Uppmärkning av digitaliserat svenskt tryck

För att poster ska inkluderas i deldatabasen Digitaliserat svenskt tryck i Libris webbsök Länk till annan webbplats. bör bibliotek märka upp dem. Poster för digitala reproduktioner bör märkas med bibliografikoden DST i adminmetadata.

Märk upp poster för digitala reproduktioner av:

 • tryckt material som har framställts och getts ut i Sverige (och i vissa fall utomlands)
 • äldre och nyare svenskt tryck
 • monografier, avhandlingar, tidskrifter, rapporter och småskrifter, d.v.s. allt det som traditionellt katalogiseras inom biblioteken (termen ”monografier” ska tolkas i vid betydelse).

Tryckt material utgivet i Sverige (och i vissa fall utomlands)

Med det svenska trycket menas här allt tryckt material som har framställts och getts ut i Sverige. Tryckt material som har framställts utomlands räknas också in om det är:
a) en periodisk skrift som har eller borde ha svenskt utgivningsbevis
eller, om det inte är en periodisk skrift,
b) om materialet har lämnats ut för spridning i Sverige och rör svenska förhållanden (i enlighet med lagen om pliktexemplar).

Historiskt sett innefattas material som tryckts såväl i Sverige (fram till 1809 inbegripet Finland) som i tidigare besittningar (under stormaktstiden delar av Baltikum och Norra Tyskland), under förutsättning att syftet var spridning inom det svenska väldet.

Äldre och nyare digitaliserat svenskt tryck

Uppmärkningen gäller för både äldre och nyare digitaliserat material.

”Monografier” ska tolkas i vid betydelse

Med det svenska trycket avses t.ex.:

 • monografier
 • avhandlingar
 • tidskrifter
 • rapporter och småskrifter

d.v.s. allt det som traditionellt katalogiseras inom biblioteken (termen ”monografier” ska tolkas i vid betydelse).

Libris

 • Bibliografi / Bibliotek / Sigel

MARC21

 • 042 #9
 • Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DST

  Under Adminmetadata / Bibliografi, klicka på Lägg till bibliografi. Sök fram och länka till DST – Digitaliserat svenskt tryck.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET