Omarbetningar och revideringar

Omarbetningar och revideringar är antingen nya verk, baserade på andra verk, eller reviderade/omarbetade uttryck av redan existerande verk.

Inledning

Tillämpa denna instruktion på ett verk som är omarbetat eller reviderat av den/de ursprungliga skaparen/skaparna eller på ett verk omarbetat eller reviderat av personer, släkter eller institutioner som inte är den/de ursprungliga skaparen/skaparna (RDA 6.27.1.5 Länk till annan webbplats.).

Vid katalogisering av omarbetningar och revideringar måste katalogisatören göra en bedömning av om är resursen ett nytt verk, baserat på ett annat verk eller om det enbart är en reviderad utgåva av ett redan existerande verk.

 • Om resursen är ett nytt verk konstrueras den auktoriserade sökingången genom att kombinera den auktoriserade sökingången för den som omarbetat verket (d.v.s. skaparen av det nya verket) med den föredragna titeln för det omarbetade verket.
 • Om resursen bara är en revidering av ett existerande verk blir den auktoriserade sökingången densamma som tidigare, eftersom det är samma verk.

Vid översättningar och utländska verk följs respektive nationalbibliografis val.

RDA är inte lika tydlig med vad gränsen går för när ett nytt verk uppstår som tidigare katalogiseringsregler. I Vad är FRBR? / Barbara Tillett Länk till annan webbplats. finns på sidan 5 en bild av "verkfamiljen" där gränserna mellan uttryck och verk åskådliggörs.

För ytterligare instruktioner om auktoriserade sökingångar för bearbetningar av musikaliska verk, se RDA 6.28.1.5-6.28.1.6 Länk till annan webbplats..

Samma verk

Om verket presenteras som endast ett uttryck av ett tidigare verk, använd den auktoriserade sökingången för det tidigare verket. Om det är viktigt att identifiera det specifika uttrycket, konstruera en auktoriserad sökingång för uttrycket enligt instruktionerna i RDA 6.27.3 Länk till annan webbplats. och i Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

Reviderad upplaga

Reviderad upplaga med samma titel och upphov = samma verk.

Samma verk, reviderad upplaga:

Instans av verk:

 • (Har titel / Titel / Huvudtitel: Utrikes namnbok)
  Kommentar: Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Utrikes namnbok
 • Har titel / Titel / Övrig titelinformation: svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska
 • Upplageuppgift: 10:e reviderade upplagan

Kommentar: Reviderad upplaga, men samma titel.
Auktoriserad sökingång för verk/uttryck:
Utrikes namnbok

Omarbetning till lättläst

Syftet med omarbetning till lättläst är i allmänhet att göra originalverket bekant för nya läsare. Omarbetningen presenteras därför oftast som ett lättläst uttryck av det tidigare verket (originalverket). Titeln är densamma och skaparen av originalverket är den som framhävs i manifestationen, t.ex. i den föredragna källan och - när det gäller tryckta monografier - på omslaget och ryggen. Innan RDA infördes följdes anvisningen i KRS 21.9A, som sa att sökelementet för originalet blev huvuduppslag. I RDA ställs två avvägningar mot varandra: hur verket presenteras och om innehållet avsevärt förändrats. Katalogisatören måste här göra ett val mellan att se omarbetningen till lättläst som ett uttryck av originalverket eller att se det som ett nytt verk. När valet görs: ta i första hand hänsyn till hur verket (titeln och skaparen) presenteras, framför allt i den föredragna källan.
Det innebär att de flesta omarbetningar till lättläst kommer att betraktas som uttryck av det tidigare verket. Läs även om Omarbetning till lättläst - med ny titel under rubriken Nytt verk.

När det gäller översättningar av omarbetningar till lättläst så följs som vanligt den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen.

Samma verk, omarbetning till lättläst:

Instans av verk:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Pride and prejudice
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Austen, Jane, 1775-1817
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Gesén, Pernilla, 1965-
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör (edt), Översättare (trl)
 • Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
 • Översättning av / Verk / Språk: Länka till originalspråket: Engelska
 • Genre/form: Länka till entitet: Lättläst (saogf)

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Stolthet och fördom
 • Upphovsuppgift: Jane Austen ; återberättad av Pernilla Gesén

Kommentar: I den föredragna källan är Jane Austen först nämnd som skapare. Den svenska omarbetningen till lättläst betraktas som ett svenskt uttryck av Austens originalverk.

Auktoriserad sökingång för uttrycket:
Austen, Jane, 1775-181. Pride and prejudice. Svenska

Omarbetningar till lättläst för barn från vuxenlitteratur betraktas som nya verk, se Omarbetning för barn.

Något förkortad text

Förkortningen presenteras som ett uttryck av det tidigare verket. Texten är förkortad och översatt.

Samma verk, något förkortad text:

Instans av verk:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Hvad fatter gjør det er altid det rigtige
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Andersen, H. C., 1805-1875
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
 • Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
 • Översättning av / Verk / Språk: Länka till originalspråket: Danska

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Vad far gör är alltid det rätta
 • Upphovsuppgift: text: H. C. Andersen ; bild: Sven Nordqvist ; svensk text: Åke Holmberg
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Något förkortad text

Kommentar: Den svenska förkortningen och översättningen betraktas som ett svenskt uttryck av Andersens originalverk.

Auktoriserad sökingång för uttrycket:
Andersen, H. C., 1805-1875. Hvad fatter gjør det er altid det rigtige. Svenska

Omarbetning för barn - undantag

Grundprincipen för omarbetning för barn, av ursprungligt verk för vuxna, är att betrakta omarbetningen som ett nytt verk, se Omarbetning för barn. Denna grundprincip kan dock inte alltid tillämpas, av olika orsaker. En av orsakerna är att katalogiseringspraxis har ändrats genom åren. En annan är att vid katalogisering av översättningar av omarbetningar så ska den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen följas. Detta kan medföra att omarbetningen ses som samma verk. Dessa undantag från grundprincipen beskrivs här.

Tidigare utgåvor, katalogiserade enligt äldre praxis

Om tidigare utgåvor (manifestationer) av omarbetningen inte har katalogiserats som ett nytt verk, ska inte heller nya manifestationer av samma omarbetning göra det. Alla manifestationer av en omarbetning ska ha samma auktoriserade sökingång.

Samma verk av samma skapare: Tidigare manifestationer av omarbetningen har katalogiserats som samma verk, enligt en äldre praxis. Den nya manifestationen katalogiseras på samma sätt:

Instans av verk:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Oliver Twist
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Dickens, Charles, 1812-1870
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Bylock, Maj, 1931-2019
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör (edt)
 • Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
 • Översättning av / Verk / Språk: Länka till originalspråket: Engelska

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Oliver Twist
 • Upphovsuppgift: av Charles Dickens ; återberättad av Maj Bylock ; illustrationer av Sara Israelsson

Kommentar:
Oliver Twist / av Charles Dickens ; återberättad av Maj Bylock, utkom första gången 1999. Den har utkommit flera gånger sedan dess, och alla dessa är katalogiserade som översättningar, dvs. med Dickens som primär upphovsman. Orsaken är att 1999 fanns en annan katalogiseringspraxis.
Alla manifestationer av Maj Bylocks återberättande av Oliver Twist ska ha samma auktoriserade sökingång (huvuduppslag). Det innebär att Dickens anges som primär upphovsman även för den nya manifestationen.

Auktoriserad sökingång för det svenska uttrycket:
Dickens, Charles, 1812-1870. Oliver Twist. Svenska

Översättning av omarbetning, där omarbetningen i aktuell nationalbibliografi katalogiserats som samma verk

Vid katalogisering av en översättning av en omarbetning följs respektive nationalbibliografis katalogisering av omarbetningen. Det innebär att i de fall omarbetningen inte har katalogiserats som ett nytt verk där, ska inte heller översättningen av omarbetningen (i Libris) göra det. Alla uttryck av en omarbetning ska katalogiseras på samma sätt.

Samma verk av samma skapare: En tysk omarbetning har gjorts av det franska verket, och denna omarbetning har sedan översatts till svenska. Den tyska nationalbibliografins val av auktoriserad sökingång för omarbetningen avgör hur översättningen till svenska ska katalogiseras, i det här fallet som samma verk.

Instans av verk:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Les trois mousquetaires
 • Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Dumas, Alexandre, 1802-1870
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Knape, Wolfgang
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör (edt)
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Helleday Ekwurtzel, Marie, 1962-
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)
 • Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
 • Översättning av / Verk / Språk: Länka till originalspråket: Franska
 • Intermediärt språk till översättningar / Språk: Tyska

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: De tre musketörerna
 • Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
 • Upphovsuppgift: Alexandre Dumas ; återberättad av Wolfgang Knape ; illustrationer av Alexander von Knorre ; översatt av Marie Helleday Ekwurtzel
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Översättning från den tyska utgåvan med titeln: Die drei Musketiere

Kommentar:
De tre musketörerna / Alexandre Dumas ; återberättad av Wolfgang Knape ; illustrationer av Alexander von Knorre ; översatt av Marie Helleday Ekwurtzel, är en översättning till svenska av Wolfgang Knapes återberättande på tyska.

När det gäller översättningar av omarbetningar, följ den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen. Här behöver man alltså gå till den tyska nationalbibliografin. Vid tidpunkten för katalogiseringen av den svenska översättningen, 2019, fanns endast en tysk utgåva av omarbetningen katalogiserad där, med Dumas angiven som skapare. Ange därför Dumas som primär upphovsman även för den svenska översättningen.

Auktoriserad sökingång för det svenska uttrycket:
Dumas, Alexandre, 1802-1870. Les trois mousquetaires. Svenska

Nytt verk

Om en omarbetning eller revidering av ett redan existerande verk avsevärt förändrar egenskaperna för och innehållet i verket, behandla omarbetningen eller revideringen som ett nytt verk. Exempel är omarbetning för barn och omarbetning till annan litterär form, t.ex. dramatisering.

Det nya verket kan ha samma skapare som det ursprungliga verket eller annan/andra skapare.

Ange det tidigare verket som relaterad resurs (icke-analytisk auktoriserad sökingång) under Relation, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Omarbetning med ny titel

Ett verk som omarbetats och fått ny titel (på originalspråk) av den tidigare skaparen betraktas ofta som ett nytt verk.

Nytt verk av samma skapare: Westermark har omarbetat sitt tidigare verk:

Instans av verk:

 • (Har titel / Titel / Huvudtitel: Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen)
  Kommentar: Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Westermark, Christer, 1940-
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Den nya bokföringslagen m.m.
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Westermark, Christer, 1940-
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen
 • Upphovsuppgift: Christer Westermark
 • Upplageuppgift: 2. omarbetade och uppdaterade upplagan
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare utgiven med titeln: Den nya bokföringslagen m.m.

Kommentar: Omarbetad upplaga med ny titel betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Westermark, Christer, 1940- . Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen

Omarbetning till lättläst - med ny titel

Omarbetningar till lättläst kan i vissa fall betraktas som nya verk. Det gäller t.ex. verk som omarbetats och fått ny titel (på originalspråk) av den tidigare skaparen. 
Läs även om Omarbetning till lättläst under rubriken Samma verk.

Nytt verk av samma skapare: Lövestam har omarbetat sitt tidigare verk till lättläst och gett det en ny titel:

Instans av verk:

 • (Har titel / Titel / Huvudtitel: Flicka försvunnen)
  Kommentar: Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lövestam, Sara, 1980-
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Sanning med modifikation
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lövestam, Sara, 1980-
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Flicka försvunnen
 • Upphovsuppgift: Sara Lövestam
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Omarbetning till lättläst av författarens: Sanning med modifikation

Kommentar: Omarbetning med ny titel av samma skapare betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket: 
Lövestam, Sara, 1980- . Flicka försvunnen

Omarbetning för barn

Omarbetning för barn, från ursprungligt verk för vuxna = nytt verk.

Observera dock att denna grundprincip (=nytt verk) inte alltid kan tillämpas. Det finns flera faktorer som påverkar katalogiseringen, exempelvis tidigare utgåvor och om omarbetningen är en översättning. Läs mer om Omarbetning för barn - undantag.

Nytt verk av en ny skapare: Chevat har gjort en omarbetning för barn av Pollans verk med samma titel:

Instans av verk:

 • (Har titel / Titel / Huvudtitel: The omnivore's dilemma)
  Kommentar: Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Chevat, Richie
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: The omnivore's dilemma
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Pollan, Michael
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: The omnivore's dilemma
 • Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
 • Upphovsuppgift: Michael Pollan, New York times bestselling author ; adapted by Richie Chevat
 • Upplageuppgift: Young readers edition

Kommentar: Omarbetning för barn från ursprungligt verk för vuxna betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Chevat, Richie. The omnivore's dilemma

Nytt verk av en ny skapare: Bylock har gjort en omarbetning, på svenska, för barn av Twains verk:

Instans av verk:

 • (Har titel / Titel / Huvudtitel: Huckleberry Finns äventyr)
  Kommentar: Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Bylock, Maj, 1931-
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: The adventures of Huckleberry Finn
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Twain, Mark, 835-1910
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Huckleberry Finns äventyr
 • Upphovsuppgift: Mark Twain ; återberättad av Maj Bylock ; illustrationer av Nils-Petter Ekwall

Kommentar: Omarbetning för barn från ursprungligt verk för vuxna betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Bylock, Maj, 1931- . Huckleberry Finns äventyr

Omarbetning till annan litterär form

En omarbetning till annan litterär form = nytt verk.

En omarbetning till tecknad serie av det anonyma eposet Beowulf:

Instans av verk:

 • (Har titel / Titel / Huvudtitel: Beowulf)
  Kommentar: Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Stern, Stephen L.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Beowulf

Instans:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Beowulf
 • Har titel / Titel / Övrig titelinformation: the graphic novel
 • Upphovsuppgift: writer, Stephen L. Stern ; artist, Christopher Steiniger

Kommentar: Omarbetning till tecknad serie från annan litterär form betraktas som ett nytt verk. Det tidigare verket anges som relaterat verk, se Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).

Auktoriserad sökingång för det nya verket:
Stern, Stephen L.. Beowulf

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET