Konstnärsböcker

Konstnärsböcker kan vara rena biografier eller vara en analys av konstnärens verk.

Analytiska verk om/av en konstnär

Nedanstående gäller verk där författaren analyserar och tolkar en konstnärs verk. Alltså böcker som ofta får formämnesordet Analys och tolkning. Nedanstående gäller även böcker som huvudsakligen innehåller illustrationer.

Analytiska verk som behandlar en form inom konst, konsthantverk eller annan konstart förs till den konst, konsthantverk eller annan konstart som verket behandlar

Det som inbegriper konst och konsthantverk är notationer inom 710-779. Alltså verksamhet inom konst och konsthantverk som leder till ett fysiskt konstverk eller objekt.

De övriga konstarterna inbegriper 800 Litteratur och notationer inom 780-799 som t.ex. dans, musik, teater, film. Alltså konstarter som ofta har sitt ursprung i scenkonst eller någon form av uppträdande.

Analytiska verk som behandlar två eller flera former inom konst och konsthantverk där ingen form överväger förs till den form som konstnären är mest känd för.

Om en konstnär är lika känd för två eller flera former inom konst och konsthantverk förs verket till 709.2. Ingen form inom konst och konsthantverk ska överväga.

Analytiska verk som behandlar två eller flera former av konst eller konsthantverk (710-779) och en eller flera andra konstarter förs till 700.92. Ingen av formerna ska överväga.

Analytiska verk som behandlar endast en form av konst eller konsthantverk (710-779) och en annan konstart förs till det nummer som kommer först i schemat. Ingen konstart ska överväga.

Ett verk som endast behandlar Anders Zorns etsningar förs till 767.2092 Etsning - biografi. Ett verk som behandlar Anders Zorns måleri och etsningar förs till 759.85 Svensk målarkonst eftersom Anders Zorn är mest känd för sitt måleri.

Ett verk som behandlar Johan Tobias Sergels skulptur förs till 730.92 Skulptur - biografi. Ett verk som behandlar både skulptur och teckningskonst av Sergel förs till 709.2 Konst - biografi eftersom Sergel är lika känd för sin skulptur som sin teckningskonst. Inget överväger.

Ett verk som behandlar Andy Warhols måleri och teckningskonst förs till 759.13 Målarkonst - Förenta staterna. Enligt anvisningar under 741 Teckningskonst och teckningar ska verk som behandlar både måleri och teckningskonst föras till 750 Målarkonst. Ett verk som behandlar hela Andy Warhols konstnärskap förs till 700.92 eftersom ingen av de konstarter som Warhol var verksam inom överväger.

Ett verk som behandlar Dante Gabriel Rossettis måleri och poesi förs till 759.2 Målarkonst - England. Eftersom Rossetti är lika känd för sitt måleri som sin poesi. Inget överväger. Den här varianten är väldigt ovanlig.

Observera att i DDK används T1-092 Biografi i en bred bemärkelse som även innefattar analytiska verk. (Se manualanvisning under T1--092).

Konstnärsbiografier

Nedanstående gäller rena biografier. Alltså levnadsskildringar av något slag. Böcker som får formämnesordet Biografi.

Konstnärsbiografier förs till den konst eller konsthantverk (710-779) konstnären är mest känd för. Anders Zorn får klassning 759.85 Svensk målarkonst även om han har gjort etsningar. Christian Eriksson får klassning 730.92 Skulptörer även om han har gjort möbler.

Konstnärsbiografier som behandlar konstnärer som är verksamma inom flera konster eller konsthantverk (710-779) förs till 709.2 om inte någon konst eller konsthantverk överväger.

Johan Tobias Sergel får klassning 709.2 Konst - biografi eftersom han var verksam både inom skulptur och teckningskonst. Ernst Billgren får klassning 709.2 Konst - biografi eftersom han är verksam som både målare och skulptör.

Konstnärsbiografier som behandlar konstnärer som är verksamma inom två konster eller konsthantverk (710-779) och någon av de andra konstarterna förs till 700.92. T.ex måleri, skulptur och poesi. Ingen konstart ska överväga.

Men om endast en form av konst eller konsthantverk (710-779) och en annan konstart omfattas, klassificeras verket under det nummer som kommer först i schemat, t.ex. en svensk målare och poet 759.85. Men överväg fortfarande om någon av konstarterna överväger.
Marie-Louise Ekman får klassningen 700.92 eftersom hon är verksam som målare, filmare och dramatiker. Andy Warhol får klassningen 700.92 eftersom han var verksam inom grafisk konst, fotografi, måleri, teckningskonst och film.

Observera att konstnärer som endast är verksamma inom notationer under 710-779 aldrig kan få klassning 700.92.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET