Litteratur

KB-praxis: Från och med 2018 klassificerar inte KB skönlitteratur längre. Det gäller klassifikation inom huvudklassen 800. Andra bibliotek som har behov av klassifikation för skönlitteratur kan göra det.

För att underlätta klassifikation av skönlitteratur har ett stort antal färdigbyggda nummer för svensk skönlitteratur skapats i Svenska WebDewey.

Skönlitterära verk av en författare och verk om en skönlitterär författare

Deweykoder för verk om och av en författare är uppbyggda av tre delar:

  • Litteraturen utifrån originalspråk (810-890 i schemat)
  • Form/Genre (från tabell 3A)
  • Tidsperiod (från respektive litteratur i schemat)

Språk

Sök fram rätt kod utifrån originalspråk i 810-890 (= Litteraturer på särskilda språk och från särskilda språkfamiljer). Det gäller både för litterära texter och verk om litteraturen.

Form

För de enskilda skönlitterära verken används den form/genre som det enskilda verket har.

För allmänna verk om författaren och dennes verk, som t.ex. biografier och litteraturvetenskapliga arbeten, samt samlade verk av författaren, väljs den form/genre som författaren främst förknippas med. Denna deweykod kan anges i auktoritetsposten för författaren. En publikation om författarens verk i en viss genre klassas på koden för denna genre även om den skiljer sig från författarens "allmänna" deweykod. Barn- och ungdomslitteratur får samma klassifikations­koder som vuxenlitteratur. En vanlig kapitel- eller bilderbok får koden för romaner och noveller. Mer om Barn- och ungdomslitteratur.

Tidsperiod

För varje författare väljs en tidsperiod, normalt den tidsperiod då författaren debuterar. Observera att det gäller det skönlitterära författarskapet. Om författaren också publicerar sig inom facklitteraturen påverkar det inte valet av tid. Den valda tidsperioden används för alla verk, även de som utkommer efter denna period.

När en författare sedan tidigare är etablerad med en tidsperiod i utländska kataloger följer vi detta val.

Vanliga deweykoder för svenska författare

Svenska författare som debuterade 1945-1999

839.7 + form/genre + 74
839.7374 Romaner och noveller
839.7174 Poesi
839.7274 Dramatik

Koden gäller även om författaren också är verksam efter 1999.

Svenska författare som debuterade 2000-

839.7 + form/genre + 8
839.738 Romaner och noveller
839.718 Poesi
839.728 Dramatik

För en svensk författare som givit ut enstaka verk under 1945-1999, men flera år 2000 eller senare väljs ändå tidsperioden 1945-1999.

Bob Hansson

Han förknippas främst med sin poesi och debuterade 1998. 839.7174 väljs som den allmänna klassningen

Allmän deweyklassifikation: 839.7174 (Svensk litteratur - poesi - 1945-1999)

Poesi, 1998: 839.7174 (Svensk litteratur - poesi - 1945-1999)

Poesi, 2004: 839.7174 (Svensk litteratur - poesi - 1945-1999)

Roman, 2007: 839.7374 (Svensk litteratur - romaner och noveller - 1945-1999)

P.O. Enquist

Han debuterade 1961. Han förknippas främst med sina romaner men har också skrivit mycket dramatik, och på senare år även några barnböcker. 839.7374 väljs som den allmänna klassningen.

Allmän deweyklassifikation: 839.7374 (Svensk litteratur - romaner och noveller - 1945-1999)

Roman, 1988: 839.7374 (Svensk litteratur - romaner och noveller - 1945-1999)

Dramatik, 1999: 839.7274 (Svensk litteratur - dramatik - 1945-1999)

Barnbok, 2010: 839.7374 (Svensk litteratur - romaner och noveller - 1945-1999)

Verk om P.O. Enquist

Allmänna verk om P.O. Enquist klassas på 839.7374. Verk om Enquists författarskap i en annan genre än romaner klassas på den genren.


P O : en bok om Per Olov Enquist (allmän Enquist, alltså deweykod för romaner)

Allmän deweyklassifikation: 839.7374 (Svensk litteratur - romaner och noveller - 1945-1999)

Mellan sanningen och lögnen : studier i Per Olov Enquists dramatik ( om Enquists dramatik, alltså deweykod för dramatik)

Dramatik, 1999: 839.7274 (Svensk litteratur - dramatik - 1945-1999)

Äldre svenska författare som redan etablerats med en deweykod i utländska kataloger

Författarskap som redan fått en deweykod i utländska kataloger får den koden också i Sverige.

Werner Aspenström

Werner Aspenström debuterade 1943 men hans stora litterära produktion skedde under 1900-talets senare hälft.

Allmän deweyklassifikation: 839.7174 (Svensk litteratur - poesi - 1945-1999)

Poesi, 1943: 839.7174 (Svensk litteratur - poesi - 1945-1999)

Poesi, 1959: 839.7174 (Svensk litteratur - poesi - 1945-1999)

Dramatik, 1997: 839.7274 (Svensk litteratur - dramatik - 1945-1999)

Utländska författare

För utländska författare söker man efter lämplig kod i respektive lands nationalbibliografi.

Skönlitteratur med okänt originalspråk

När originalspråk inte kan fastställas klassificeras verken på 800, med kod för förkortad upplaga av DDK. Detta gäller då man vet att verket är översatt men saknar uppgift om originalspråk.

Libris

  • Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod
    Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: xxxx
    Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift: 23/swe

MARC21

  • 082 1/4 #a 800 #2 15

Verk av och om flera författare - T3B & T3C

Många olika aspekter kan uttryckas i deweykoden: genre/form, period för verk som är en samling eller ett litteraturvetenskapligt verk, stil, tema, ämne, grupp. För att göra detta används tabell 3B och 3C. Nummerbyggnaden är relativt komplicerad. Fler exempel finns i utbildningsmaterial för Litteratur.

Exempel 1:
Plommon till alla barn : en samling svenska dikter / valda och illustrerade av Lena Anderson

Deweyklassifikation: 839.7100809282 (839.7 + T3B-1 (Poesi) + T3B--008 (Samling) + 0 + T3C-9282 (Barn))

Exempel 2:
Brottsplats Stockholm : urban kriminallitteratur 1851-2011 / Alexandra Borg

Deweyklassifikation: 839.73087209 (839.7 + T3B-3 (Romaner och noveller) + 30872 Deckare + T3B-09 Historia och analys)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-22
Publicerad:
2023-11-08