Ingående verk

Anvisningarna beskriver sammanfattningsvis hur du anger relationer mellan manifestationer och det eller de verk de manifesterar.

I Libris format, som bygger på BIBFRAME, är RDA:s entiter verk och uttryck sammanslagna och kallas Verk. I nedanstående text menar vi BIBFRAME-verk när vi skriver verk.

En manifestation kan manifestera ett eller flera verk:

 • Om manifestationen manifesterar ett verk, ange relationen mellan manifestationen och verket med egenskapen Instans av.
 • Om manifestationen manifesterar flera verk (samlingsverk)
  • Ange relationen mellan manifestationen och samlingen med egenskapen Instans av.
  • Ange relationen mellan samlingen och de ingående verken med egenskapen Har del i samlingen.
 • Om manifestationen manifesterar ett översatt verk:
  • Ange relationen mellan manifestationen och det översatta verket med egenskapen Instans av.
  • Ange relationen mellan det översatta verket och verket på originalspråk med egenskapen Översättning av i Instans av.
 • Om manifestationen manifesterar flera översatta verk:
  • Ange relationen mellan manifestationen och samlingen med egenskapen Instans av.
  • Ange relationen mellan samlingen och de ingående översättningarna med egenskapen Har del i samlingen.
  • Ange relationen mellan varje ingående översättning och respektive original med egenskapen Översättning av i Har del.

Ett ingående verk

Libris

Instans av / Verk

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
  Ange den föredragna titeln för verket här, om tillämpligt. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.

 • Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Om verket har en skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

 • Språk: Länka till entitet.
  Ange verkets språk. Läs mer om språk på sidan Språk.

MARC21

Om verket har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a
 • 1XX #a, #4
 • 240 1/0 #a

Om verket inte har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a
 • 130 0/_ #a

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: --- [Eftersom verkets föredragna titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Länka om möjligt till entitet: Adbåge, Lisen, 1982-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entiteter: Författare, Illustratör
Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Stor-Emma
Upphovsuppgift: Lisen Adbåge

Översättning

Om verket är en översättning

Libris

Instans av / Verk:

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Om verket har en skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Ange översättaren här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet

 • Språk: Länka till entitet.
  Ange det språk verket är översatt till. Läs mer om språk under Språk.

 • Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Ange den föredragna titeln för verket här. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.

 • Översättning av / Verk / Har titel /Titel / Fileringsvärde (vid behov)
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet.
  Ange verkets originalspråk. Läs mer om Språk.

MARC21

Om verket har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a #h
 • 1XX #a, #4
 • 240 1/0 #a #l

Om verket inte har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a #h
 • 130 0/_ #a #l

Översatt verk med primär medverkan:

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Länka (om möjligt) till entitet: Bjørk, Samuel
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Länka (om möjligt) till entitet: Darke, Niklas
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
Språk: Länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Gutten som elsket rådyr
  / Språk:
  Länka till originalspråket: Norska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Pojken i snön
Upphovsuppgift: Samuel Bjørk ; översättning: Niklas Darke

Översatt verk utan primär medverkan

Instans av verk:
Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Bibeln. Markusevangeliet
  / Språk:
  Länka till originalspråket: Grekiska, klassisk

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Markusevangeliet
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Bibelkommissionens översättning

För fler exempel, se Lathund för ett översatt verk.

Flera ingående verk

Librispraxis för samlingsverk: Redovisa alltid särskilt framhävda verk om inte innehållet är angett någon annanstans i beskrivningen. Som särskilt framhävda verk räknas:

 • verk som tidigare har publicerats separat, eller
 • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
 • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

Libris

Instans av / Verk:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
  Ange den föredragna titeln för samlingen här, om tillämpligt. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.

 • Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Om alla verk som ingår i samlingen har samma skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

 • Språk: Länka till entitet. 
  Ange samlingens språk. Läs mer om Språk.

 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Ange den föredragna titeln för det ingående verket här. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.

 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Om det ingående verket har en skapare, ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

 • Har del / Verk / Språk: Länka till entitet.
  Ange det ingående verkets språk. Läs mer om Språk.

MARC21

Om det ingående verket har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a
 • 700 1/2 #a, #d, #t

Om det ingående verket inte har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a
 • 730 0/2 #a

Översättningar

Om de ingående verken är översättningar

Libris

Instans av / Verk:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
  Ange den föredragna titeln för samlingen här, om tillämpligt. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.

 • Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Om alla verk som ingår i samlingen har samma skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

 • Språk: Länka till entitet.
  Ange det språk samlingen är översatt till. Läs mer om Språk.

 • Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet.
  Har du angett en föredragen titel för samlingen ange samlingens originalspråk. Läs mer om Språk.

 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Ange den översatta titeln för det ingående verket här. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.

 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Om det ingående verket har en skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

 • Har del / Verk / Medverkan och funktion /Medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Ange översättaren här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet

 • Har del / Verk / Språk: Länka till entitet.
  Ange det språk verket är översatt till. Läs mer om Språk.

 • Har del / Verk / Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Ange den föredragna titeln för verket här. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.

 • Har del / Verk / Översättning av / Verk / Har titel /Titel / Fileringsvärde (vid behov)
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Har del / Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet.
  Ange det ingående verkets originalspråk. Läs mer om Språk.

MARC21

Om det ingående verket har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a #h
 • 700 1/2 #a, #d, #t #l

Om det ingående verket inte har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a #h
 • 730 0/2 #a #l

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET