Verk och uttryck

Enligt RDA (Resource Description and Access) är vissa egenskaper gemensamma för flera utgåvor eller manifestationer av ett verk. Andra egenskaper är specifika för utgåvan eller manifestationen. I Libris format, som bygger på formatet BIBFRAME, kallas manifestation för instans.

Under rubriken Verk och uttryck finns anvisningar för egenskaper som ligger under Verk och uttryck. För egenskaper under Manifestation/Instans, se rubriken Manifestation/Instans.

Läs om arbetet med att bryta ut och länka till verk i Libris: Länkning till verk i Librislänk till annan webbplats

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET