Uppgift om akademisk avhandling

Uppgift om akademisk avhandling (RDA 7.9 Länk till annan webbplats.) identifierar den akademiska institutionen, examensgraden och året när avhandlingen presenterades. Med akademisk avhandling avses bland annat doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar.

Uppgift om akademisk avhandling är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Obligatoriskt. Ange standardbeteckning ort : lärosäte, disputationsår. Länka även till entiteten Akademisk avhandling i Genre/form.

Källa: Hämta uppgift om akademisk avhandling från valfri källa.

Enligt RDA har elementet Uppgift om akademisk avhandling tre underelement:

 • examensgrad
 • institution eller fakultet där examen avlagts
 • året då den avlades.

Librispraxis är att i stället för examensgrad använda standardbeteckning, till exempel Diss.

Övriga standardbeteckningar skrivs ut utan förkortning, till exempel: Thesis, Habilitationsschriften, Examensarbete, Licentiatavhandling, Prästmötesavhandling.

Denna praxis följer de äldre katalogiseringsreglerna KRS, 2.7B13.

Libris

Instans av verk:

 • Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning

  Anges när det finns en formell uppgift i resursen om att det är en akademisk avhandling eller liknande (det spelar ingen roll om manifestationen som katalogiseras är den som lades fram vid examinationen).

MARC21

 • 502 #a


Libris

 • Genre/form

  Länka till entiteten Akademisk avhandling.

MARC21

 • 008/24-27

Instans av verk:

Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2015
Genre/form: Akademisk avhandling

Sammanläggningsavhandlingar

Med sammanläggningsavhandling avses avhandling som utgörs av sammanfattning + uppsatser. Gör skillnad på sammanläggningsavhandlingar utan respektive med genomgående paginering.

Sammanläggningsavhandling utan genomgående paginering

För sammanläggningsavhandling utan genomgående paginering katalogiseras själva sammanfattningen.

 1. Ange Diss. (eller annan standardbeteckning) + sammanfattning inom parentes.
 2. Ange sammanfattningens paginering.
 3. Ange det antal uppsatser som ingår i manifestationen.

Instans av verk:

Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Licentiatavhandling (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016

Instans:

Omfång / Omfång / Benämning: 30 sidor
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Härtill 6 uppsatser

Instans av verk:

Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning:
Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2015

Instans:

Omfång / Omfång / Benämning: 72 sidor
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Härtill 8 uppsatser och 3 appendix

Sammanläggningsavhandling med genomgående paginering

För sammanläggningsavhandling där sammanfattning + uppsatser har genomgående paginering katalogiseras hela manifestationen.

 1. Ange Diss. (eller annan standardbeteckning).
 2. Ange hela manifestationens paginering.
 3. Ange att avhandlingen innehåller sammanfattning jämte antalet uppsatser.

Instans av verk:

Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2001

Instans:

Omfång / Omfång / Benämning: 182 sidor
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Sammanfattning jämte 4 uppsatser och appendix

Faksimil från mikrofilm

Faksimil av avhandling

Instans av verk:

Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Diss. New Haven: Yale University, 1993

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: ProQuest
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning:
Ann Arbor, Mich.
Utgivning / Primär utgivning / År: 2008
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil från mikrofilm

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET