Övrig särskiljande egenskap för uttrycket

Övrig särskiljande egenskap för uttrycket (RDA 6.12 Länk till annan webbplats.) är en egenskap annan än innehållstyp, språk eller tid.

Övrig särskiljande egenskap för uttrycket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett uttryck av ett verk från ett annat uttryck av samma verk.

För tilläggsinstruktioner för övriga särskiljande egenskaper för uttryck av musikaliska verk, se RDA 6.18 Länk till annan webbplats..
För tilläggsinstruktioner för övriga särskiljande egenskaper för uttryck av religiösa verk, se RDA 6.25 Länk till annan webbplats..

Källa: Hämta information om övrig särskiljande egenskap för uttrycket från valfri källa.

Libris

  • Version

MARC21

  • 130, 240, 630, 730 & 830 #s

Två olika versioner av filmen Blade runner:

1)

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Blade runner
Version: Director’s cut

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Blade runner

2)

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Blade runner
Version:
Final cut

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Blade runner

Originalversion och lättläst version av romanen 1794

1)

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
1794
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Natt och Dag, Niklas, 1979-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: 1794
Upphovsuppgift: Niklas Natt och Dag

2)

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
1794
Version:
Lättläst
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Natt och Dag, Niklas, 1979-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Darke, Niklas, 1967-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Redaktör

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: 1794
Upphovsuppgift: Niklas Natt och Dag ; bearbetad till lättläst av Niklas Darke

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET