Agenter med olika identiteter

När en agent har mer än en identitet (t.ex. verkligt namn + pseudonym), och de olika identiteterna används inkonsekvent i olika utgåvor av ett verk, måste du välja vilken av identiteterna du ska ange i relation till verket.

Inledning

För att välja vilken av agentens identiteter som ska anges i relationen till verket, använd:

  1. i första hand den identitet som är mest frekvent i utgåvorna av verket
  2. i andra hand den identitet som förekommer i de senaste utgåvorna.

Vid översättningar och utländska verk, följ respektive nationalbibliografis val.

Det finns många felaktiga poster i Libris, där olika skapare har angetts för ett och samma verk (verket har fått olika huvuduppslag). Vikten av att konsekvent beskriva ett och samma verk på samma sätt i de olika instansernas lokala verk har inte varit tydlig.

Det är också så att pseudonymer kan behandlas på olika sätt i bibliotekskatalogen. Ibland kan agenter som använder riktigt namn + pseudonym behandlas som två identiteter, ibland som varianter av en och samma identitet. Det betyder att katalogisatören även måste vara uppmärksam på om det finns en eller flera länkbara entiteter för den ansvariga agenten. Läs även mer om Pseudonymer.

Beskriver du ett verk som lokal entitet är det viktigt att du kontrollerar hur agenten har beskrivits i andra utgåvor av verket. Använd samma identitet för agenten för olika utgåvor av samma verk.

Mest frekvent identitet

En agent kan ha mer än en identitet och dessa identiteter kan ha beskrivits omväxlande i upphovsuppgiften i olika utgåvor av ett verk. Välj den identitet som används mest frekvent.

Vid översättningar och utländska verk, följ respektive nationalbibliografis val.

Individens olika identiteter är auktoriserade i varsin länkbar entitet:
Carl-Johan Vallgren använder förutom sitt verkliga namn även pseudonymen Lucifer.
För verket "Skuggpojken" har båda identiteterna använts omväxlande i olika utgåvor. För utgåvor på originalspråket svenska har pseudonymen Lucifer använts, och för översättningar till flera andra språk har namnet Carl-Johan Vallgren använts.
Det finns en länkbar entitet för varje identitet (Vallgren respektive Lucifer).
Du måste välja en av identiteterna som skapare för verket. Den identitet som valts är den som används mest frekvent i utgåvorna på originalspråk.

Utgåva på originalspråket svenska

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skuggpojken [Eftersom samlingens titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lucifer, 1964-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skuggpojken
Upphovsuppgift: Lucifer

Utgåva av en norsk översättning av samma verk

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skyggegutten
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lucifer, 1964-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Norska
Översättning av:

  • / Verk:
    / Har titel / Titel / Huvudtitel: Skuggpojken
    / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skyggegutten
Upphovsuppgift: Carl-Johan Vallgren ; oversatt fra svensk av Bjørn Alex Herrman

Identitet i de senaste utgåvorna

Om det inte omedelbart går att bestämma vilken identitet som används mest frekvent, välj den identitet som förekommer i de senaste utgåvorna av verket.

Vid översättningar och utländska verk, följ respektive nationalbibliografis val.

Individens olika identiteter är samlade i en länkbar entitet:
Stina Aronson använde olika identiteter i sitt författarskap, bland annat pseudonymen Sara Sand. För verket "Tolv hav" användes pseudonymen Sara Sand i den första utgåvan av verket och det verkliga namnet i en senare utgåva.

I Libris är alla hennes identiteter samlade i en länkbar entitet under hennes verkliga namn, med pseudonymerna som varianter (se-hänvisningar). Därför anges identiteten med hennes verkliga namn som skapare av verket "Tolv hav".
Här visas två olika utgåvor av verket:

Instans av / Verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Tolv hav)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Aronson, Stina, 1892-1956
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans (manifestation utgiven 1930):
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tolv hav
Upphovsuppgift: Sara Sand

Instans (manifestation utgiven 2009):
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tolv hav
Upphovsuppgift: Stina Aronson

Utländska verk

Vid katalogisering av utländska verk (och översättningar av dessa), följ respektive nationalbibliografis val.

Utländskt verk:
Stephen King använder förutom sitt verkliga namn även pseudonymen Richard Bachman.
För verket "Blaze" har i USA båda identiteterna använts omväxlande för olika utgåvor.

Följ LC:s val gällande skapare för verket eftersom agenten är amerikan.

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Blaze [Eftersom det översatta verkets titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange någon titel.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Bachman, Richard
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Blaze
Upphovsuppgift: Stephen King writing as Richard Bachman

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET