Konstnärsböcker

För konstnärsböcker behöver katalogisatören göra en bedömning:

Om merparten av verket består av en konstnärs alster (ett bildverk) så betraktas konstnären som skapare.

Om verket består av mycket text om konstnären och dennes konstverk (inte bara bildtexter eller korta bidrag) så betraktas författaren som skapare.

Konstnären som skapare

Bildverk som till största delen består av konstnärens alster. Konstnären nämns inte i upphovsuppgiften, men betraktas ändå som skapare.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dahlberg, Folke
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Konstnär

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dahlberg, Johan
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Sammanställande redaktör

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Spetz, Leif
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Sammanställande redaktör

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Öhrnell, Erling
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Sammanställande redaktör

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Genom dröm och verklighet
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Folke Dahlbergs surrealistiska bilder
Upphovsuppgift: Johan Dahlberg, Leif Spetz och Erling Öhrnell

Konstnären som skapare

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Peirone, Julia
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Fotograf

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Hjertström Lappalainen, Lars Erik
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Julia Peirone
Upphovsuppgift: textförfattare: Lars Erik Hjertström Lappalainen

Författaren som skapare

Verket består till största delen av text om konstnären och dennes konstverk. Konstnärens alster finns också representerade i verket, men utgör inte merparten.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Fant, Åke
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Ämne: Länka om möjligt till entitet: Klint, Hilma af, 1862-1944

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Hilma af Klint
Upphovsuppgift: Åke Fant

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET