Illustratörer

Här hittar du riktlinjer och exempel på hur du ska tänka när du beskriver resurser som innehåller text och bild och hur du anger relationer till illustratörer.

Resurser som innehåller text och illustrationer kan betraktas på olika sätt. De kan anses vara:

  1. Ett verk med flera skapare som ansvarar för var sin aspekt av verket, till exempel bilderböcker eller tecknade serier där författare och illustratör samarbetar för att skapa ett verk.
  2. Olika verk som kompletterar varandra, till exempel när ett textverk ges ut med olika illustrationer i olika utgåvor eller både med och utan illustrationer. Illustrationerna betraktas då som separata verk, men de behöver inte få egna beskrivningar. Det innebär att i dessa fall kan du välja att inte beskriva illustrationerna som separata verk i Har del i verket utan istället ange en relation till illustratören i instansen.
Från och med version 1.33 av Libris kan du knyta agenter både till verk och instans.

Ett verk med flera skapare

Text och illustrationer kan betraktas som ett och samma verk om de är så integrerade att texten inte kan stå för sig själv. Till exempel bilderböcker eller tecknade serier. I dessa fall ska du:

  • Ange både författare och illustratör i verket

Ett verk med en skapare som är både författare och illustratör

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person:
Länka om möjligt till entitet: Hansson, Julia, 1990-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Länka till entiteter: Författare, Illustratör

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Billie, Korven och fjället
Upphovsuppgift: Julia Hansson

Ett verk med två skapare, en författare och en illustratör

Ange den först nämnda skaparen i Primär medverkan. Den andra skaparen anges i Medverkan.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Isaksson, Ia, 1980--
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Klinthage, Hanna, 1992-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Groda glasstrut pinne
Upphovsuppgift: Ia Isaksson, Hanna Klinthage

Olika verk som kompletterar varandra

Text och illustrationer kan betraktas som två olika verk som kompletterar varandra om:

  • Texten kan stå för sig själv (till exempel om den har givits ut eller skulle kunna ges ut utan eller med andra illustrationer).
  • Det är tydligt att författare och illustratör inte har samarbetat (till exempel om de inte har levt under samma tid).

I dessa fall ska du:

  • Ange skaparen till texten som Primär medverkan i verket.
  • Ange skaparen till illustrationerna som Medverkan i instansen.

Två verk som kompletterar varandra, text och illustrationer har olika skapare

Texten kan stå för sig själv och skulle kunna ges ut utan eller med andra illustrationer.
Ange författaren i Primär medverkan i verket och illustratören i Medverkan i instansen.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Länka om möjligt till entitet: Höjer, Dan, 1964-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Länka till entitet: Författare

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Cirkusdeckarna och dödskallemysteriet
Upphovsuppgift: Dan Höjer, Stina Lövkvist
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lövkvist, Stina, 1985-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Länka till entitet: Illustratör

Två verk som kompletterar varandra, text och illustrationer har olika skapare (text i översättning)

Samma översättning har getts ut med olika illustrationer.
Ange författaren och översättaren i Primär medverkan respektive Medverkan i verket. Ange illustratören i Medverkan i instansen.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Länka om möjligt till entitet: Carroll, Lewis, 1832-1898
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Länka till entitet: Författare

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Runnquist, Åke, 1919-1991
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Länka till entitet: Översättare

Instans 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Alice i underlandet
Upphovsuppgift: av Lewis Carroll ; i översättning av Åke Runnquist ; med illustrationer av Tove Jansson
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Jansson, Tove, 1914-2001
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Länka till entitet: Illustratör

Instans 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Alice i underlandet
Upphovsuppgift: av Lewis Carroll ; illustrationer av Anthony Browne ; översättning av Åke Runnquist
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Browne, Anthony
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Länka till entitet: Illustratör

Instans 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Alice i underlandet
Upphovsuppgift: av Lewis Carroll ; översättning av Åke Runnquist ; illustrerad av Helen Oxenbury
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Oxenbury, Helen
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Länka till entitet: Illustratör

Två verk som kompletterar varandra, text och illustrationer har samma skapare

Texten har getts ut både med och utan illustrationer.
Ange agenten både i Primär medverkan i verket och i Medverkan i instansen.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Jansson, Tove, 1914-2001
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare

Instans 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Sommarboken
Upphovsuppgift: Tove Jansson

Instans 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Sommarboken
Upphovsuppgift: Tove Jansson ; med teckningar av författaren
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Jansson, Tove, 1914-2001
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Länka till entitet: Illustratör

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET