Ingående verk

Anvisningarna beskriver sammanfattningsvis hur du anger relationer mellan manifestationer och verk.

I Libris format, som bygger på BIBFRAME, är RDA:s entiter verk och uttryck sammanslagna och kallas Verk. I nedanstående text menar vi BIBFRAME-verk när vi skriver verk.

En manifestation kan manifestera ett eller flera verk:

 • Om manifestationen manifesterar ett verk anges relationen mellan manifestationen och verket med egenskapen Instans av verk.
 • Om manifestationen manifesterar flera verk (samlingsverk) anges relationen mellan samlingen och de ingående verken med egenskapen Har del under Instans av verk.
 • Om manifestationen manifesterar ett översatt verk anges:
  • relationen mellan manifestationen och det översatta verket med egenskapen Instans av verk (eller med egenskapen Har del under Instans av verk för flera ingående verk)
  • relationen mellan det översatta verket och verket på originalspråk med egenskapen Översättning av under Instans av verk (eller under Har del för flera ingående verk).

1. Ett ingående verk

Libris

Instans av Verk

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)

  Ange den föredragna titeln för verket här, om tillämpligt. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

  Om verket har en skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Språk
  Länka till entitet. Läs mer om språk i Språk.

MARC21

Om verket har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a
 • 1XX #a, #4
 • 240 1/0 #a

Om verket inte har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a
 • 130 0/_ #a

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: --- [Eftersom verkets föredragna titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Länka om möjligt till entitet: Adbåge, Lisen, 1982-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entiteter: Författare, Illustratör
Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Stor-Emma
Upphovsuppgift: Lisen Adbåge

Översättning

Om verket är en översättning

Libris

Instans av Verk

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

  Om verket har en skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Språk
  Länka till det språk verket är översatt till. Läs mer om språk i Språk.

 • Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Översättning av / Verk / Har titel /Titel / Fileringsvärde (vid behov)

  Ange den föredragna titeln för verket här. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Översättning av / Verk / Språk
  Länka till originalets språk. Läs mer om språk i Språk.

MARC21

Om verket har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a #h
 • 1XX #a, #4
 • 240 1/0 #a #l

Om verket inte har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a #h
 • 130 0/_ #a #l

Översatt verk med primär medverkan:

Instans av Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Länka (om möjligt) till entitet: Bjørk, Samuel
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Gutten som elsket rådyr
  / Språk:
  Länka till originalspråket: Norska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Pojken i snön
Upphovsuppgift: Samuel Bjørk ; översättning: Niklas Darke

Översatt verk utan primär medverkan

Instans av verk:
Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Bibeln. Markusevangeliet
  / Språk:
  Länka till originalspråket: Grekiska, klassisk

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Markusevangeliet
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Bibelkommissionens översättning

2. Flera ingående verk

Librispraxis för samlingsverk: Redovisa alltid särskilt framhävda verk om inte innehållet är angett någon annanstans i beskrivningen. Som särskilt framhävda verk räknas:

 • verk som tidigare har publicerats separat, eller
 • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
 • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

Libris

Instans av Verk:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)

  Ange den föredragna titeln för samlingen här, om tillämpligt. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

  Om verket har en skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Språk

  Länka till entitet. Läs mer om Språk.

 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)

  Ange den föredragna titeln för de ingående verken här. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

  Om de ingående verket har en skapare ange den här.

  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Har del / Verk / Språk
  Länka till entitet. Läs mer om Språk.

MARC21

Om det ingående verket har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a
 • 700 1/2 #a, #d, #t

Om det ingående verket inte har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a
 • 730 0/2 #a

Översättningar

Om de ingående verken är översättningar

Libris

 • Språk
  Länka till det språk verket är översatt till. Läs mer om Språk.

 • Översättning av
  Ange den föredragna titeln för samlingen här, om tillämpligt. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Språk
  Länka till originalets språk. Läs mer om Språk.

 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)

  Ange den översatta titeln för de ingående verken här. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

  Om de ingående verket har en skapare ange den här.
  Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.

 • Har del / Verk / Språk
  Länka till det språk verket är översatt till. Läs mer om Språk.
 • Har del / Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har del / Översättning av / Verk / Har titel /Titel / Fileringsvärde (vid behov)

  Ange den föredragna titeln för verket här. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Har del / Översättning av / Verk / Språk
  Länka till originalets språk. Läs mer om Språk.

MARC21

Om det ingående verket har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a #h
 • 700 1/2 #a, #d, #t #l

Om det ingående verket inte har en skapare:

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a #h
 • 730 0/2 #a #l

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET