Övrig särskiljande egenskap för uttrycket

Övrig särskiljande egenskap för uttrycket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett uttryck av ett verk från ett annat uttryck av samma verk (RDA 6.12 Länk till annan webbplats.).

Med "övriga särskiljande egenskaper" menas egenskaper andra än innehållstyp, uttryckets språk eller tid för uttrycket.

För tilläggsinstruktioner för övriga särskiljande egenskaper för uttryck av musikaliska verk, se RDA 6.18 Länk till annan webbplats..
För tilläggsinstruktioner för övriga särskiljande egenskaper för uttryck av religiösa verk, se RDA 6.25 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Det här är ett kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Man särskiljer med övriga särskiljande egenskaper om det är viktigt att identifiera de olika uttrycken.

Ett exempel på när övriga särskiljande egenskaper för uttrycket kan användas är om man vill särskilja olika översättningar till samma språk, vilket kan vara aktuellt vid stora författarskap. Använd då översättarens namn som särskiljande egenskap.

Libris

  • Kommentar: Det finns ingen egenskap i formatet för Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.
    I poster som konverterats från MARC21 ligger elementet i:
    Instans av verk / Marc:Version.

MARC21

  • 130, 240, 630, 730 & 830 #s i bibliografiska formatet;
    130, 100 #s i auktoritetsformatet
    Kommentar: Övrig särskiljande egenskap anges i delfält #s inom parentes i den auktoriserade sökingången (anvisningen gäller ej för uttryck av musikaliska verk eller uttryck av religiösa verk).

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET