Verk - E-tidskrifter och e-serier

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet.

Relationer

Verkstyp

Obligatoriskt

För seriella resurser är verkstypen vanligen Text.

Föredragen titel för verket

Kärnelement

Librispraxis: Ange inte föredragen titel för resurser med ISSN.

För "nutida" seriella resurser är den föredragna titeln oftast densamma som huvudtiteln (Instans: Har titel / Titel / Huvudtitel) . Vanligen är huvudtiteln, eller huvudtiteln i kombination med en eventuell skapare, tillräcklig för att identifiera ett seriellt verk.

Om huvudtiteln, eller kombinationen av huvudtiteln och skaparen (Verk: Medverkan och funktion / Primär medverkan) inte räcker för att identifiera verket måste du dock göra tillägg till den föredragna titeln, se Tillägg till den föredragna titeln för ett verk.

Föredragen titel för del av seriellt verk

RDA 6.27.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se Undantag.

För en seriell resurs som utgör en del av en större seriell resurs, ange (i denna ordning):

  • titeln för den större seriella resursen
  • beteckningen på delen
  • titeln på delen

Detta gäller oavsett om titeln på delen är pregnant eller inte.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Acta Universitatis Carolinae
Har del / Titeldel / Deltitel: Philologica

Föredragen titel för verket är: Acta Universitatis Carolinae. Philologica

Tillägg till föredragen titel för verket

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra ett eller flera tillägg till den föredragna titeln för att den ska bli unik.

Det särskiljande tillägget anger du inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separera dem med mellanrum, kolon, mellanrum.

För seriella resurser används följande tillägg:

Verkets form används vanligen inte för seriella resurser. För instruktioner om hur denna egenskap används för att skilja ett verk från ett annat, se Tillägg till föredragna titlar för verk.

Librispraxis: RDA anger ingen prioritetsordning mellan tilläggen. Välj det mest lämpliga. Men Librispraxis för seriella resurser är att om titeln är ett publikationsord (till exempel rapport, bulletin, årsbok) ska du ange namnet på den institution som ger ut resursen som särskiljande tillägg. Använd den auktoriserade formen om det finns en sådan.

Om det är flera institutioner knutna till resursen, föredra den som är utgivande instans framför en som enbart ansvarar för själva publiceringen av resursen, det vill säga som enbart fungerar som utgivare. Om flera institutioner har samma roll, välj den först nämnda.

Lägg till en eller flera av följande egenskaper:

Verkets form

Verkets form används vanligtvis inte för seriella resurser, se RDA 6.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer om hur denna egenskap används för att skilja ett verk från ett annat på sidan Föredragen titel för verket / Tillägg till föredragna titlar för verk.

Tid för verket

Tid för verket är året då det första numret eller delen i den seriella resursen kom ut, se RDA 6.4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Kontakt
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: medlemstidning

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Kontakt (2013)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Everyday

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Everyday (Stockholm, Sverige)

Övrig särskiljande egenskap för verket

RDA 6.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För seriella resurser är det vanligast att man använder namnet på den institution som ger ut resursen som övrig särskiljande egenskap för verket.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin
Upphovsuppgift: Svenska föreningen för medicinsk psykologi

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin (Svenska föreningen för medicinsk psykologi)

Librispraxis för tillägg till sökingångar för verk

RDA anger ingen prioritetsordning mellan tilläggen. Man väljer det mest lämpliga. Men Librispraxis för seriella resurser är:

  • om det första elementet i den auktoriserade sökingången är en titel och den titeln är ett publikationsord (till exempel rapport, bulletin, årsbok) anges namnet på den institution som ger ut resursen som särskiljande tillägg. Använd den auktoriserade formen om det finns en sådan.

Om det är flera institutioner knutna till resursen, föredra den som är utgivande instans framför en som enbart ansvarar för själva publiceringen av resursen, det vill säga som enbart fungerar som utgivare. Om flera institutioner har samma roll, välj den först nämnda.

Tillägg till föredragen titel för verket för att särskilja uttryck

Du kan göra ytterligare tillägg till den auktoriserade sökingången för att särskilja olika uttryck av ett verk.

Exempel 1:
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Viet/nam bulletin

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Vietnambulletinen
Språk: Engelska [länka]

Exempel 2:
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The euro in the Swedish financial sector
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Sveriges riksbank

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Euron i den svenska finansiella sektorn
Språk: Engelska [länka]

Upplageuppgift

Regionala utgåvor

Olika regionala utgåvor av samma verk kan särskiljas med en upplageuppgift för en regional utgåva. Särskiljande tillägg för olika versioner av samma verk anges som ett tillägg efter huvudtiteln.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Kent on Saturday
Upplageuppgift: East Kent edition

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Kent on Saturday. East Kent edition
Språk: Engelska [länka]

Ange i detta fall det särskiljande tillägget till huvudtitel efter en inskriven punkt.

Medverkan och funktion i verk

Institutioner som skapare

RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver under vilka förutsättningar en institution kan betraktas som skapare av ett verk. Mer information om institutioner som skapare finns också under Agenter knutna till verk och uttryck / Institutioner som är skapare.

Det är ganska ovanligt att en seriell resurs har skapare då kriterierna som måste uppnås för det är omfattande. Mer vanligt är att institutioner knutna till en seriell resurs betraktas som Övrig person, familj/släkt eller institution knuten till ett verk, se Relationer till agenter / Övrig agent knuten till ett verk.

Till skillnad från monografier som ofta är skapade av en eller flera personer, är det vanligare att seriella resurser härrör från en eller flera institutioner. En institution som är ansvarig för att initiera utgivningen av, och ofta innehållet i en seriell resurs, kallas utgivande instans (issuing body). En utgivande instans anges i egenskapen Medverkan och funktion / Medverkan i Instans av / Verk och får i Libris funktionen Utgivande instans (funktionskod isb).

I äldre poster har funktionen Utgivare använts. Använd i stället funktion Utgivande instans (funktionskod isb) när du skapar nya poster. Medverkan och funktion med funktionen Utgivare (isb) ligger i Libris under Verk. I äldre poster har funktionen Utgivare (pbl) använts. Medverkan och funktion ligger då under Instans.

Nedan följer några exempel på när en institution betraktas som skapare och när en institution betraktas som utgivande instans.

Exempel 1. Institution som skapare:
Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Sverige. Naturvårdsverket [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare (aut) [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Naturvårdsverkets årsredovisning

I det här fallet uppfyller Naturvårdsverket kriterierna i RDA 19.2.1.1.1 och betraktas därför som skapare. Verket både härrör från Naturvårdsverket och är ett verk av administrativ karaktär som behandlar själva institutionen.

Exempel 2. Institution ej skapare:

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Sverige. Naturvårdsverket [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans (isb) [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Vändpunkten
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: lokal Agenda 21 : en tidning om lokalt miljöarbete
Upphovsuppgift: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket uppfyller inte kriterierna i RDA 19.2.1.1.1 och betraktas därför inte som skapare. Verket härrör från institutionen men är inte av administrativ karaktär och redovisar inte heller institutionens gemensamma åsikt.

Förändringar i upphovsansvar

Om ett seriellt verk identifieras av en skapare i kombination med den föredragna titeln för verket och skaparen ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, måste en ny beskrivning (en ny huvudpost) göras. Detta gäller också om en agent använts som tillägg till den föredragna titeln. (RDA 2.3.2.13.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Om nya agenter blir ansvariga för en seriell resurs under dess utgivningstid men en ny beskrivning inte behöver göras, lägg till det nya namnet eller de nya namnen i Medverkan och funktion. Detta gäller om du bedömer att agenten är viktig för åtkomst.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Rapportserie i vårdvetenskap
Upphovsuppgift: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Växjö
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA), Växjö universitet
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2005
Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Växjö
Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Utgivning / Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Växjö universitet. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans (isb) [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Linnéuniversitetet. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans (isb) [länka]

Språk

Kärnelement

Länka till språktermer. För att ange att texten är på flera språk, länka till ytterligare en språkterm.

Genre/form

Libris format

Instans av / Verk:

  • Genre/form
    Länka till termer.

    I mallen ligger Tidskrift förvalt. Ändra vid behov till Monografiserie.

MARC21

  • 008/21 Typ av fortlöpande resurs (p - tidskrift, m - monografiserie)

Exempel 1.
Instans av / Verk:
Genre/form: Tidskrift (Kod: p), Organisationspress - saogf [länka]

Exempel 2.
Instans av / Verk:
Genre/form: Monografiserie (Kod: m) [länka]

Genrebeteckningar för tidskrifter

Genrebeteckningar används i bibliografin Nya Lundstedt - tidskrifter och i nationalbibliografin för att dela in tidskrifter i kategorier, till skillnad från klassifikationskoder och ämnesord som beskriver innehållet.

Klassifikation

Ämnesord

Innehållstyp

Kärnelement

RDA 6.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En seriell resurs får vanligen innehållstypen Text.

Librispraxis: Ange inte innehållstypen "Stillbild" för illustrerade tidskrifter.

Innehållstyp: Text [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-24
Publicerad:
2024-03-27