  Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller som förekommer i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.
 • RDA 9.3.2länk till annan webbplats
  Födelsetid
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Bör alltid anges för svenska personer.
 • RDA 9.3.3länk till annan webbplats
  Dödstid
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Bör alltid anges för svenska personer.
 • RDA 9.3.4länk till annan webbplats
  Verksamhetstid för person
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • RDA 9.4länk till annan webbplats
  Persons titel
  KÄRNELEMENT
  För kungliga titlar, adelstitlar, titlar som anger kyrklig rang och religiösa titlar. Alla andra titlar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan med samma namn.
 • RDA 9.5länk till annan webbplats
  Fullständig namnform
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • RDA 9.6länk till annan webbplats
  Övrig beteckning förknippad med person
  KÄRNELEMENT
  För kristna helgon, andar, personer nämnda i religionsurkunder eller i en apokryfisk bok, fiktiva och legendariska gestalter och icke-mänskliga entiteter. Alla andra beteckningar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • RDA 9.15länk till annan webbplats
  Persons verksamhetsområde
  Librispraxis:
  Önskvärt att uppgiften anges i auktoritetsposten när en sådan upprättas. Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord, se även Persons yrke eller sysselsättning.

 • RDA 9.16länk till annan webbplats
  Persons yrke eller sysselsättning
  KÄRNELEMENT
  För personer vars namn består av en fras som inte talar om vad personen är/gör.
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
  Librispraxis: Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord.
 • RDA 9.18länk till annan webbplats
  Identifikator för person
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för personen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier) eller ORCID (Open Researcer and Contribution ID).

Släkt

 • RDA 8.12länk till annan webbplats
  Konsulterad källa
  OBLIGATORISKT
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis:
  Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.
 • RDA 10.2.2länk till annan webbplats
  Föredraget namn för släkt
  KÄRNELEMENT
 • RDA 10.2.3länk till annan webbplats
  Variantnamn för släkt
  OBLIGATORISKT
  Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
  Librispraxis:
  Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller som förekommer i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.
 • RDA 10.3länk till annan webbplats
  Typ av släkt
  KÄRNELEMENT
 • RDA 10.4länk till annan webbplats
  Tidförknippad med släkt
  KÄRNELEMENT
 • RDA 10.5länk till annan webbplats
  Ort förknippad med släkt
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en släkt från en annan släkt med samma namn.
 • RDA 10.6länk till annan webbplats
  Välkänd medlem av släkt
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en släkt från en annan släkt med samma namn.
 • RDA 10.10länk till annan webbplats
  Identifikator för släkt
  Librispraxis:
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris.

Institution

 • RDA 8.12länk till annan webbplats
  Konsulterad källa
  OBLIGATORISKT
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis:
  Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.
 • RDA 11.2.2länk till annan webbplats
  Föredraget namn för institution
  KÄRNELEMENT
 • RDA 11.2.3länk till annan webbplats
  Variantnamn för institution
  OBLIGATORISK
  Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
  Librispraxis: Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller finns i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.
 • RDA 11.3länk till annan webbplats
  Ort förknippad med institution
  KÄRNELEMENT
  För konferenser, etc.
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.4.2länk till annan webbplats
  Tid för konferens
  KÄRNELEMENT
 • RDA 11.4.3länk till annan webbplats
  Tid för institutions grundande
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.4.4länk till annan webbplats
  Tid för institutions upphörande
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.4.5länk till annan webbplats
  Verksamhetstid för institution
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.5länk till annan webbplats
  Samhörande institution
  KÄRNELEMENT
  För konferenser etc. om den samhörande institutionens namn bättre identifierar konferensen än den ort eller de orter där konferensen ägde rum eller om orten/orterna är okänd/okända eller inte omedelbart kan bestämmas.
  Övriga institutioner:
  Om den samhörande institutionens namn bättre identifierar institutionen än institutionens ort/orter eller om orten/orterna är okänd/okända och inte omedelbart kan bestämmas, och om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.6länk till annan webbplats
  Ordningsnummer för konferens
  KÄRNELEMENT
 • RDA 11.7länk till annan webbplats
  Övrig beteckning förknippad med institution
  KÄRNELEMENT
  Om namnet på institutionen inte uttrycker att det är en institution.
  Om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.11länk till annan webbplats
  Institutions historia
  OBLIGATORISKT
  Om auktoritetspost upprättas.
 • RDA 11.12länk till annan webbplats
  Identifikator för institution
  KÄRNELEMENT
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för institutionen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier).

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET