Omarbetningar och revideringar

Omarbetningar och revideringar är antingen nya verk, baserade på andra verk, eller reviderade eller omarbetade uttryck av redan existerande verk.

Inledning

Tillämpa denna instruktion på:

 • ett verk som är omarbetat eller reviderat av den eller de ursprungliga skaparen eller skaparna
 • ett verk omarbetat eller reviderat av personer, släkter eller institutioner som inte är den eller de ursprungliga skaparen eller skaparna (RDA 6.27.1.5 Länk till annan webbplats.).

Omarbetning eller nytt verk?

Vid katalogisering av omarbetningar och revideringar måste katalogisatören göra en bedömning av om resursen är en reviderad utgåva av ett redan existerande verk, om den är baserad på ett annat verk eller om det är ett nytt verk.

Revidering av tidigare verk
Den auktoriserade sökingången blir:

 • densamma som för det tidigare verket. Det är samma verk, oavsett tidigare katalogiseringspraxis.

Ett nytt verk
Konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera:

 • den auktoriserade sökingången för den som omarbetat verket (dvs. skaparen av det nya verket)
 • den föredragna titeln för det omarbetade verket.

Vad säger RDA och FRBR?

RDA är inte lika tydligt med var gränsen går för när ett nytt verk uppstår som tidigare katalogiseringsregler. I Vad är FRBR? / Barbara Tillett Länk till annan webbplats. finns på sidan 5 en bild av "verkfamiljen" där gränserna mellan uttryck och verk åskådliggörs.

Översättningar och utländska verk

Vid översättningar och utländska verk, följ respektive nationalbibliografis val.

Bearbetningar av musikaliska verk

För ytterligare instruktioner om auktoriserade sökingångar för bearbetningar av musikaliska verk, se RDA 6.28.1.5-6.28.1.6 Länk till annan webbplats..

Samma verk

Om verket presenteras som endast ett uttryck av ett tidigare verk, använd den auktoriserade sökingången för det tidigare verket, oavsett tidigare katalogiseringspraxis. Om det är viktigt att identifiera det specifika uttrycket, konstruera en auktoriserad sökingång för uttrycket enligt instruktionerna i RDA 6.27.3 Länk till annan webbplats. och i Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

Reviderad upplaga

Reviderad upplaga med samma titel och upphov = samma verk.

Samma verk, reviderad upplaga:

Instans av verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Utrikes namnbok)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Utrikes namnbok
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska
Upplageuppgift: 10:e reviderade upplagan

Reviderad upplaga, men samma titel.

Auktoriserad sökingång för verk/uttryck: Utrikes namnbok

Omarbetning till lättläst

Syftet med omarbetning till lättläst är i allmänhet att göra originalverket bekant för nya läsare. Omarbetningen presenteras därför oftast som ett lättläst uttryck av det tidigare verket (originalverket). Titeln är densamma och skaparen av originalverket är den som framhävs i manifestationen, t.ex. i den föredragna källan. För tryckta monografier kan titeln och skaparen av originalverket framhävas på omslaget och ryggen. Innan RDA infördes följdes anvisningen i KRS 21.9A, som sa att sökelementet för originalet blev huvuduppslag.

IEnligt RDA ska du väga två saker mot varandra:

 • hur verket presenteras
 • om innehållet avsevärt förändrats.

Katalogisatören måste här göra ett val.

 • Är omarbetningen till lättläst ett uttryck av originalverket?
 • Är det ett nytt verk?

När du gör valet: ta i första hand hänsyn till hur verket (titeln och skaparen) presenteras, framför allt i den föredragna källan. Det innebär att de flesta omarbetningar till lättläst kommer att betraktas som uttryck av det tidigare verket.

Läs även om Omarbetning till lättläst - med ny titel under rubriken Nytt verk.

När det gäller översättningar av omarbetningar till lättläst, följ som vanligt den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen.

Samma verk, omarbetning till lättläst:

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Austen, Jane, 1775-1817
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Gesén, Pernilla, 1965-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör (edt), Översättare (trl)
Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Genre/form: Länka till entitet: Lättläst (saogf)
Översättning av:

 • / Verk
  /
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Pride and prejudice
  / Språk: Länka till originalspråket: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Stolthet och fördom
Upphovsuppgift: Jane Austen ; återberättad av Pernilla Gesén

I den föredragna källan är Jane Austen först nämnd som skapare. Den svenska omarbetningen till lättläst betraktas som ett svenskt uttryck av Austens originalverk.

Auktoriserad sökingång för uttrycket:
Austen, Jane, 1775-181. Pride and prejudice. Svenska

Omarbetningar till lättläst för barn från vuxenlitteratur betraktas som nya verk, se Omarbetning för barn.

Något förkortad text

Förkortningen presenteras som ett uttryck av det tidigare verket. Texten är förkortad och översatt.

Samma verk, något förkortad text:

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Andersen, H. C., 1805-1875
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av:

 • / Verk
  /
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Hvad fatter gjør det er altid det rigtige
  / Språk: Länka till originalspråket: Danska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Vad far gör är alltid det rätta
Upphovsuppgift: text: H. C. Andersen ; bild: Sven Nordqvist ; svensk text: Åke Holmberg
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Något förkortad text

Den svenska förkortningen och översättningen betraktas som ett svenskt uttryck av Andersens originalverk.

Auktoriserad sökingång för uttrycket:
Andersen, H. C., 1805-1875. Hvad fatter gjør det er altid det rigtige. Svenska

Omarbetning för barn - undantag

Grundprincipen för omarbetning för barn, är att betrakta omarbetningen som ett nytt verk, se Omarbetning för barn. Det gäller då omarbetning för barn av ursprungligt verk för vuxna.

Denna grundprincip kan dock inte alltid tillämpas, av olika orsaker. En av orsakerna är att katalogiseringspraxis har ändrats genom åren. En annan är att vid katalogisering av översättningar av omarbetningar så ska den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen följas. Detta kan medföra att omarbetningen ses som samma verk. Dessa undantag från grundprincipen beskrivs här.

Tidigare utgåvor, katalogiserade enligt äldre praxis

Om tidigare utgåvor (manifestationer) av omarbetningen inte har katalogiserats som ett nytt verk, ska inte heller nya manifestationer av samma omarbetning göra det. Alla manifestationer av en omarbetning ska ha samma auktoriserade sökingång.

Samma verk av samma skapare: Tidigare manifestationer av omarbetningen har katalogiserats som samma verk, enligt en äldre praxis. Den nya manifestationen katalogiseras på samma sätt:

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Dickens, Charles, 1812-1870
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Bylock, Maj, 1931-2019
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör (edt)
Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av:

 • / Verk
  /
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Oliver Twist
  / Språk: Länka till originalspråket: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Oliver Twist
Upphovsuppgift: av Charles Dickens ; återberättad av Maj Bylock ; illustrationer av Sara Israelsson

Oliver Twist / av Charles Dickens ; återberättad av Maj Bylock, utkom första gången 1999. Den har utkommit flera gånger sedan dess, och alla dessa är katalogiserade som översättningar. De har alltså katalogiserats med Dickens som primär upphovsman. Orsaken är att 1999 fanns en annan katalogiseringspraxis.

Alla manifestationer av Maj Bylocks återberättande av Oliver Twist ska ha samma auktoriserade sökingång (huvuduppslag). Det innebär att Dickens anges som primär upphovsman även för den nya manifestationen.

Auktoriserad sökingång för det svenska uttrycket:
Dickens, Charles, 1812-1870. Oliver Twist. Svenska

Översättning av omarbetning

Omarbetningen har i det här fallet katalogiserats som samma verk i aktuell nationalbibliografi.

Vid katalogisering av en översättning av en omarbetning, följ respektive nationalbibliografis katalogisering av omarbetningen. Det innebär att i de fall omarbetningen inte har katalogiserats som ett nytt verk där, ska inte heller översättningen av omarbetningen (i Libris) göra det. Alla uttryck av en omarbetning ska katalogiseras på samma sätt.

Samma verk av samma skapare: En tysk omarbetning har gjorts av det franska verket, och denna omarbetning har sedan översatts till svenska. Den tyska nationalbibliografins val av auktoriserad sökingång för omarbetningen avgör hur översättningen till svenska ska katalogiseras. I det här fallet ska översättnigen katalogiseras som samma verk.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Dumas, Alexandre, 1802-1870
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Knape, Wolfgang
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör (edt)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Helleday Ekwurtzel, Marie, 1962-Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)
Språk: Länka till entitet: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  /
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Les trois mousquetaires
  / Fileringsvärde: 4
  / Språk: Länka till originalspråket: Franska

Intermediärt språk till översättningar / Språk: Tyska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: De tre musketörerna
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
Upphovsuppgift: Alexandre Dumas ; återberättad av Wolfgang Knape ; illustrationer av Alexander von Knorre ; översatt av Marie Helleday Ekwurtzel
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Översättning från den tyska utgåvan med titeln: Die drei Musketiere

De tre musketörerna / Alexandre Dumas ; återberättad av Wolfgang Knape ; illustrationer av Alexander von Knorre ; översatt av Marie Helleday Ekwurtzel, är en översättning till svenska av Wolfgang Knapes återberättande på tyska.

När det gäller översättningar av omarbetningar, följ den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen. Här behöver du alltså gå till den tyska nationalbibliografin. Vid tidpunkten för katalogiseringen av den svenska översättningen, 2019, fanns endast en tysk utgåva av omarbetningen katalogiserad där, med Dumas angiven som skapare. Ange därför Dumas som primär upphovsman även för den svenska översättningen.

Auktoriserad sökingång för det svenska uttrycket:
Dumas, Alexandre, 1802-1870. Les trois mousquetaires. Svenska

Nytt verk

Om en omarbetning eller revidering av ett redan existerande verk avsevärt förändrar egenskaperna för och innehållet i verket, behandla omarbetningen eller revideringen som ett nytt verk. Exempel är omarbetning för barn och omarbetning till annan litterär form, t.ex. dramatisering.

Det nya verket kan ha samma skapare som det ursprungliga verket eller annan/andra skapare.

Ange det tidigare verket som relaterad resurs (icke-analytisk auktoriserad sökingång) under Relation, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Omarbetning med ny titel

Ett verk som omarbetats och fått ny titel (på originalspråk) av den tidigare skaparen betraktas ofta som ett nytt verk.

Nytt verk av samma skapare: Westermark har omarbetat sitt tidigare verk:

Instans av verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Länka till entitet: Westermark, Christer, 1940-Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Den nya bokföringslagen m.m.
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Westermark, Christer, 1940-
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen
Upphovsuppgift: Christer Westermark
Upplageuppgift: 2. omarbetade och uppdaterade upplagan
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare utgiven med titeln: Den nya bokföringslagen m.m.

Omarbetad upplaga med ny titel betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Westermark, Christer, 1940- . Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen

Omarbetning till lättläst - med ny titel

Omarbetningar till lättläst kan i vissa fall betraktas som nya verk. Det gäller t.ex. verk som omarbetats och fått ny titel (på originalspråk) av den tidigare skaparen. 
Läs även om Omarbetning till lättläst under rubriken Samma verk.

Nytt verk av samma skapare: Lövestam har omarbetat sitt tidigare verk till lättläst och gett det en ny titel:

Instans av verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Flicka försvunnen)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lövestam, Sara, 1980-Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Sanning med modifikationRelation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lövestam, Sara, 1980-
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Flicka försvunnen
Upphovsuppgift: Sara Lövestam
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Omarbetning till lättläst av författarens: Sanning med modifikation

Omarbetning med ny titel av samma skapare betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket: 
Lövestam, Sara, 1980- . Flicka försvunnen

Omarbetning för barn

Omarbetning för barn, från ursprungligt verk för vuxna = nytt verk.

Observera dock att denna grundprincip (= nytt verk) inte alltid kan tillämpas. Det finns flera faktorer som påverkar katalogiseringen, exempelvis tidigare utgåvor och om omarbetningen är en översättning. Läs mer om Omarbetning för barn - undantag.

Nytt verk av en ny skapare: Chevat har gjort en omarbetning för barn av Pollans verk med samma titel:

Instans av verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: The omnivore's dilemma)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Chevat, Richie
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: The omnivore's dilemma
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Pollan, Michael
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The omnivore's dilemma
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Michael Pollan, New York times bestselling author ; adapted by Richie Chevat
Upplageuppgift: Young readers edition

Omarbetning för barn från ursprungligt verk för vuxna betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Chevat, Richie. The omnivore's dilemma

Nytt verk av en ny skapare: Bylock har gjort en omarbetning, på svenska, för barn av Twains verk:

Instans av verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Huckleberry Finns äventyr)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Bylock, Maj, 1931-Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: The adventures of Huckleberry Finn
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Twain, Mark, 835-1910
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Huckleberry Finns äventyr
Upphovsuppgift: Mark Twain ; återberättad av Maj Bylock ; illustrationer av Nils-Petter Ekwall

Omarbetning för barn från ursprungligt verk för vuxna betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Bylock, Maj, 1931- . Huckleberry Finns äventyr

Omarbetning till annan litterär form

En omarbetning till annan litterär form = nytt verk.

En omarbetning till tecknad serie av det anonyma eposet Beowulf:

Instans av verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Beowulf)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Länka till entitet: Stern, Stephen L.
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Beowulf

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Beowulf
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: the graphic novel
Upphovsuppgift: writer, Stephen L. Stern ; artist, Christopher Steiniger

Omarbetning till tecknad serie från annan litterär form betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Stern, Stephen L.. Beowulf

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET