Kärnelement för verk och uttryck

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Listan grundar sig på regelverket RDA - Resource Description and Access. I RDA är egenskaperna uppdelade på Verk och Uttryck. I Libris format anges alla dessa egenskaper under Verk.

Observera att i Libris katalogisering går dock många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

  • Elementets namn, t.ex. Föredragen titel för verket
  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 6.2.2
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Verk

Föredragen titel för verket

KÄRNELEMENT
RDA 6.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
RDA 6.14.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (musikverk)
RDA 6.19.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (rättsligt verk)
RDA 6.23 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (religiöst verk)

Verkets form

RDA 6.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Tid för verket

RDA 6.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Alltid för fördrag. Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Ursprungsort för verket

RDA 6.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Övriga särskiljande egenskaper för verket

RDA 6.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Identifikator för verket

RDA 6.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Libris-IRI för verket tilldelas automatiskt när det görs till ett länkbart verk.

Besättning (musikverk)

RDA 6.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel. Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.

Numerisk beteckning för ett musikverk

RDA 6.16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.

Tonart (musikverk)

RDA 6.17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.

Longitud och latitud

RDA 7.4.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Ej för världskartor och atlaser.

Målgrupp

RDA 7.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
För skolböcker samt barn- och undomslitteratur.

Akademisk avhandling och dylikt

RDA 7.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Uttryck

Innehållstyp

RDA 6.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Ange den eller de innehållstyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte innehållstyp för medföljande eller kompletterande material av underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange innehållstyp för alla delarna.

Tid för uttrycket

RDA 6.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att särskilja två uttryck av samma verk.

Uttryckets språk

RDA 6.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket

RDA 6.12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att särskilja två uttryck av samma verk.

Typ av musiknotation

RDA 7.13.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Typ av taktil notation

RDA 7.13.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Komplement för ökad tillgänglighet

RDA 7.14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Färginnehåll

RDA 7.17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
För stillbilder, kartor och rörliga bilder.

Format för noterad musik

RDA 7.20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Besättning för musikaliskt innehåll

RDA 7.21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Om det inte framgår någon annanstans i beskrivningen eller i ämnesbeskrivningen.

Speltid

RDA 7.22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
För ljudinspelningar, rörliga bilder och noter om det framgår av resursen.

Horisontell skala för kartografiskt innehåll

RDA 7.25.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Vertikal skala för kartografiskt innehåll

RDA 7.25.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Projektion för kartografiskt innehåll

RDA 7.26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Om det framgår av resursen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-23
Publicerad:
2024-02-08