Särskilda ämnesområden

På undersidorna till Särskilda ämnesområden hittar du särskilda riktlinjer för flera typer av ämnesområden såsom litteratur, konst och arkeologi.

Personer som ämne

Sidan innehåller en allmän beskrivning av vad som räknas som person, vilka kategorier som verk med person som ämne oftast tillhör, instruktioner för hur du beskriver personer som ämne i Libris samt förtydligar begreppet biografier.

Släkter som ämne

Sidan beskriver vad som räknas som släkt, instruktioner för hur du beskriver släkt som ämne i Libris och exempel på släkt som ämne.

Organisationer som ämne

Sidan beskriver vilka organisationer som räknas som ämne, hur du beskriver dessa i Libris och exempel på organisationer som ämne.

Historia

Sidan beskriver och exemplifierar hur du beskriver historiska framställningar.

I Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten

Sidan beskriver och exemplifierar hur du konstruerar ämnesord för bland annat motiv i Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten, i Koranen och i litteraturen.

Influenser

Sidan beskriver och exemplifierar sätt att uttrycka influenser som ämne.

Läromedel

Här beskriver och exemplifierar vi hur resurser för lärande och undervisning ska ämnesindexeras.

Särskilda byggnader

Här beskriver och exemplifierar vi hur du anger ämnesord för särskilda byggnader och vilka undantag som finns.

Monument

Här beskriver och exemplifierar vi hur du anger ämnesord för monument, murar och andra liknande byggnadsverk.

Relationer mellan länder

Här beskriver och exemplifierar vi hur du anger ämnesord för relationer mellan länder och områden större än länder.

Djur som ämne

Här beskriver och exemplifierar vi hur du beskriver särskilda djur med egennamn som ämne.

Litteratur

Här hittar du instruktioner för hur verk inom ämnet litteratur ska ämnesindexeras. Du får också exempel på litteratur som ämne.

Konst

Sidan innehåller anvisningar för ämnesordsindexering av resurser som behandlar olika typer av konst: måleri, skulptur, teckning, grafik, arkitektur, och konsthantverk.

Arkeologi

Här hittar du anvisningar för ämnesordsindexering av resurser inom ämnesområdet arkeologi.

Skönlitteratur för vuxna

Sidan innehåller anvisningar för indexering av skönlitteratur för vuxna med ämnesord och genre/formtermer, samt en checklista för ämnesbeskrivning av skönlitteratur.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-10-05