E-tidskrifter och e-serier

Dessa anvisningar gäller seriella e-resurser som har publicerats online, till exempel e-tidskrifter och elektroniska monografiserier.

En seriell resurs är en publikation, oavsett medium, utgiven i på varandra följande delar med numerisk eller kronologisk beteckning, avsedd att fortsättas utan fastställd avslutning. Exempel på seriella resurser är tidskrifter, dagstidningar, monografiserier och årsböcker.

För anvisningar, se undersidorna Manifestation (Instans), Verk och uttryck och Relationer.

För anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata i Libris.

E-plikt

En del av de e-resurser som publiceras i Sverige ska levereras som e-plikt. Metadata för dessa e-resurser skapas i Libris med automatiserade rutiner. Se Metadatabyråns sidor om E-plikt.

Databaser och webbplatser

För anvisningar om databaser och webbplatser (så kallade integrerande resurser), se Databaser / Webbplatser .

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris.

Exempel

Tidskrift, endast elektronisk manifestation (instans)

Instans av verk
Verkstyp:
Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Nordicom
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Engelska
Genre/form: Vetenskapliga tidskrifter (saogf)
Genre/form: Tidskrift (kod: p)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 302.23
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-184X
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt:
Seriell resurs
Medietyp: dator (Kod: c)
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Nyckeltitel: Nordic journal of media studies
Har titel / Titel / Huvudtitel: Nordic journal of media studies
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Nordicom, Göteborgs universitet
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2019
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/nordic-journal-media-studies
Frekvens: En gång per år (Kod: a)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 2019-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post

Tidskrift, elektronisk och tryckt manifestation (instans)

En resurs som ges ut både i elektronisk och tryckt form får två poster, en för den elektroniska och en för den tryckta.

Elektronisk manifestation (instans)

Instans av verk
Verkstyp: Text
Språk: Svenska
Genre/form: Specialtidningar (saogf)
Genre/form: Tidskrift (Kod: p)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 388.3475
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Motorcyklar
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-3044
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: dator
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Bike powered by Motorrad
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Bike powered by Motorrad
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Motorrad Nordic AB
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2019
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://qiozk.com/app/motorrad/
Frekvens: Varje månad (9-12 ggr/år - Kod: m)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: April/maj (2019), nr 4-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat : Bike powered by Motorrad (Print), 2003-3036


Tryckt manifestation (instans)

Instans av verk/verk
Verkstyp: Text
Språk: Svenska
Genre/form: Specialtidningar (saogf)
Genre/form: Tidskrift (Kod: p)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 388.3475
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Motorcyklar
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Tryck
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-3036
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: omedierad
Bärartyp: volym
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Bike powered by Motorrad
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Print)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Bike powered by Motorrad
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Motorrad Nordic AB
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2019
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2019]-
Frekvens: Varje månad (9-12 ggr/år - Kod: m)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: April/maj (2019), nr 4-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat: Bike powered by Motorrad (Online), 2003-3044

Monografiserie, elektronisk och tryckt manifestation (instans)

Elektronisk manifestation (instans)

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Artdatabanken
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form: Monografiserie (Kod: m)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 639.9
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-5381
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: dator
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: SLU Artdatabanken rapporterar
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)
Har titel / Titel / Huvudtitel: SLU Artdatabanken rapporterar
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: SLU Artdatabanken
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2020
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://www.artdatabanken.se/publikationer/artdatabanken-rapporterar/
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Nr 24, 2020-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat: SLU Artdatabanken rapporterar (Print), 2003-5373

Tryckt manifestation (instans)

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Artdatabanken
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form: Monografiserie (Kod: m)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 639.9
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Tryck
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-5373
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: Omedierad
Bärartyp: volym
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: SLU Artdatabanken rapporterar
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Print)
Har titel / Titel / Huvudtitel: SLU Artdatabanken rapporterar
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: SLU Artdatabanken
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2020
Fortsätter: Artdatabanken rapporterar, 1402-6090
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Nr 24, 2020-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat: SLU Artdatabanken rapporterar (Online), 2003-5381

Årsbok, elektronisk och tryckt manifestation (instans)

En resurs som ges ut både i elektronisk och tryckt form får två poster, en för den elektroniska och en för den tryckta.

Elektronisk manifestation (instans)

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Cancerfonden
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form / Innehållsgenre (hela resursen): Årsbok (Kod: y)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 616.994
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Cancer
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2000-3005
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: dator
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Cancerfondsrapporten
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Cancerfondsrapporten
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Cancerfonden
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2006
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Publikationer/
Cancerfondsrapporten/
Frekvens: Var tredje månad (4-5 ggr/år - Kod: q)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 2006-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat : Cancerfondsrapporten (Print), 2000-2998


Tryckt manifestation (instans)

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Cancerfonden
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form / Innehållsgenre (hela resursen): Årsbok (Kod: y)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 616.994
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Cancer
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Tryck
Identifikator / ISSN / Värde: 2000-2998
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: omedierad
Bärartyp: volym
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Cancerfondsrapporten
Har titel / Titel / Huvudtitel: Cancerfondsrapporten
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Cancerfonden
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2006
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Beskrivningen grundad på årgång 2007
Frekvens: Var tredje månad (4-5 ggr/år - Kod: q)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: [2006]-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat: Cancerfondsrapporten (Online), 2000-3005

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET