Konstruktion av sökingångar för verk och uttryck

Auktoriserade sökingångar för verk och uttryck är kontrollerade sökingångar som är unika för varje verk/uttryck.
Här beskrivs hur sökingångar för verk och uttryck konstrueras enligt anvisningarna i RDA 6.27 Länk till annan webbplats..

Auktoriserade sökingångar för verk

En auktoriserad sökingång för ett verk utgörs av en eller flera komponenter:

 • den auktoriserade sökingången för agenten som skapat verket (om sådan finns)
 • den föredragna titeln för verket
 • olika typer av tillägg (om det behövs för att göra sökingången för verket unik)

Läs mer om att konstruera auktoriserade sökingångar för verk på underordnade sidor, se vänstermenyn, samt i RDA 6.27.1.2-6.27.1.8 Länk till annan webbplats..

Det finns särskilda anvisningar för musikverk, rättsliga verk, religiösa verk och offentliga verk, se RDA 6.28-6.31 Länk till annan webbplats..

Auktoriserade sökingångar för del eller delar av ett verk

Undantag från nedanstående: För delar av musikverk, se i stället RDA 6.28.2 Länk till annan webbplats., och för delar av religiösa verk, se i stället RDA 6.30.2 Länk till annan webbplats..

En del

Konstruera den auktoriserade sökingången för en del av ett verk genom att kombinera:

 • den auktoriserade sökingången för agenten som är ansvarig för delen (om tillämpligt)
 • den föredragna titeln för delen

Läs om föredragen titel för en del av ett verk, och se undantag (för del som inte har pregnant titel, seriella och integrerande resurser samt tv-program, radioprogram etc.) och exempel, i Föredragen titel för en del av ett verk och i RDA 6.27.2.2 Länk till annan webbplats..

Två eller flera delar

Om två eller flera delar av ett verk är numrerade i följd och varje del endast identifieras genom en generell term och ett nummer, konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera:

 • den auktoriserade sökingången för verket som helhet
 • den föredragna titeln för delarna

För två eller flera delar som är onumrerade eller inte numrerade i följd, är Librispraxis att identifiera titlarna gemensamt (alternativet i RDA 6.27.2.3). Konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera:

 • den auktoriserade sökingången för verket som helhet
 • grupptiteln ”Urval”

Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del.

Läs om föredragen titel för två eller flera delar av ett verk, och se exempel, i Föredragen titel för två eller flera delar av ett verk och i RDA 6.27.2.3 Länk till annan webbplats..

Auktoriserade sökingångar för uttryck

Konstruera den auktoriserade sökingången för ett särskilt uttryck av ett verk genom att kombinera:

 • den auktoriserade sökingången för verket eller delen/delarna av verket
 • ett eller flera av följande element: innehållstyp, tid för uttrycket, uttryckets språk, övrig särskiljande egenskap för uttrycket

Det finns särskilda anvisningar för uttryck av musikverk, se RDA 6.28.3 Länk till annan webbplats., och uttryck av religiösa verk, se RDA 6.30.3 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Uttryckets språk är obligatoriskt.

Läs mer om språk, se Språk.

Läs mer om att konstruera auktoriserade sökingångar för uttryck i RDA 6.27.3 Länk till annan webbplats..

Begreppet "auktoriserad sökingång"

Begreppet auktoriserad sökingång härrör från RDA. Där används begreppet, förutom i samband med verk och uttryck, även för agenter.
En auktoriserad sökingång för ett verk/uttryck utgörs av ett eller flera element som tillsammans skapar en unik, kontrollerad sökingång för verket/uttrycket.

I KRS/AACR2 och i MARC21 finns inte begreppet auktoriserad sökingång. I stället används termer som huvuduppslag, uniform titel, sökelement och namn + titel-biuppslag.

I Libris katalogisering finns inte heller begreppet auktoriserad sökingång. I samband med länkade data är begreppet sökingång inte riktigt relevant att använda. Trots det är det viktigt att känna till hur auktoriserade sökingångar för verk och uttryck konstrueras. Det beror på att samtliga element i den auktoriserade sökingången alltid måste anges. Särskilt tydligt blir detta för relaterade och ingående verk (under Instans av verk / Relation respektive Instans av verk / Har del). Läs mer och se exempel i Relaterade resurser och Flera ingående verk.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET