Verk och uttryck

Enligt RDA är ett verk en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse. Ett uttryck är den intellektuella eller konstnärliga form ett verk får varje gång det förverkligas (text, ljud, bild och så vidare, eller en kombination av dessa).

Verk i Libris

I Libris format, som bygger på Bibframe, är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna och kallas för Verk. Det innebär att ett nytt uttryck enligt RDA blir ett nytt verk i Libris.

Verk i Libris utgör den katalogiserade resursens konceptuella väsen och till det hör egenskaper som ämne, genre/form, klassifikation, innehållstyp och språk. Till verket kan även agenter, till exempel författare, kompositör eller översättare knytas.

Under rubriken Verk och uttryck hittar du anvisningar för egenskaper som tillhör verk och uttryck. Där finns även lathundar för verk, se Lathundar för verk i Libris.

För egenskaper under Manifestation (Instans), se rubriken Manifestation (Instans).

Information och kontakt

Håll dig uppdaterad om vad som händer i arbetet med länkbara verk genom att prenumerera på nyheter från Metadatabyrån, se Nyheter.

Har du frågor om arbetet med verk, kontakta RDA-redaktionen.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET