Barn- och ungdomslitteratur

Barn- och ungdomslitteratur får samma klassifikationskoder som vuxenlitteratur. En vanlig kapitel- eller bilderbok får koden för romaner och noveller.

KB-praxis: Från och med 2018 klassificerar inte KB skönlitteratur längre. Det gäller klassifikation inom huvudklassen 800. Andra bibliotek som har behov av klassifikation för skönlitteratur kan göra det. Se vidare under DDK-praxis för Litteratur

Gränsen mellan skönlitteratur och facklitteratur för barn och ungdomar

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en barn- eller ungdomsbok ska klassificeras som skönlitteratur eller facklitteratur. Syftet med boken är här vägledande. Om bokens huvudsakliga syfte är att informera om ett ämne klassificeras den på ämnet. Det informerande syftet kan till exempel visa sig i faktarutor och diskussionsfrågor. Vilken institution som givit ut boken är också vägledande. Böcker med endast skönlitterär text bedöms som skönlitterära. Vid osäkerhet välj skönlitteratur.

Lämnad först, hämtad sist men älskad mest : en bok om alkoholmissbruk och livet / Jenny Backryd, Hanna Norman, Minna Ridderstolpe

Deweyklassifikation: 362.2923 (Barn till alkoholister - social omsorg)

Sockerråttan/ text och sagor: Karin Bengtsson ; teckningar: Carita Rasmussen

Växjö : Landstinget Kronoberg, 2009

Deweyklassifikation: 641.336 (Socker - mat)

Skilda vägar : när mamma och pappa flyttar isär / Inger Ekbom

Kommentar: Boken har tillkommit i samarbete med Rädda barnen.

Deweyklassifikation: 306.89 (Separation och skilsmässa)

Pekböcker och bilderböcker med lite text

Pekböcker och enkla bilderböcker med lite text klassificeras på två olika sätt beroende på inriktningen.

Vid tveksamhet mellan klassifikation på skönlitteratur eller facklitteratur välj skönlitteratur.
Om genre/formtermer läggs till i posterna väljs de utifrån listan Barn - genre och form. 

På ämnet

Om ett tydligt ämne finns klassificeras boken på ämnet som facklitteratur.

Siffer-bok / Owe Gustafson

Kommentar: Genre/form-termer: Faktaböcker, Småbarnsfakta, Pekböcker.

Deweyklassifikation: 513 (Aritmetik)

Får och getter / översättning: Carolina Ekman

Kommentar: Genre/form-termer: Faktaböcker, Småbarnsfakta, Pekböcker.

Deweyklassifikation: 636.3 (Får och getter)

Som skönlitteratur

Böcker som saknar tydligt ämne och har mer språkligt innehåll än enstaka ord, till exempel enkla fraser eller meningar, klassificeras som skönlitteratur.

Böcker utan text med en berättelse i bilder klassificeras som skönlitteratur.

Pekböcker och böcker med enskilda ord utan tydligt ämne klassificeras som skönlitteratur på klassningen 741.642.

I Libris kodas ovanstående som skönlitteratur. Även poster som får klassifikation 741.642.

Bang! / Stina Wirsén

Kommentar: Utan text med en berättelse i bilder. Genre/form-termer: Bilderböcker, Småbarnsbilderböcker

Deweyklassifikation: 839.7374 (Svenska romaner och noveller - 1945–1999)

Första pekboken / foto: Tom Levin

Kommentar: Enbart illustrationer. Genre/form-termer: Bilderböcker, Pekböcker

Deweyklassifikation: 741.642 (Barnböcker)

Sagor

Folksagor är anonyma, traditionellt muntligt framförda berättelser. Konstsagor är litterära berättelser skrivna i traditionell folksagostil av namngivna författare.

Folksagor

Folksagor och alla återberättelser av folksagor klassificeras under 398.2 (Folkdiktning), även då återberättaren (eller i vissa fall illustratören) blir huvuduppslag i katalogposten.

398.2 indelas geografiskt efter sagans ursprung, med etnisk grupp eller efter språk. Geografisk indelning föredras när plats, etnisk grupp och språk sammanfaller. Vid tveksamhet, avstå från indelning eller stanna på en generell nivå. Indelningarna efter ämne under 398.21-398.28 används inte för särskilda enskilda sagor. Enskilda sagor för indelning på ämne efter geografiskt tillägg enligt anvisningarna under 398.2093-398.2099.

Ett bra hjälpmedel för att belägga ursprunget till olika folksagor är: Andrew Langs tolv färgsagoböcker : en hjälpreda / Gallie Eng

Hans och Greta : ur bröderna Grimms sagor / svensk text: Ingrid Emond

Deweyklassifikation: 398.2094301 (Folkdiktning - Tyskland - sagor och berättelser om övernaturliga väsen i mänsklig och halvmänsklig skepnad)

Björnen som tyckte om majs : kurdisk folksaga / återberättad av Bilal Görgü

Deweyklassifikation: 398.208991597 (Folkdiktning - Etnisk grupp - Kurder)

Bockarna Bruse / illustrerad av Anna Friberger ; återberättad efter den norska folksagan av Martin Harris

Deweyklassifikation: 398.209481529648 (Folkdiktning - Norge - riktiga djur - getter)

Törnrosa / översättning: Thomas Löwhagen

Kommentar: Berättelser utgår från Törnrosa som inte har inte övernaturliga krafter

Deweyklassifikation: 398.2094402 (Folkdiktning - Frankrike - sagor och berättelser om personer utan övernaturliga krafter)

Konstsagor skrivna av namngivna författare

Konstsagor skrivna av namngivna författare klassificeras under 800.

Prinsessan på ärten / Hans Christian Andersen

Deweyklassifikation: 839.8136 (Danska romaner och noveller - 1800-talet)

Sagobok : en samlingsvolym / Astrid Lindgren ; med illustrationer av Ilon Wikland

Deweyklassifikation: 839.7374 (Svenska romaner och noveller - 1945–1999)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET