12 vanliga katalogiseringsmisstag

Har du koll på viktiga instruktioner och katalogregler? Här listar vi 12 vanliga katalogiseringsmisstag - vilka gör du? Testa dig och se om du hänger med. Oavsett om du har alla rätt eller behöver läsa på så har du här chansen att uppdatera dig. Nu kör vi!

Instruktionerna gäller Libris katalogisering.

1. Interpunktion i slutet av en egenskap

Misstag: Du skriver in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap i Libris katalogisering eftersom vi gjorde så tidigare.
Lösning: Skriv inte in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap. Systemet lägger till interpunktionen vid export till MARC-formatet. I vissa fall skapar systemet inte all nödvändig interpunktion. Lägg ändå inte till ISBD-interpunktion för att avsluta egenskapen. Det blir fel i Libris XL.

I några undantagsfall är det nödvändigt att använda ISBD-interpunktion inom en egenskap, för att separera uppgifter. Dessa fall visar vi i exempel i Metadatabyråns instruktioner. Det gäller framförallt anmärkningar samt egenskapen Upphovsuppgift.

ISBD-interpunktion, på sidan Beskrivning

2. År saknas i Utgivning

Misstag: Du anger Datum men inte År. Posten kommer då inte att kunna sorteras in korrekt i träfflistor eller uttag från Libris.
Lösning: I Libris ska du alltid ange År (eller för seriella resurser Startår och eventuellt Slutår) under Utgivning. I vissa fall används också Datum, men Datum måste kompletteras med År.

Utgivningstid

3. Serieuppgift står inte i källan

Misstag: Du "skapar" en serieuppgift som egentligen inte är en serieuppgift för att hålla ihop delarna i serien.
Lösning: Ange bara "riktiga" serieuppgifter, hämta alltså inte serieuppgifter från förlagsreklam, baksidestexter etc., eftersom de kan variera.

Serieuppgift

Om du vill göra en litterär gestalt sökbar, ange namnet som person som ämne enligt anvisningarna för Fiktiva och mytiska gestalter.
Fiktiva och mytiska gestalter som ämnesord

Om du vill beskriva läsordning, dvs. att flera skönlitterära titlar ska läsas i en viss ordning, ange det som en anmärkning. I Libris kallas detta Serie/fortsättningsarbete.
Serie/fortsättningsarbete

4. Agent är inte länkad eller är fellänkad

Misstag: Du anger agenter som lokala olänkade entiteter trots att det finns länkbara agenter. Eller så länkar du till fel agent.
Lösning: Det går snabbt att klicka på länkikonen för att göra en sökning och se om agenten finns som länkad entitet. Ta för vana att göra det! Men kontrollera att det verkligen är rätt agent du länkar till!

Entiteter Länk till annan webbplats. (klicka på Länka entitet)
Relationer till agenter

5. Dubblettposter

Misstag: Du har inte sökt så noga utan skapar en ny post direkt. Men det finns oftast redan en post för det du ska beskriva. Då har du skapat en dubblett och det ställer till problem.
Lösning: Sök noga innan du skapar eller importerar en post. Sök på:

  • identifikator (ISBN, EAN, ISSN osv.)
  • titel, agent (författare, redaktör, kompositör osv.)
  • ord i titeln.

Prova olika stavningar. Prova att ta bort någon del av sökbegreppet och se om du nu får träff.

6. Föredragen titel är inte korrekt

Misstag: Du anger originaltiteln för en översättning precis som den står i boken, utan att kolla om den är korrekt.
Lösning: Lita inte alltid på vad förlaget skrivit i boken. Belägg originalets titel i det landets katalog där titeln ursprungligen är utgiven. Går det inte att belägga titeln? Gör en anmärkning "Originalets titel i publikationen".

Föredragen titel för verket
Anmärkning om manifestationen

7. Copyrightår i stället för tillverkningsår

Misstag: Du anger copyrightår för en tryckt monografi trots att det finns tillverkningsår i källan.
Lösning: Finns det ett tillverkningsår så är det det du ska ange, som källa för utgivningstid, för tryckta monografier. Finns både tillverknings- och copyrightår, ange bara tillverkningstiden.

Utgivningstid är kärnelement. Om utgivningstid inte finns i källan, ange den inom klammer i Datum. Ange också något av följande, i denna prioritetsordning:

  • distributionstid
  • tillverkningstid
  • copyrightår

Utgivningstid

8. Mått är inte korrekt angivet

Misstag: Du avrundar mått till närmaste heltal och det råkar ibland bli neråt.
Lösning: Avrundning skall alltid göras uppåt till närmaste hela centimetertal. Detta för att veta om boken får plats i bokhyllan. Om en volym mäter 17,2 cm, ange måttet som 18 cm.

Mått

9. Klassifikation och ämnesord på nya upplagor

Misstag: Du gör en ny ämnesanalys trots att det finns tidigare utgåvor med klassifikation och ämnesord.
Lösning: Välj tidigare upplagors klassifikation och ämnesord. Ibland kan de behövas ändras men oftast är det korrekt.

10. Ämnesord eller genre/form-term från fel lista

Misstag: Du klickar på första träff när du väljer ämnesord eller genre/form-termer. Det blir ibland ämnesord från barnlistan eller barngf-listan, i stället för från Svenska ämnesord (sao) och Svenska ämnesord genre/form (saogf).
Lösning: Titta efter noga när du lägger till ämnesord eller genre/formtermer. Har du valt rätt? Skriv gärna "sao" respektive "saogf" i sökfältet för att hitta rätt, till exempel "sao hundar". Söker du barnämnesord kan du skriva "barn" i sökfältet, t.ex. "barn kokböcker".

11. Inga underindelningar för ämnesord

Misstag: Du anger ämnesord men anger inga underindelningar.
Lösning: Studera riktlinjerna för ämnesord och följ dem. Ange så specifika ämnesord som möjligt, vid behov med hjälp av underindelningar.

Allmänna ämnesord och underindelningar
Kungliga bibliotekets ämnesordsutbildning del 6 – Ämnesord i Libris och allmänna ämnesord Länk till annan webbplats.

12. Städer som enkla geografiska ämnesord

Misstag: Du brukar felaktigt ange geografiska ämnesord för städer eller andra orter som enkla ämnesord.
Lösning: Geografiska ämnesord för städer eller andra orter ska konstrueras som sammansatta geografiska ämnesord om de inte är auktoriserade. Vissa städer och andra orter är auktoriserade och du kan då länka till dem.

Geografiska ämnesord - Enkla eller sammansatta ämnesord
Kungliga bibliotekets ämnesordsutbildning del 7 - Geografiska ämnesord Länk till annan webbplats.

Gå Kungliga bibliotekets ämnesordsutbildning! Den finns i en spellista med 11 instruktiva filmer:
Kungliga bibliotekets ämnesordsutbildning Länk till annan webbplats.

Ämnesord och genre/form

Till sist: Till dig som hade alla rätt, dvs. inga misstag: grattis och bra jobbat! Till dig som upptäckte några saker som har blivit fel tidigare: nu har du förhoppningsvis fått ny kunskap. Om du gör om testet så kommer även du att ha alla rätt!

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET