Agenter - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga typer av agenter.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

 • Elementets namn, t.ex. Föredragen namn för person
 • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 9.2.2
 • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Person

 • Konsulterad källa
  RDA 8.12 Länk till annan webbplats.
  OBLIGATORISK
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis:
  Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.
 • Föredraget namn för person
  RDA 9.2.2 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
 • Variantnamn för person
  RDA 9.2.3 Länk till annan webbplats.
  OBLIGATORISKT
  Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
  Librispraxis:
  Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller som förekommer i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.
 • Födelsetid
  RDA 9.3.2 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Bör alltid anges för svenska personer.
 • Dödstid
  RDA 9.3.3 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Bör alltid anges för svenska personer.
 • Verksamhetstid för person
  RDA 9.3.4 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • Persons titel
  RDA 9.4 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  För kungliga titlar, adelstitlar, titlar som anger kyrklig rang och religiösa titlar. Alla andra titlar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan med samma namn.
 • Fullständig namnform
  RDA 9.5 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • Övrig beteckning förknippad med person
  RDA 9.6 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  För kristna helgon, andar, personer nämnda i religionsurkunder eller i en apokryfisk bok, fiktiva och legendariska gestalter och icke-mänskliga entiteter. Alla andra beteckningar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • Persons verksamhetsområde
  RDA 9.15 Länk till annan webbplats.
  Librispraxis:
  Önskvärt att uppgiften anges i auktoritetsposten när en sådan upprättas. Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord, se även Persons yrke eller sysselsättning.
 • Persons yrke eller sysselsättning
  RDA 9.16 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  För personer vars namn består av en fras som inte talar om vad personen är/gör.
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
  Librispraxis: Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord.
 • Identifikator för person
  RDA 9.18 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för personen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier) eller ORCID (Open Researcer and Contribution ID).

Släkt

Institution

 • Konsulterad källa
  RDA 8.12 Länk till annan webbplats.
  OBLIGATORISKT
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis:
  Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.
 • Föredraget namn för institution
  RDA 11.2.2 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
 • Variantnamn för institution
  RDA 11.2.3 Länk till annan webbplats.
  OBLIGATORISK
  Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
  Librispraxis: Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller finns i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.
 • Ort förknippad med institution
  RDA 11.3 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  För konferenser, etc.
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • Tid för konferens
  RDA 11.4.2 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
 • Tid för institutions grundande
  RDA 11.4.3 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • Tid för institutions upphörande
  RDA 11.4.4 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • Verksamhetstid för institution
  RDA 11.4.5 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • Samhörande institution
  RDA 11.5 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  För konferenser etc. om den samhörande institutionens namn bättre identifierar konferensen än den ort eller de orter där konferensen ägde rum eller om orten/orterna är okänd/okända eller inte omedelbart kan bestämmas.
  Övriga institutioner:
  Om den samhörande institutionens namn bättre identifierar institutionen än institutionens ort/orter eller om orten/orterna är okänd/okända och inte omedelbart kan bestämmas, och om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • Ordningsnummer för konferens
  RDA 11.6 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
 • Övrig beteckning förknippad med institution
  RDA 11.7 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om namnet på institutionen inte uttrycker att det är en institution.
  Om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • Institutions historia
  RDA 11.11 Länk till annan webbplats.
  OBLIGATORISKT
  Om auktoritetspost upprättas.
 • Identifikator för institution
  RDA 11.12 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för institutionen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier).

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET