E-tidskrifter och e-serier

Dessa anvisningar gäller seriella e-resurser som har publicerats online, till exempel e-tidskrifter och elektroniska monografiserier.

En seriell resurs är en publikation, oavsett medium, utgiven i på varandra följande delar med numerisk eller kronologisk beteckning, avsedd att fortsättas utan fastställd avslutning. Exempel på seriella resurser är tidskrifter, dagstidningar, monografiserier och årsböcker.

För anvisningar, se undersidorna Manifestation/Instans, Verk och uttryck och Relationer.

För anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata i Libris.

E-plikt

En del av de e-resurser som publiceras i Sverige ska levereras som e-plikt. Metadata för dessa e-resurser skapas i Libris med automatiserade rutiner. Se Metadatabyråns sidor om E-plikt.

Databaser och webbplatser

För anvisningar om databaser och webbplatser (så kallade integrerande resurser), se Databaser / Webbplatser .

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris.

Exempel

Tidskrift, endast elektronisk manifestation/instans

Instans av verk
Verkstyp:
Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Nordicom
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Engelska
Genre/form: Vetenskapliga tidskrifter (saogf)
Genre/form: Tidskrift (kod: p)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 302.23
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-184X
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt:
Seriell resurs
Medietyp: dator (Kod: c)
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Nyckeltitel: Nordic journal of media studies
Har titel / Titel / Huvudtitel: Nordic journal of media studies
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Nordicom, Göteborgs universitet
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2019
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/nordic-journal-media-studies
Frekvens: En gång per år (Kod: a)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 2019-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post

Tidskrift, elektronisk och tryckt manifestation/instans

En resurs som ges ut både i elektronisk och tryckt form får två poster, en för den elektroniska och en för den tryckta.

Elektronisk manifestation/instans

Instans av verk
Verkstyp: Text
Språk: Svenska
Genre/form: Specialtidningar (saogf)
Genre/form: Tidskrift (Kod: p)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 388.3475
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Motorcyklar
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-3044
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: dator
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Bike powered by Motorrad
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Bike powered by Motorrad
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Motorrad Nordic AB
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2019
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://qiozk.com/app/motorrad/
Frekvens: Varje månad (9-12 ggr/år - Kod: m)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: April/maj (2019), nr 4-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat : Bike powered by Motorrad (Print), 2003-3036


Tryckt manifestation/instans

Instans av verk/verk
Verkstyp: Text
Språk: Svenska
Genre/form: Specialtidningar (saogf)
Genre/form: Tidskrift (Kod: p)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 388.3475
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Motorcyklar
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Tryck
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-3036
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: omedierad
Bärartyp: volym
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Bike powered by Motorrad
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Print)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Bike powered by Motorrad
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Motorrad Nordic AB
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2019
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2019]-
Frekvens: Varje månad (9-12 ggr/år - Kod: m)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: April/maj (2019), nr 4-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat: Bike powered by Motorrad (Print), 2003-3044

Monografiserie, elektronisk och tryckt manifestation/instans

Elektronisk manifestation/instans

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Artdatabanken
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form: Monografiserie (Kod: m)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 639.9
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-5381
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: dator
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: SLU Artdatabanken rapporterar
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)
Har titel / Titel / Huvudtitel: SLU Artdatabanken rapporterar
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: SLU Artdatabanken
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2020
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://www.artdatabanken.se/publikationer/artdatabanken-rapporterar/
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Nr 24, 2020-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat: SLU Artdatabanken rapporterar (Print), 2003-5373

Tryckt manifestation/instans

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Artdatabanken
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form: Monografiserie (Kod: m)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 639.9
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Tryck
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-5373
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: Omedierad
Bärartyp: volym
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: SLU Artdatabanken rapporterar
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Print)
Har titel / Titel / Huvudtitel: SLU Artdatabanken rapporterar
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: SLU Artdatabanken
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2020
Fortsätter: Artdatabanken rapporterar, 1402-6090
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Nr 24, 2020-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat: SLU Artdatabanken rapporterar (Online), 2003-5381

Årsbok, elektronisk och tryckt manifestation

En resurs som ges ut både i elektronisk och tryckt form får två poster, en för den elektroniska och en för den tryckta.

Elektronisk manifestation/instans

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Cancerfonden
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form: Årsbok (Kod: y)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 616.994
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Cancer
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2000-3005
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: dator
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Cancerfondsrapporten
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Cancerfondsrapporten
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Cancerfonden
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2006
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Publikationer/
Cancerfondsrapporten/
Frekvens: Var tredje månad (4-5 ggr/år - Kod: q)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 2006-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat : Cancerfondsrapporten (Print), 2000-2998


Tryckt manifestation/instans

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Cancerfonden
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form: Årsbok (Kod: y)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 616.994
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Cancer
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Tryck
Identifikator / ISSN / Värde: 2000-2998
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Seriell resurs
Medietyp: omedierad
Bärartyp: volym
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Cancerfondsrapporten
Har titel / Titel / Huvudtitel: Cancerfondsrapporten
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Cancerfonden
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2006
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Beskrivningen grundad på årgång 2007
Frekvens: Var tredje månad (4-5 ggr/år - Kod: q)
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: [2006]-
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post
Annat bärarformat: Cancerfondsrapporten (Online), 2000-3005

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET