"Transcription" - RDA 1.7

Med "transcription" menas återgivning av element så som de förekommer i källan.
RDA använder termerna ”transcribe” och ”record” i samband med registrering av attribut. I RDA 1.7länk till annan webbplats förklaras vad som gäller vid "transcription". Här är samma riktlinjer anpassade till svenska förhållanden.

Generella riktlinjer för återgivning av element så som de förekommer i källan

RDA 1.7.1länk till annan webbplats

När instruktionerna i kapitel 2-4 säger att man ska återge element så som de förekommer i källan (transcription) tillämpas de generella riktlinjerna i RDA 1.7.2–1.7.9länk till annan webbplats. Det gäller till exempel stora och små bokstäver, interpunktion, förkortningar och felaktigheter. När instruktioner hänvisar till ett appendix, tillämpas tilläggsinstruktionerna där.

Det finns två alternativ i RDA 1.7.1:

 • Alternativ 1: Katalogiserande instans kan skapa egna riktlinjer.
  Librispraxis: Följ senaste upplagan av Svenska skrivregler när det gäller stora och små bokstäver på svenska (se nästa stycke). För interpunktion, siffror, symboler, förkortningar etc., följ RDA 1.7.3–1.7.9länk till annan webbplats med anvisningar för Librispraxis, samt respektive appendix.
 • Alternativ 2: Acceptera data som skapats av annan instans eller som är hämtade från en digital informationskälla som de är.
  Librispraxis: Katalogiserande instans avgör.
  NB-praxis på miniminivå: tillämpa alternativ 2, dvs. acceptera data som skapats av annan instans eller som är hämtade från en digital informationskälla som de är.

Stora och små bokstäver

RDA 1.7.2länk till annan webbplats

I grundinstruktionen för stora och små bokstäver säger RDA att man ska tillämpa RDA Appendix Alänk till annan webbplats men i de generella riktlinjerna, RDA 1.7.1länk till annan webbplats, har RDA två alternativ; antingen kan den katalogiserande instansen skapa egna riktlinjer eller också kan man, om data skapats av annan instans eller är hämtad från en digital informationskälla, välja att acceptera dem som de är.

Librispraxis:

 • För stora och små bokstäver på svenska: följ anvisningarna i senaste upplagan av Svenska skrivregler.
  Vad gäller institutioner med flerordiga svenska namn följs av praktiska skäl i allmänhet huvudregeln i Svenska skrivregler: endast första ordet och ord som i sig är namn skrivs med stor bokstav. Katalogiserande instans som så önskar kan dock följa de specifika anvisningarna för namn på företag och organisationer och skriva namnet enligt deras egen praxis.
 • För stora och små bokstäver på andra språk: följ RDA Appendix Alänk till annan webbplats.
 • Vid sekundärkatalogisering: Data som skapats av annan instans eller är hämtad från en digital informationskälla kan accepteras som den är, katalogiserande instans avgör.

NB-praxis för företag och organisationer med flerordiga svenska namn:

 • Vid sekundärkatalogisering: Acceptera data (när det gäller stor bokstav på endast första ordet eller på flera ord) som skapats av annan instans eller är hämtad från en digital informationskälla.
 • Vid primärkatalogisering: Följ huvudregeln för institutioner med flerordiga namn i Svenska skrivregler som säger att endast första ordet och ord som i sig är namn skrivs med stor bokstav.

Interpunktion

RDA 1.7.3länk till annan webbplats

Återge generellt interpunktion exakt som den förekommer i källan.

Har titel / Titel / Huvudtitel: …and then there were none

Interpunktion som saknas kan läggas till om det behövs för tydligheten.

Diakriter

RDA 1.7.4länk till annan webbplats

Återge diakriter som förekommer i källan.
Librispraxis är att tillämpa det valfria tillägget: Lägg till diakriter som inte finns i källan enligt normalt bruk för det aktuella språket.

Symboler

RDA 1.7.5länk till annan webbplats

Ersätt symboler och andra tecken, som inte kan återges, med en beskrivning inom klammer. Gör en förklarande anmärkning om det behövs (se RDA 2.17).

Librispraxis är att även tillämpa alternativet: Om en symbol återgiven som den förekommer i källan skapar avsevärd otydlighet, uteslut den eller ersätt den med en annan symbol eller annan interpunktion.

Har titel / Titel / Huvudtitel: A history of French-speaking countries

Kommentar: Titeln i källan: A history of French=speaking countries

Gör en anmärkning om symboler som uteslutits eller ersatts av annan interpunktion (se RDA 2.17länk till annan webbplats), om det är viktigt för identifikation.

Uteslut typografiska tecken som används som avskiljare etc.

Librispraxis: Uteslut juridiska skyddssymboler som ® (registreringstecken) och ™ (trademark, varumärkestecken). Uteslut sådana symboler även i sökingångar. (Anvisningen följer LC-PCC PS for 1.7.5 RDA). Uteslut copyrighttecken, ©, i alla element utom i copyrightår. Ingen anmärkning görs om uteslutningen.

Mellanslag mellan initialer och i akronymer

RDA 1.7.6länk till annan webbplats

Om enstaka bokstäver eller initialer förekommer utan åtskiljande punkter i källan, återge bokstäverna utan mellanslag, oavsett om det finns mellanslag i källan.

Om sådana bokstäver eller initialer åtskiljs av punkter, uteslut mellanslagen.

Upphovsuppgift: edited by P.C. White

Observera att andra regler gäller för mellanslag mellan initialer och i akronymer i auktoriserade sökingångar (se RDA 8.5.6länk till annan webbplats).

Bokstäver eller ord som är avsedda att läsas mer än en gång

RDA 1.7.7länk till annan webbplats

Om en bokstav eller ett ord uppträder endast en gång men källans utformning klart anger att den/det avses att läsas mer än en gång, upprepa bokstaven eller ordet.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Canadian bibliographies
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Bibliographies canadiennes

Kommentar: I källan: Canadian BIBLIOGRAPHIES canadiennes

Förkortningar

RDA 1.7.8länk till annan webbplats

Förkorta inte ord i element där RDA anger att man ska skriva som det står i källan. Finns förkortningar i källan, återge dem.
För övriga element, se RDA Appendix B.

Felaktigheter

RDA 1.7.9länk till annan webbplats

När instruktionen säger att ett element ska återges så som det förekommer i källan (transcription), ska man göra det även om det förekommer felaktigheter, om inte instruktionen för elementet säger något annat. Rätta felaktigheten i en anmärkning om det är viktigt för identifikation och åtkomst.

Om felaktigheten finns i en titel och en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange en korrekt form av titeln som en varianttitel, se RDA 2.3.6länk till annan webbplats.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET