Agenter - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga typer av agenter.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

 • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 9.2.2
 • Elementets namn, t.ex. Föredragen namn för person
 • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Person

 • RDA 8.12 Länk till annan webbplats.
  Konsulterad källa
  OBLIGATORISK
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis:
  Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.
 • RDA 9.2.2 Länk till annan webbplats.
  Föredraget namn för person
  KÄRNELEMENT
 • RDA 9.2.3 Länk till annan webbplats.
  Variantnamn för person
  OBLIGATORISKT
  Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
  Librispraxis:
  Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller som förekommer i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.
 • RDA 9.3.2 Länk till annan webbplats.
  Födelsetid
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Bör alltid anges för svenska personer.
 • RDA 9.3.3 Länk till annan webbplats.
  Dödstid
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Bör alltid anges för svenska personer.
 • RDA 9.3.4 Länk till annan webbplats.
  Verksamhetstid för person
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • RDA 9.4 Länk till annan webbplats.
  Persons titel
  KÄRNELEMENT
  För kungliga titlar, adelstitlar, titlar som anger kyrklig rang och religiösa titlar. Alla andra titlar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan med samma namn.
 • RDA 9.5 Länk till annan webbplats.
  Fullständig namnform
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • RDA 9.6 Länk till annan webbplats.
  Övrig beteckning förknippad med person
  KÄRNELEMENT
  För kristna helgon, andar, personer nämnda i religionsurkunder eller i en apokryfisk bok, fiktiva och legendariska gestalter och icke-mänskliga entiteter. Alla andra beteckningar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan person med samma namn.
 • RDA 9.15 Länk till annan webbplats.
  Persons verksamhetsområde
  Librispraxis:
  Önskvärt att uppgiften anges i auktoritetsposten när en sådan upprättas. Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord, se även Persons yrke eller sysselsättning.

 • RDA 9.16 Länk till annan webbplats.
  Persons yrke eller sysselsättning
  KÄRNELEMENT
  För personer vars namn består av en fras som inte talar om vad personen är/gör.
  Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
  Librispraxis: Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord.
 • RDA 9.18 Länk till annan webbplats.
  Identifikator för person
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för personen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier) eller ORCID (Open Researcer and Contribution ID).

Släkt

Institution

 • RDA 8.12 Länk till annan webbplats.
  Konsulterad källa
  OBLIGATORISKT
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis:
  Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.
 • RDA 11.2.2 Länk till annan webbplats.
  Föredraget namn för institution
  KÄRNELEMENT
 • RDA 11.2.3 Länk till annan webbplats.
  Variantnamn för institution
  OBLIGATORISK
  Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
  Librispraxis: Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller finns i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.
 • RDA 11.3 Länk till annan webbplats.
  Ort förknippad med institution
  KÄRNELEMENT
  För konferenser, etc.
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.4.2 Länk till annan webbplats.
  Tid för konferens
  KÄRNELEMENT
 • RDA 11.4.3 Länk till annan webbplats.
  Tid för institutions grundande
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.4.4 Länk till annan webbplats.
  Tid för institutions upphörande
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.4.5 Länk till annan webbplats.
  Verksamhetstid för institution
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.5 Länk till annan webbplats.
  Samhörande institution
  KÄRNELEMENT
  För konferenser etc. om den samhörande institutionens namn bättre identifierar konferensen än den ort eller de orter där konferensen ägde rum eller om orten/orterna är okänd/okända eller inte omedelbart kan bestämmas.
  Övriga institutioner:
  Om den samhörande institutionens namn bättre identifierar institutionen än institutionens ort/orter eller om orten/orterna är okänd/okända och inte omedelbart kan bestämmas, och om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.6 Länk till annan webbplats.
  Ordningsnummer för konferens
  KÄRNELEMENT
 • RDA 11.7 Länk till annan webbplats.
  Övrig beteckning förknippad med institution
  KÄRNELEMENT
  Om namnet på institutionen inte uttrycker att det är en institution.
  Om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.
 • RDA 11.11 Länk till annan webbplats.
  Institutions historia
  OBLIGATORISKT
  Om auktoritetspost upprättas.
 • RDA 11.12 Länk till annan webbplats.
  Identifikator för institution
  KÄRNELEMENT
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för institutionen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier).

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET