Tal angivna med siffror eller med bokstäver - RDA 1.8

Tal som är angivna med siffror eller med bokstäver ska i vissa element återges enligt särskilda riktlinjer. Dessa riktlinjer finns i RDA 1.8 Länk till annan webbplats.. Här är samma riktlinjer anpassade till svenska förhållanden.

Generella riktlinjer

När tal angivna med siffror eller med bokstäver ska återges, tillämpa riktlinjerna i RDA 1.8 Länk till annan webbplats. för:

 • siffrors form
 • tal angivna med bokstäver
 • första och sista siffra
 • ordningstal

De element som riktlinjerna gäller

Riktlinjerna ska enbart tillämpas när tal angivna med siffror eller med bokstäver anges för följande element:

 • Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i svit
 • Kronologisk beteckning för första numret/delen i svit
 • Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i svit
 • Kronologisk beteckning för sista numret/delen i svit
 • Alternativ numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i svit
 • Alternativ kronologisk beteckning för första numret/delen i svit
 • Alternativ numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i svit
 • Alternativ kronologisk beteckning för sista numret/delen i svit
 • Produktionstid
 • Utgivningstid
 • Distributionstid
 • Tillverkningstid
 • Copyrightår
 • Numrering inom serie
 • Numrering inom underserie
 • År när examen avlades

Övriga element

När tal angivna med siffror eller med bokstäver ska återges för andra element än de som förtecknas ovan, återge dem som de förekommer i källan. Tillämpa de allmänna riktlinjerna i dokumentet "Transcription" - RDA 1.7.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Femtio år i Örebro
 • Upplageuppgift: Andra upplagan

Återge tal angivna med bokstäver i t.ex. huvudtitel och upplageuppgift som de förekommer i källan.

Siffrors form

Ange siffror i den form som föredras av den katalogiserande instansen, om det inte innebär att det blir otydligt (RDA 1.8.2 Länk till annan webbplats.)

Librispraxis: Tillämpa grundregeln. Ersätt romerska siffror med arabiska. Alternativ 1 och 2 (att återge siffror i den form de förekommer i källan) tillämpas ej.

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: del 3

  I källan: del III
 • Utgivningstid / Primär utgivning / Datum: 2017

  Utgivningstid i källan: MMXVII

Tal angivna med bokstäver

Ersätt tal angivna med bokstäver med siffror (RDA 1.8.3 Länk till annan webbplats.).

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: del 2

  I källan: del två

Första och sista siffra

När tid och andra tal med första och sista siffra anges, ange båda siffrorna i fullständig form (RDA 1.8.4 Länk till annan webbplats.).

 • Utgivningstid / Primär utgivning / Datum: 1975-1999

  Utgivningstid i källan: 1975-99

Ordningstal

När ordningstal (uttryckta antingen med siffror eller med bokstäver) ska anges, ange dem med siffror enligt respektive språks skrivregler (RDA 1.8.5 Länk till annan webbplats.).

 • Källa på svenska:
  Ange ordningstal från en svenskspråkig källa med siffror följda av kolon och ordningstalets sista bokstav, till exempel 1:a, 2:a, 3:e, 20:e (enligt Svenska skrivregler). Det räcker ibland med enbart siffrorna om sammanhanget gör klart att det är ett ordningstal. I datum med efterföljande månadsangivelse skrivs alltid siffrorna utan särskild markering av ordningstalets ändelse, till exempel den 6 juni.
 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 6:e delen

  I källan: sjätte delen
 • Källa på engelska: 
  Ange ordningstal från en engelskspråkig källa med siffror, i formen 1st, 2nd, 3rd, 4th, etc.
 • Källa på andra språk:
  RDA 1.8.5 Länk till annan webbplats. finns anvisningar för källor på kinesiska, japanska och koreanska samt exempel på franska, tyska och italienska.

Vid osäkerhet, ange ordningstal som siffra, följd av punkt, 1., 2., 3., etc.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET