Verk och uttryck

Enligt RDA är ett verk en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse. Ett uttryck är den intellektuella eller konstnärliga form ett verk får varje gång det förverkligas (text, ljud, bild och så vidare, eller en kombination av dessa).

Verk i Libris

I Libris format, som bygger på Bibframe, är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna och kallas för Verk. Verket utgör den katalogiserade resursens konceptuella väsen och till det hör egenskaper som ämne, genre/form, klassifikation, innehållstyp och språk. Till verket kan även agenter, till exempel författare, kompositör eller översättare knytas.

Än så länge beskriver vi verk som lokala entiteter i egenskaperna Instans av verk, Översättning av, Har del och Relation. Detta innebär att vi för varje ny instans av ett verk måste beskriva verket igen. När vi har länkbara verk behöver vi bara beskriva ett verk en gång och sedan kan vi återanvända beskrivningen när nya instanser av verket kommer.

Katalogiserings­verktyget är redan nu förberett för att verk ska kunna brytas ut men tills vidare ska du inte göra det när du katalogiserar.

Under rubriken Verk och uttryck hittar du anvisningar för egenskaper som tillhör verk och uttryck. Där finns även lathundar för verk, se Lathundar för verk i Libris.

För egenskaper under Manifestation (Instans), se rubriken Manifestation (Instans).

Äldre auktoritetsposter för verk

Redan idag finns några tusen verksbeskrivningar i Libris, nämligen de auktoritetsposter för verk som gjordes i MARC-formatet. Dessa auktoritetsposter är inga verksbeskrivningar enligt RDA:s eller BIBFRAME:s definitioner och ska därför inte användas vid länkning från instanser. För att skilja dessa äldre ”verk” från de nya, ”riktiga”, verk som kommer att skapas i Libris har de fått tillägget Uniform titel, uniformWorkTitle.

En Librispost av typen Verk där texten Uniform titel / Uniformworktitle är gulmarkerad längst upp

Information och kontakt

Håll dig uppdaterad om vad som händer i arbetet med länkbara verk genom att prenumerera på nyheter från Metadatabyrån, se Nyheter.

Har du frågor om arbetet med verk, kontakta RDA-redaktionen.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET