Målgrupp

Målgrupp (RDA 7.7 Länk till annan webbplats.) anger den kategori av användare som verkets innehåll är avsett för.

Målgrupp är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Obligatoriskt att ange målgrupp för:

 • Skolböcker
 • Barn- och ungdomslitteratur.

Källa: Hämta uppgiften från valfri källa.

Målgrupp

Målgrupp kompletteras i vissa fall med en Målgruppsanmärkning, se nedan.

Libris

Instans av verk:

 • Målgrupp: Länka till entitet.

  Skolböcker: Länka till: Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c
  Normalvärde för läromedel avsedda för skolbruk (till och med gymnasiet). För skolböcker, gör även en Målgruppsanmärkning, se nedan.

  Detta normalvärde för skolböcker - "Barn (ca 10-12 år) / Läromedel - Kod: c" har använts en längre tid i Libris. Bakgrunden är att man vid övergången till MARC21 valde att använda sig av endast en kod för skolböcker, inte alla olika koder som fanns tillgängliga i MARC21 för att särskilja olika åldersgrupper. Man valde då koden c. När vi idag ser koden i klartext kan denna praxis tyckas felaktig. Alla skolböcker från skolstart till och med gymnasiet vänder sig inte till åldersgruppen 10-12 år. Kodningen av skolböcker kan komma att förändras. Tills vidare: följ praxis att använda den rekommenderade koden.

  Barn- och ungdomslitteratur: Länka till: Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j

MARC21

 • 008/22

Målgruppsanmärkning

En målgruppsanmärkning utgår ofta från publikationens egen formulering.

Libris

Instans:

 • Målgrupp / Målgrupp / Benämning
  Målgruppsanmärkning anges under Instans. Lägg till Målgrupp. Skapa Målgrupp som lokal entitet. Skriv in anmärkningen under Benämning.

MARC21

 • 521 #a

Exempel

Skolbok

Instans av verk:

Målgrupp: Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c


Instans:

Målgrupp / Målgrupp / Benämning:
För årskurs 1

Barn- och ungdomslitteratur

Instans av verk:

Målgrupp: Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j

Normalvärde för barn- och ungdomslitteratur.

Film

Instans av verk:

Målgrupp: Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j

Instans:

Målgrupp / Målgrupp / Benämning: Barntillåten

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET