Lathund för ett översatt verk

Denna lathund ger anvisningar för hur du beskriver ett översatt verk. Den innehåller främst instruktioner för kärnelementen, dvs. de egenskaper som du måste ange om de är tillämpliga och lätt åtkomliga. Övriga egenskaper som hör till verket, till exempel ämnesord och klassifikation, tas inte upp här men tänk på att dessa tills vidare bara ska anges under Instans av verk.

Instans av

Relationen mellan instans och verk anges med egenskapen Instans av. Denna relation är ett kärnelement.

Beskriv tills vidare verket som lokal entitet. För skönlitteratur på svenska, länka om möjligt till verk.

Översättningens titel

Översättningens titel är vanligtvis densamma som manifestationens huvudtitel. Tills vidare behöver du inte ange någon titel under Instans av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel.

Skapare

Läs mer om skapare under Relationer till agenter, Skapare.

För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Relationer till agenter, Institutioner som är skapare.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Skaparen eller den först nämnda skaparen är kärnelement.

Om verket har en skapare:
Ange agenten i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Om verket har flera skapare:

 1. Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i resursen.
 2. Ange övriga skapare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbetekning (funktionskod).

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges. Obligatoriskt att ange illustratörer. Läs om Illustratörer.

NB-praxis: För verk med upp till tre skapare, ange alla. För verk med fler än tre skapare, ange den första.

Övriga agenter knutna till verket

Läs mer om övriga agenter knutna till verket under Relationer till agenter, Övrig agent knuten till ett verk.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Ange övriga agenter knutna till verket i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter, utöver den obligatoriska, som anges.

Agenter knutna till uttrycket

Läs mer om agenter knutna till uttrycket under Relationer till agenter, Agenter knutna till ett uttryck.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Ange agenter som till exempel översättare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Obligatoriskt att ange alla agenter som är viktiga för identifikation av uttrycket.

Språk

Länka till entiteten för översättningens språk i egenskapen Språk, se Språk.

Innehållstyp

Länka till entiteten för verkets innehållstyp i egenskapen Innehållstyp, se Innehållstyp.

Översättning av

Nu ska du ange översättningens relation till originalverket. Relationen mellan översättningen och originalverket anger du med egenskapen Översättning av. Denna relation är ett kärnelement.

Lägg till verk som lokal entitet. Beskriv originalverket.

Föredragen titel

Ange verkets föredragna titel (oftast originaltiteln) i egenskapen Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel, se Föredragen titel för verket.

Språk

Länka till entiteten för originalverkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Exempel

Översatt verk av en skapare

Instans av / Verk:
Medverkan / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ohlsson, Kristina, 1979-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Delargy, Maralaine
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
Språk: Länka till entitet: Engelska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Glasbarnen
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The glass children
Upphovsuppgift: Kristina Ohlsson ; translated by Marlaine Delargy

Översatt verk med delat upphovsansvar

Instans av / Verk:
Medverkan / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lindgren, Barbro, 1937-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Landström, Olof, 1943-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör
Medverkan / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Kallick Dyssegaard, Elisabeth
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
Språk: Länka till entitet: Engelska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Nämen Benny
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Benny's had enough!
Upphovsuppgift: Barbro Lindgren, Olof Landström ; translated by Elisabeth Kallick Dyssegaard

Översatt verk utan skapare

Instans av / Verk:
Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Bibeln. Markusevangeliet
  / Språk:
  Länka till originalspråket: Grekiska, klassisk

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Markusevangeliet
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Bibelkommissionens översättning

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET