Generella anvisningar - RDA

På dessa sidor hittar du katalogiseringsanvisningar enligt regelverket RDA - Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst. Anvisningar som gäller för flera materialtyper är samlade under denna ingång. Anvisningar som är specifika för endast en eller ett par materialtyper hittar du under respektive materialtyp, se rubriken Materialtyper (Arbetsflöden).

Kontakt: katalogsupport@kb.se

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET