Omarbetningar

Här hittar du riktlinjer och exempel på hur du ska ange relationer till agenter när du beskriver omarbetningar.

För att avgöra vilken eller vilka agenter som ska betraktas som skapare av en omarbetning behöver du väga två saker mot varandra:

 • Hur resursen presenteras, framför allt i den föredragna källan (vilken agent framhävs som skapare, har omarbetningen samma titel som originalet?).
 • Hur mycket innehållet har förändrats jämfört med originalet.

Om det finns tidigare utgåvor av den omarbetning du beskriver ska du beskriva den nya utgåvan på samma sätt. Det innebär att du antingen ska länka till samma verk som de tidigare utgåvorna är länkade till eller att du ska beskriva det lokala verket på samma sätt som de lokala verken i de tidigare utgåvorna är beskrivna.

För översättningar av omarbetningar och utländska verk, ska du följa den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen.

Bearbetningar av musikaliska verk

För instruktioner om bearbetningar av musikaliska verk, se RDA 6.28.1.5-6.28.1.6 Länk till annan webbplats..

Omarbetning till lättläst

Syftet med en omarbetning till lättläst är i allmänhet att göra originalverket bekant för nya läsare. Omarbetningar till lättläst presenteras därför ofta som en lättläst version av originalverket. Titeln är densamma och skaparen av originalverket är den som framhävs i manifestationen. Det innebär att för de flesta omarbetningar till lättläst ska du:

 • Ange agenten som skapade det urprungliga verket i Primär medverkan.
 • Ange agenten eller agenterna som har gjort omarbetningen i Medverkan.

Omarbetningar från vuxenlitteratur till lättläst för barn betraktas som nya verk, se Omarbetning för barn Länk till annan webbplats..

Lättläst version av originalverket

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Länka om möjligt till entitet: London, Jack, 1876-1916
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Isemo, Alf, 1952-
Medverkan / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör, Översättare
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: The call of the wilderness
  / Fileringsvärde: 4
  / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skriet från vildmarken
Upphovsuppgift: Jack London

Jack London är framhävd i den lättlästa versionen. Det är obligatorskt att att ange agenten som gjort den omarbetade versionen i Medverkan.

Omarbetning till lättläst - med ny titel

I vissa fall kan omarbetningar till lättläst betraktas som nya verk. Det gäller t.ex. verk som omarbetats och fått ny titel (på originalspråk) av den tidigare skaparen.

Omarbetning till lättläst av den ursprungliga skaparen, med ny titel

Omarbetning med ny titel av samma skapare betraktas som ett nytt verk. Ange det tidigare verket som relaterat verk.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lövestam, Sara, 1980-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Relation / Relation / Entitet:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Sanning med modifikation
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lövestam, Sara, 1980-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Flicka försvunnen
Upphovsuppgift: Sara Lövestam
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Omarbetning till lättläst av författarens: Sanning med modifikation

Omarbetning för barn

Grundprincipen för omarbetningar för barn av verk som ursprungligen är för vuxna är att betrakta dem som nya verk. I dessa fall ska ska du ange agenten eller agenterna som gjort omarbetningen som skapare i Primär medverkan.

Denna regel kan dock inte alltid tillämpas och en orsak är att katalogiseringspraxis har ändrats genom åren. En annan är att vid katalogisering av översättningar av omarbetningar så ska den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen följas, se Omarbetning för barn - undantag.

Omarbetning för barn av verk för vuxna

Ett verk som ursprunligen skrevs för vuxna har omarbetets för barn. Omarbetningen betraktas som ett nytt verk. Ange det tidigare verket som relaterat verk.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Chevat, Richie
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Relation / Relation / Entitet:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  The omnivore's dilemma
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Pollan, Michael
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare

Instans
Har titel / Titel / Huvudtitel: The omnivore's dilemma
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Michael Pollan, New York times bestselling author ; adapted by Richie Chevat

Omarbetning för barn av verk för vuxna

En omarbetning på svenska av verk som skrevs för vuxna på engelska. Omarbetningen betraktas som ett nytt verk. Ange det tidigare verket som relaterat verk.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Bylock, Maj, 1931-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Relation / Relation / Entitet:

 • / Verk
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  The adventures of Huckleberry Finn
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Twain, Mark, 1835-1910
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Huckleberry Finns äventyr
Upphovsuppgift: Mark Twain ; återberättad av Maj Bylock ; illustrationer av Nils-Petter Ekwall

Omarbetning för barn - undantag

Grundprincipen är att om omarbetningen är för barn och verket som omarbetats är för vuxna anges agenten eller agenterna som gjort omarbetningen som skapare i Primär medverkan, se Omarbetning för barn.

Denna grundprincip kan dock inte alltid tillämpas, av olika orsaker. En av orsakerna är att katalogiseringspraxis har ändrats genom åren. En annan är att vid katalogisering av översättningar av omarbetningar så ska den katalogisering som respektive nationalbibliografi gjort av omarbetningen följas. Dessa undantag från grundprincipen beskrivs här.

Tidigare utgåvor, beskrivna enligt äldre praxis

Finns det tidigare utgåvor av den omarbetning du beskriver ska du beskriva den nya utgåvan på samma sätt. Om de tidigare utgåvorna är länkade till ett verk ska du länka den utgåva du beskriver till samma verk. Har de tidigare utgåvorna lokala verk ska du beskriva den nya utgåvans lokala verk på samma sätt.

Ny utgåva av omarbetning för barn, tidigare utgåvor beskrivna enligt äldre praxis

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dickens, Charles, 1812-1870
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Bylock, Maj, 1931-2019
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka om möjligt till entitet: Redaktör
Språk: länka till det språk som verket är översatt till: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  /
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Oliver Twist
  / Språk: Länka till originalspråket: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Oliver Twist
Upphovsuppgift: av Charles Dickens ; återberättad av Maj Bylock ; illustrationer av Sara Israelsson

Oliver Twist / av Charles Dickens ; återberättad av Maj Bylock, utkom första gången 1999. Den har utkommit flera gånger sedan dess, och alla dessa är beskrivna som översättningar. De har alltså katalogiserats med Dickens i Primär upphovsman. Orsaken är att 1999 fanns en annan katalogiseringspraxis.

Översättning av omarbetning

För översatta omarbetningar, följ hur respektive nationalbibliografi beskrivit omarbetningen.

Översatt omarbetning för barn

En omarbetning har gjorts av det danska verket, och denna omarbetning har sedan översatts till svenska. I den danska nationalbibliografin har man valt att ange skaparen av originalverket som primär upphovsman för omarbetningen. Översättningen av omarbetningen ska göras likadant.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Andersen, H. C., 1805-1875
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Andersen, Liv
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Falk, Cecilia
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
Språk: Länka till entitet: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  /
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Den flyvende kuffert
  / Fileringsvärde: 4
  / Språk: Länka till originalspråket: Danska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Den flygande kofferten
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: H. C. Andersen ; återberättad av Liv Andersen ; illustrationer av Lykke Bianca ; översatt av Cecilia Falk
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Petersen, Lykke Bianca
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET