Lathund för ett verk på originalspråk

Denna lathund ger anvisningar för hur du beskriver ett verk på originalspråk. Den innehåller främst instruktioner för kärnelementen, dvs. de egenskaper som du måste ange om de är tillämpliga och lätt åtkomliga. Övriga egenskaper som hör till verket, till exempel ämnesord och klassifikation tas inte upp här men tänk på att dessa tills vidare bara ska anges under Instans av verk.

Instans av verk

Relationen mellan instans och verk anges med egenskapen Instans av verk. Denna relation är ett kärnelement.

Beskriv tills vidare verket som en lokal entitet.

Föredragen titel

Ange om tillämpligt verkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel, se Föredragen titel för verket.

Skapare

Läs mer om skapare under Relationer till agenter, Skapare.

För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Relationer till agenter, Institutioner som är skapare.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Skaparen eller den först nämnda skaparen är kärnelement.

Om verket har en skapare:
Ange agenten i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Om verket har flera skapare:

  1. Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i manifestationen.
  2. Ange övriga skapare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en funktionskod i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges.

NB-praxis: För verk med upp till tre skapare, ange alla. För verk med fler än tre skapare, ange den första. För verk där två eller tre svenska författare och illustratörer eller fotografer delar på det primära upphovsansvaret (är skapare), lägg till funktionskoden 9pu (Primärt upphovsansvarig). Läs mer om funktionskoder.

Övriga agenter knutna till verket

Läs mer om övriga agenter knutna till verket under Relationer till agenter, Övrig agent knuten till ett verk.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Ange övriga agenter knutna till verket i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en funktionskod i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter, utöver den obligatoriska, som anges.

Agenter knutna till uttrycket

Läs mer om agenter knutna till uttrycket under Relationer till agenter, Agenter knutna till ett uttryck.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Ange bidragsgivare som till exempel översättare, redaktörer, arrangörer av musikaliska kompositioner och framförande person i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en funktionskod i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation av uttrycket.

NB-praxis: För skönlitteratur, ange illustratörer och översättare. Katalogisatören avgör om fler ska anges.

Språk

Länka till entiteten för verkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Innehållstyp

Länka till entiteten för verkets innehålltyp i egenskapen Innehållstyp, se Innehållstyp.

Exempel

Verk av en skapare, där skaparen har flera roller (i det här fallet författare och illustratör)

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: --- [Eftersom verkets föredragna titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Länka om möjligt till entitet: Adbåge, Lisen, 1982-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entiteter: Författare, Illustratör
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Stor-Emma
Upphovsuppgift: Lisen Adbåge

Verk med delat upphovsansvar (collaboration) där skaparna har olika roller

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: --- [Eftersom verkets föredragna titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lindgren, Barbro, 1937-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Landström, Olof, 1943-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör, Primärt upphovsansvarig (9pu)
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Nämen Benny
Upphovsuppgift: Barbro Lindgren, Olof Landström

Verk med delat upphovsansvar (collaboration)

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: --- [Eftersom verkets föredragna titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Rosén Andersson, Helena, 1966-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Mühlenbock, Eva-Maj
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Willquist, Henrik
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Svensson, Natalie
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Lagen om offentlig upphandling
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en kommentar
Upphovsuppgift: Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson

Endast den först nämnda skaparen är kärnelement. Som katalogisatör avgör du om de andra ska anges.

Verk utan skapare

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/xg89jnm80qwzg97 Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Choklad
Språk: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Lyxigt gott av choklad
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare utgiven med titeln: Choklad

Verket har kommit ut med olika titlar och därför måste du ange föredragen titel.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET