Övrig särskiljande egenskap för uttrycket

Övrig särskiljande egenskap för uttrycket (RDA 6.12 Länk till annan webbplats.) är en egenskap annan än innehållstyp, språk eller tid.

Övrig särskiljande egenskap för uttrycket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett uttryck av ett verk från ett annat uttryck av samma verk.

För tilläggsinstruktioner för övriga särskiljande egenskaper för uttryck av musikaliska verk, se RDA 6.18 Länk till annan webbplats..
För tilläggsinstruktioner för övriga särskiljande egenskaper för uttryck av religiösa verk, se RDA 6.25 Länk till annan webbplats..

Källa: Hämta information om övrig särskiljande egenskap för uttrycket från valfri källa.

Libris

  • Version

MARC21

  • 130, 240, 630, 730 & 830 #s

Två olika versioner av filmen Blade runner:

1)

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Blade runner
Version: Director’s cut

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Blade runner

2)

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Blade runner
Version:
Final cut

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Blade runner

Två olika översättningar av romanen Gösta Berlings saga:

1)

Instans av verk:
Version:
Flach
Översättning av:

  • /Verk:
    / Har titel / Titel / Huvudtitel: Gösta Berlings saga

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The story of Gösta Berling

2)

Instans av verk:
Version:
Tudeer
Översättning av:


  • / Verk:
    / Har titel / Titel / Huvudtitel:
    Gösta Berlings saga

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gösta Berling's saga

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET