Verk som består av verk skapade av olika agenter ("compilations")

"Compilations" är verk som består av en samling verk av olika agenter. Respektive agent är skapare av sitt verk (RDA 6.27.1.4 Länk till annan webbplats.).

Med samlingstitel på originalspråk

Om verket består av verk skapade av olika agenter ("compilation"), konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att använda den föredragna titeln för samlingsverket, se Föredragen titel för en samling av verk av olika agenter (RDA 6.2.2.11).

Librispraxis: Redovisa särskilt framhävda verk med analytisk auktoriserad sökingång, samt i anmärkning om inte innehållet är angett någon annanstans i beskrivningen.

Som särskilt framhävda verk räknas:

  • verk som tidigare har publicerats separat
  • verk som nämns i den föredragna källan
  • verk som är framhävda på annat sätt.

Ingående verk som inte är framhävda behöver inte redovisas, varken i anmärkning eller auktoriserad sökingång. Den auktoriserade sökingången för samlingsverket är kärnrelationen enligt RDA 0.6.8 Länk till annan webbplats., eftersom det är samlingsverket som utgör det dominerande eller det först nämnda manifesterade verket.

Utan samlingstitel på originalspråk

Om samlingen består av verk skapade av olika agenter ("compilation"), men saknar samlingstitel, konstruera separata analytiska auktoriserade sökingångar för varje verk i samlingen. Samlingsverket har ingen föredragen titel.

Librispraxis: Tillämpa inte alternativet att konstruera en titel.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET