Språk

Här finns anvisningar för hur du anger information om det eller de språk genom vilket ett verk uttrycks. Det är ett kärnelement.

För mer information om språkentiteterna som används i Libris, se Språkentiteter i Libris.

För information om hur du katalogiserar resurser på språk som använder icke-latinsk skrift, se Specialanvisningar, Mångspråk.

I RDA hör språk till uttrycket, se RDA 6.11 Länk till annan webbplats.. Det är ett kärnelement.

I Libris format anger du språk i verksbeskrivningen. Det innebär att en översättning av ett verk blir ett nytt verk.

Vid behov kan du komplettera informationen om språk med en förklarande anmärkning, se Anmärkning om språk.

Tänk på att det för vissa språk kan finnas en speciell praxis, se Specialanvisningar för språk.

Originaltext eller originalljud (ej översättning)

Libris

MARC21

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a

Verk som är på ett språk

Instans av / Verk:
Språk:
Svenska

För ett verk på endast ett språk, ange språket genom att länka till entiteten för språket. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.

Egenskapen Språk i Libris katalogisering

Verk som är på flera språk

Instans av / Verk:
Språk:
Tyska, Engelska, Franska

För ett verk på flera språk, t.ex. en film med vissa dialoger på tyska, andra på engelska och några på franska, ange språken genom att länka till entiteterna för språken. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.

Egenskapen Språk i Libris katalogisering, länkning till flera språk

Samling som innehåller verk på olika språk

För en samling som innehåller flera verk på olika språk, t.ex. parallelltext, ange det dominerande, eller första, språket i egenskapen Språk under Instans av verk. Ange de ingående verkens språk i egenskapen Språk i respektive verk under Har del.

Instans av / Verk:
Språk:
Danska
Har del:

 • / Verk:
  / Språk:
  Danska
 • / Verk:
  / Språk:
  Norska
 • / Verk:
  / Språk:
  Svenska

För mer detaljerade anvisningar om samlingar som innehåller flera verk på olika språk (även översättningar), se anvisningarna på sidorna:

Om du inte beskriver de ingående verken i Har del, följ anvisningarna ovan för Verk som är på flera språk men komplettera gärna med en innehållsförteckning under Instans, se Innehållsförteckning.

Översättning

Ange verkets språk i egenskapen Språk. Komplettera med att ange originalspråket i egenskapen Översättning av.

Libris

 • Språk
  Länka till entitet.
 • Översättning av / Verk / Språk
  Länka till entitet.

MARC21

 • 008/35-37
 • 041 1/_ #a #h

Instans av / Verk:
Språk:
Svenska
Översättning av:

 • Verk:
  / Språk:
  Engelska

  Exemplet visar en översättning från engelska till svenska. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.
Egenskapen Översättning i Libris katalogisering

Översättningens språk i klartext

Översättningens språk i klartext efter föredragen titel (240 #l och 130 #l samt 700 #l och 730 #l) skapas automatiskt vid export till MARC.

Översättning i flera led (Intermediärt språk)

För översättningar i flera led, använd egenskapen Intermediärt språk till översättningar för det mellanliggande språket.

Libris

 • Intermediärt språk till översättningar / Verk / Språk
  Länka till entitet.

  Observera att Intermediärt språk till översättning ligger direkt under Instans av verk, inte under Översättning av.

MARC21

 • 041 #k

Instans av / Verk:
Språk:
Svenska
Översättning av:

 • Verk:
  / Språk:
  Albanska

Intermediärt språk till översättningar / Verk / Språk: Franska

Exemplet visar en översättning från albanska till svenska via franska. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.

Det först angivna språket genererar språkkod i 008 + 041 #a i MARC21. I fält 041 genereras i detta exempel:
041 1/_ #a swe #k fre #h alb

Egenskapen Intermediärt språk i Libris katalogisering

Specialanvisningar för språk

Norska - nynorska och bokmål

I Libris skiljer vi på nynorska och bokmål.
Bokmål ska anges som 'Norska' (språkkod: nor) och nynorska som 'Nynorska' (språkkod: nno).

Observera dock att de norska katalogerna anger bokmål som 'Bokmål' (språkkod: nob).
Ändra 'Bokmål' till 'Norska' vid postimport.

Om du är osäker på om språket är bokmål eller nynorska, välj 'Norska'.

Anmärkning om språk

Anmärkningen används för att beskriva detaljer om verkets språk, se Innehållets språk (RDA 7.12 Länk till annan webbplats.). Det är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Gör en anmärkning om innehållets språk om den klargör detaljer om språket eller språken i uttrycket, som är viktiga för identifikation eller urval.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning
  Skriv in anmärkningen.

MARC21

 • 546

I Libris katalogisering går det inte att lägga till Anmärkning om språk från Lägg till egenskaper. Anmärkning om språk kan läggas till med hjälp av Berikning från mall och finns i mallarna för: Bok, Datorspel, Digital reproduktion - bok, E-bok, Film, Handskrift och Äldre tryck. 

Instans av / Verk:
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning:
Parallelltext på svenska och engelska

Standardfraser och exempel
Innehållsförteckning även på engelska
Med avtalstexter på svenska, engelska, franska och ryska
Parallella bildtexter på svenska och engelska
Parallelltext på svenska och bliss (symbolspråk)
Parallelltext på svenska och engelska
Parallelltext på svenska och originalspråk [om originalspråken är många]
Parallelltext på svenska och translittererad japanska
Sammanfattning på engelska med titeln: ...

Sammanfattningsspråk

Ange språk på en sammanfattning eller abstract som ingår i resursen, vanligt för till exempel avhandlingar, i egenskapen Sammanfattning av innehåll.

Libris

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Språk
  Länka till entitet.

MARC21

 • 041 #b

Instans av / Verk:
Språk: Svenska
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Språk: Engelska

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET