Agenter - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga typer av agenter.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 9.2.2
  • Elementets namn, t.ex. Föredragen namn för person
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Person

RDA 8.12länk till annan webbplats
Konsulterad källa
OBLIGATORISK
När auktoritetspost upprättas.
Librispraxis:
Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.

RDA 9.2.2länk till annan webbplats
Föredraget namn för person
KÄRNELEMENT

RDA 9.2.3länk till annan webbplats
Variantnamn för person
OBLIGATORISKT
Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
Librispraxis:
Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller som förekommer i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.

RDA 9.3.2länk till annan webbplats
Födelsetid
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Bör alltid anges för svenska personer.

RDA 9.3.3länk till annan webbplats
Dödstid
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Bör alltid anges för svenska personer.

RDA 9.3.4länk till annan webbplats
Verksamhetstid för person
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.

RDA 9.4länk till annan webbplats
Persons titel
KÄRNELEMENT
För kungliga titlar, adelstitlar, titlar som anger kyrklig rang och religiösa titlar. Alla andra titlar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan med samma namn.

RDA 9.5länk till annan webbplats
Fullständig namnform
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.

RDA 9.6länk till annan webbplats
Övrig beteckning förknippad med person
KÄRNELEMENT
För kristna helgon, andar, personer nämnda i religionsurkunder eller i en apokryfisk bok, fiktiva och legendariska gestalter och icke-mänskliga entiteter. Alla andra beteckningar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan person med samma namn.

RDA 9.15länk till annan webbplats
Persons verksamhetsområde
Librispraxis:
Önskvärt att uppgiften anges i auktoritetsposten när en sådan upprättas. Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord, se även Persons yrke eller sysselsättning.

RDA 9.16länk till annan webbplats
Persons yrke eller sysselsättning
KÄRNELEMENT
För personer vars namn består av en fras som inte talar om vad personen är/gör.
Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
Librispraxis: Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord.

RDA 9.18länk till annan webbplats
Identifikator för person
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för personen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier) eller ORCID (Open Researcer and Contribution ID).

Släkt

RDA 8.12länk till annan webbplats
Konsulterad källa
OBLIGATORISKT
När auktoritetspost upprättas.
Librispraxis:
Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.

RDA 10.2.2länk till annan webbplats
Föredraget namn för släkt
KÄRNELEMENT

RDA 10.2.3länk till annan webbplats
Variantnamn för släkt
OBLIGATORISKT
Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
Librispraxis:
Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller som förekommer i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.

RDA 10.3länk till annan webbplats
Typ av släkt
KÄRNELEMENT

RDA 10.4länk till annan webbplats
Tidförknippad med släkt
KÄRNELEMENT

RDA 10.5länk till annan webbplats
Ort förknippad med släkt
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en släkt från en annan släkt med samma namn.

RDA 10.6länk till annan webbplats
Välkänd medlem av släkt
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en släkt från en annan släkt med samma namn.

RDA 10.10länk till annan webbplats
Identifikator för släkt
Librispraxis:
ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris.

Institution

RDA 8.12länk till annan webbplats
Konsulterad källa
OBLIGATORISKT
När auktoritetspost upprättas.
Librispraxis:
Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.

RDA 11.2.2länk till annan webbplats
Föredraget namn för institution
KÄRNELEMENT

RDA 11.2.3länk till annan webbplats
Variantnamn för institution
OBLIGATORISK
Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
Librispraxis: Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller finns i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.

RDA 11.3länk till annan webbplats
Ort förknippad med institution
KÄRNELEMENT
För konferenser, etc.
Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

RDA 11.4.2länk till annan webbplats
Tid för konferens
KÄRNELEMENT

RDA 11.4.3länk till annan webbplats
Tid för institutions grundande
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

RDA 11.4.4länk till annan webbplats
Tid för institutions upphörande
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

RDA 11.4.5länk till annan webbplats
Verksamhetstid för institution
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

RDA 11.5länk till annan webbplats
Samhörande institution
KÄRNELEMENT
För konferenser etc. om den samhörande institutionens namn bättre identifierar konferensen än den ort eller de orter där konferensen ägde rum eller om orten/orterna är okänd/okända eller inte omedelbart kan bestämmas.
Övriga institutioner:
Om den samhörande institutionens namn bättre identifierar institutionen än institutionens ort/orter eller om orten/orterna är okänd/okända och inte omedelbart kan bestämmas, och om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

RDA 11.6länk till annan webbplats
Ordningsnummer för konferens
KÄRNELEMENT

RDA 11.7länk till annan webbplats
Övrig beteckning förknippad med institution
KÄRNELEMENT
Om namnet på institutionen inte uttrycker att det är en institution.
Om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

RDA 11.11länk till annan webbplats
Institutions historia
OBLIGATORISKT
Om auktoritetspost upprättas.

RDA 11.12länk till annan webbplats
Identifikator för institution
KÄRNELEMENT
ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för institutionen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier).

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET