Libris användargrupp

Libris användargrupp behandlar gemensamma frågor kring katalogisering i Libris.  Användargruppen består av medlemmar från olika bibliotekstyper.

Gruppens uppdrag

Gruppen fungerar som referensgrupp med uppdraget att ta del av, diskutera och sprida information inom följande områden:

 • Katalogfrågor i stort
 • Katalogiseringspraxis i Libris
 • Maskinell metadatahantering i Libris
 • Övergripande om klassifikation och ämnesord

Arbetssätt

 • Webbmöten 1 gång per månad under höst/vår
 • E-postutskick med underlag inför möten en vecka i förväg
 • Fysiska möten 1 gång per termin eller vid behov
 • Frågor ska också kunna behandlas per e-post
 • Gruppen kan själv ta upp frågor
 • Libriskollektivet kan föreslå frågor att ta upp

Medlemmar

 • Karin Albinsson, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Ingrid Dannberg, BTJ
 • Kristin Ericson, Göteborgs stadsbibliotek
 • Lia Fallenius, Stockholms universitetsbibliotek
 • Daniel Flood, KB
 • Pär Johansson, Musik och teaterbiblioteket
 • Sara Johansson, Umeå stadsbibliotek
 • Anna Lindqvist, Stockholms stadsbibliotek
 • Olof Osterman, KB
 • Helena Rydberg, Malmö universitetsbibliotek
 • Erik Svanström, Lunds universitet, HT-biblioteken

Sammankallande och sekreterare

 • Harriet Aagaard, KB

Ständigt adjungerad

 • Katja Naischtein, KB

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET