Sammanfattning av innehåll

Sammanfattning av innehåll (RDA 7.10 Länk till annan webbplats.) sammanfattar uttryckets innehåll.
Sammanfattning av innehåll är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ge en kort objektiv redogörelse för objektets innehåll, såvida inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information.

Sammanfattning av innehåll är enligt RDA en egenskap som tillhör uttrycket. Från och med version 1.27 av Libris ska dock Sammanfattning av innehåll för textverk ligga i Instans istället för i Verk. Detta är en förberedelse inför kommande verksutbrytning. Flytta tills vidare inte Sammanfattning av innehåll från Instans till Verk.

Observera att om du vill ange sammanfattningsspråk, det vill säga språket på en sammanfattning som ingår i resursen (041 #b), ska du fortsätta göra det i verket. Se Sammanfattningsspråk.

Libris

  • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning
  • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Typ av innehållsbeskrivning / Sammanfattning, Typ av sammanfattning

    Skriv in själva sammanfattningen i Benämning och komplettera med att välja Typ från lista. Typerna genererar olika standardfraser i Libris webbsök.

MARC21

  • 520 #a
  • 520 Förstaindikatorn

Olika typer av sammanfattning av innehåll

Välj typ från listan. Om ingen typ väljs genereras standardfrasen Sammanfattning i översiktsvyn i Libris webbsök.

Ämne

Används när varken klassning, ämnesord eller titel kan beskriva verkets ämne på ett tillfredsställande sätt.

Sammanfattning av innehåll: Om alternativ- och undergroundlitteratur (kultböcker) från antikens Rom till idag, med tonvikt på 1800- och 1900-talet

Välj typen Ämne.

Omfattning och innehåll

I samlingar anges de ingående titlarna i egenskapen Innehållsförteckning. Ibland kan denna behöva kompletteras med Sammanfattning av innehåll.

Instans
Huvudtitel: Samlade dikter
Upphovsuppgift: Erik Lindegren ; sammanställning och efterord: Daniel Pedersen
Innehållsförteckning: Mannen utan väg -- Sviter -- Vinteroffer -- Posthum ungdom

Verk
Huvudtitel: Dikter

Verkets föredragna titel i form av en grupptitel.

Sammanfattning av innehåll: Innehåller även dikter skrivna till Halmstadsgruppens målningar 1947 samt dikter publicerade i tidningar, tidskrifter och antologier

Välj typen Omfattning och innehåll.

Ange även de ingående verken som nämns i innehållsförteckningen, se Ingående verk/uttryck.

När det inte går att avgöra var det ena verket slutar och det andra verket börjar, t.ex. när det gäller dikter, noveller eller serier, är det lämpligare att göra en innehållsanmärkning i Sammanfattning av innehåll än att göra en innehållsförteckning. Ange inte de ingående verken i Har del / Verk.

Instans
Huvudtitel: Pippi flyttar in och andra serier
Upphovsuppgift: Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman

Verk
Sammanfattning av innehåll: Innehåller serier som tidigare publicerats i författarens: Pippi flyttar in och Pippi är starkast i världen

Välj typen Omfattning och innehåll.

En anmärkning kan vid behov kombineras med Sammanfattning av innehåll:

Instans
Huvudtitel: Tröst
Övrig titelinformation: noveller i urval
Upphovsuppgift: Stewe Claeson ; urval och efterskrift: Anders Mortensen
Anmärkning: Huvudsakligen ur författarens tidigare novellsamlingar

Verk
Sammanfattning av innehåll: Innehåller även två nya noveller

Välj typen Omfattning och innehåll.

Typ av sammanfattning ej preciserad

Om det inte går att bestämma typ av sammanfattning, välj typen Ej preciserad.

Sammanfattning av innehåll: "Innehåller de förordningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar vårdgivares, ledningars och yrkesutövares ansvar och skyldigheter inom ramen för verksamhet av medicinsk karaktär"

Välj typen Ej preciserad.

Sammanfattning av innehåll: Utgörs av bilder ur filmen "Instruktionsfilm för konduktörer" från 1940-talets slut, kompletterad med nyskriven kommenterande text

Välj typen Ej preciserad.

Suecana

För resurser som märks Suecana (SUEC) bör innehållet redovisas i Sammanfattning av innehåll om inte innehållet framgår av titel, klassning, ämnesord eller övrig beskrivning.

Sammanfattning av innehåll:

  • Flera avsnitt om Sverige
  • Behandlar bl.a. Volvo
  • Behandlar Finland under svensktiden
  • Innehåller översättningar i urval av flera svenska barnboksförfattare

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET