Kommentarer, annotationer, illustrativt innehåll etc. som tillagts ett verk

Resurser som består av kommentarer eller andra tillägg som kompletterar ett tidigare existerande verk + det tidigare existerande verket kan beskrivas på tre olika sätt, beroende på hur det presenteras: som en samling, som ett nytt uttryck av det existerande verket eller som ett nytt verk (RDA 6.27.1.6 Länk till annan webbplats.).

Samling

Om kommentarer, annotationer, illustrativt innehåll etc. läggs till ett redan existerande verk och det anses viktigt att identifiera kommentarerna etc. och det redan existerande verket som en samling, tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1.4 Länk till annan webbplats. för att konstruera den auktoriserade sökingången för samlingen, dvs. använd den föredragna titeln för samlingsverket.

Om samlingen saknar samlingstitel, konstruera separata sökingångar för verken i samlingen.

Kommentarer (= nytt verk) + existerande verk, identifierade som samling, i detta fall utan samlingstitel:

Instans av Verk:
Språk:
Länka till entitet: Svenska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: 1689 års katekes av Olaus Swebilius
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Herbertsson, Johan, 1975-
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåhl och swar
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Svebilius, Olof, 1624-1700
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: 1689 års katekes av Olaus Swebilius
Upphovsuppgift: Johan Herbertsson. Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåhl och swar / aff Olao Swebilio
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåhl och swar

Samlingen innehåller två ingående verk, dels det nya verket (Herbertssons kommentarer), dels det existerande verket (Svebilius text).

Auktoriserade sökingångar för de två ingående verken/uttrycken:

  • Herbertsson, Johan, 1975- . 1689 års katekes av Olaus Swebilius
  • Svebilius, Olof, 1624-1700. Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåhl och swar

Uttryck av ett redan existerande verk

Alternativ 1: Om verket presenteras endast som ett uttryck av ett redan existerande verk och det inte anses viktigt att identifiera kommentarerna etc. och det redan existerande verket som en samling, tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1 Länk till annan webbplats. för att konstruera den auktoriserade sökingången för det redan existerande verket. Om det anses viktigt att identifiera det särskilda uttrycket av det verket, konstruera en auktoriserad sökingång för det uttrycket enligt instruktionerna i RDA 6.27.3 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Tillämpa alternativet.

Uttryck av ett redan existerande verk:

Instans av Verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Barchester Towers)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Trollope, Anthony, 1815-1882
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Bowen, John, 1958-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör (edt)
Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Barchester Towers
Upphovsuppgift: Anthony Trollope ; edited with an introduction and notes by John Bowen

Bowens introduktion anges inte som ett (nytt) verk (dvs. ingen samling av två verk).

Auktoriserad sökingång för det redan existerande verket:
Trollope, Anthony, 1815-1882. Barchester Towers

Kommentarerna etc. utgör ett nytt verk

Alternativ 2: Om verket presenteras som kommentarer etc., och det inte anses viktigt att identifiera kommentarerna etc. och det redan existerande verket som en samling, tillämpa instruktionerna i RDA 6.27.1 Länk till annan webbplats. för att konstruera den auktoriserade sökingången för kommentarerna etc.

Librispraxis: Tillämpa alternativet.

Lagkommentaren utgör ett nytt verk (i förhållande till lagtexten):

Instans av Verk:

(Har titel / Titel / Huvudtitel: LAS-handboken)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Åhnberg, Lars, 1946-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: LAS-handboken
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: lagtext, kommentarer, AD-domar
Upphovsuppgift: av Lars Åhnberg

Lagtexten anges inte som ett (existerande) verk (dvs. ingen samling av två verk).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Åhnberg, Lars, 1946- . LAS-handboken

För instruktioner om att ange relationen mellan samlingen och dess individuella verk, se RDA 25.1 Länk till annan webbplats. och Ingående verk.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET