Tvåspråkiga lexikon

Deweynummer för tvåspråkiga lexikon konstrueras genom att man hämtar numret från schemat för det ena språket som basnummer, tillfogar 3 för lexikon, och sist lägger till det andra språket, hämtat från tabell 6. Ordnings­följden på språken beror på målgruppen för lexikonet.

Uppslagsord på bara ett av språken

Ett lexikon med uppslagsord på bara ett av språken klassificeras med det språket som basnummer.

Svenskt-engelskt lexikon 439.7321

439.7 (Svenska) + T4-3 (lexikon) + T6-21 (Engelska)

Uppslagsord på båda språken, avsett för talare av det ena språket

Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken, avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket som basnummer.

Svenskt- engelskt, engelskt-svenskt lexikon med introduktion och förklaringar på svenska 423.397

42 (engelska) + T4-3 (lexikon) + T6-397 (svenska)

Uppslagsord på båda språken, avsett för talare av båda språken

Ett tvåspråkigt lexikon avsett för talare av båda språken får som basnummer det språk som kommer sist i DDK.

Exempel 1:
Svenskt-engelskt, engelskt-svenskt lexikon med introduktion och förklaringar både på svenska och engelska 439.7321

439.7 (svenska) + T4-3 (lexikon) + T6-21 (engelska)

439.7 kommer efter 420 i DDK, därför väljs svenska som basnummer.

Exempel 2:
Svenskt-kurdiskt, kurdiskt-svenskt lexikon med introduktion och förklaringar både på svenska och kurdiska 491.5973397

491.597 (kurdiska) + T4-3 (lexikon) + T6-397 (svenska)

Exempel 3:
Svenskt-tyskt, tyskt-svenskt lexikon med introduktion och förklaringar både på svenska och tyska 439.7331

439.7 (svenska) + T4-3 (lexikon) + T6-31 (tyska)

439.7 kommer efter 430 i DDK, därför väljs svenska som basnummer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-22
Publicerad:
2023-11-08