Ny funktionalitet: cxz - ändrings­meddelanden och frågor

Fortsätt att använda den gamla cxz-tjänsten för ändringsmeddelanden. KB meddelar när skiftet från att använda det gamla verktyget till den nya funktionen sker.

Från och med version 1.34 finns möjlighet att skicka ändringsmeddelanden och frågor inbyggt i Libris katalogisering. Katalogisatörer som ändrar i vissa egenskaper kan skicka meddelanden om ändringen direkt från katalogiseringsverktyget. Det går även att ställa frågor om en viss resurs. Bibliotek med bestånd på en viss resurs kan genom funktionen få meddelanden om när något ändrats som påverkar exempelvis uppställning.

Det går att skicka två typer av meddelanden:

 • ändringsmeddelande
 • förfrågan.

Ändringsmeddelanden och förfrågningar är kopplade till en viss resurs. Dessa meddelanden går sedan ut till bibliotek med bestånd på den aktuella resursen. För att ta emot ändringsmeddelanden och frågor från andra bibliotek måste du aktivera vilken eller vilka sigler du vill bevaka.

Gå till Inställningar i Libris katalogisering. Under Prenumerera på cxz-meddelanden kan du välja bland sigler som du har behörighet till och därmed få cxz-meddelanden om. Meddelanden går till den e-postadress som du använder när du loggar in i Libris katalogisering.

Testa och använd gärna den nya funktionaliteten i produktion. Skicka i så fall parallella meddelanden eftersom den gamla tjänsten fortsatt ska användas under en period.

Skicka ändringsmeddelanden

Ändringsmeddelanden ska skickas när du:

 • har gjort ändringar i vissa egenskaper
 • har ändrat auktoriserad namnform för agenter
 • behöver flytta bestånd för att kunna radera en dubblett eller för att beståndet hamnat på fel instans

Se Kriterier för ändringsmeddelanden via cxz

Efter att du har gjort ändringen och sparat instansen kan du välja Ändringsmeddelande i verktygsmenyn i den ändrade instansen. Då öppnas en meddelandepost för ändringsmeddelandet inom Katalogvård – cxz-meddelanden där du kan kommentera ändringen. När du sparar posten skickas meddelandet omgående.

Du kan också göra så här:

 • Gå till Katalogvård - Skapa meddelande.
 • Välj mall baserat på om du utgår från en flaggad post eller själv vill söka fram posten.
 • Skriv en kommentar om varför du gjort ändringen eller beståndsflytten.
 • Spara meddelandeposten. Ett meddelande skickas omgående till de sigel som har bestånd.

För detaljerad anvisning, se lathundar för ändringsmeddelanden.

Skicka frågor

Det går att ställa frågor till andra bibliotek med bestånd på en viss resurs.

Klicka på Förfrågan i verktygsmenyn i aktuell instans. Då öppnas en post där du kan skriva din fråga i en kommentar. När frågeposten sparas skickas ett meddelande omgående till de sigel som har bestånd.

Du kan också göra så här:

 • Gå till Katalogvård - Skapa meddelande.
 • Välj rätt mall! Utgår du från en flaggad post eller vill du själv söka fram posten?
 • Ställ frågan inom egenskapen Kommentar
 • Spara frågeposten. Ett meddelande omgående till de sigel som har bestånd.

För detaljerad anvisning, se Lathund för förfrågningar.

Förslag på formuleringar och signaturer

Beskriv ändringen eller ställ frågan så kort och koncist som möjligt och och signera meddelandet.

Kommentar: Ändrat Primär medverkan från X till Y.
Hälsningar
Förnamn Efternamn, Sigel


Kommentar: Klassifikation är ändrat från X till Y.
Vänliga hälsningar
Förnamn Efternamn
Bibliotek, Funktion

Kommentar: Stämmer sidantalet? Vårt ex har 167 sidor.
Hälsningar
Förnamn Efternamn, Bibliotek

Hantera mottagna cxz-meddelanden

Varje skickat meddelande eller ställd fråga resulterar i ett e-postmeddelande till de e-postadresser som prenumerar på cxz-meddelanden för aktuell sigel. Det är upp till varje bibliotek eller arbetsgrupp inom ett bibliotek att bestämma sin praxis för hur man vill hantera mottagna cxz-meddelanden. För vissa bibliotek kan det kanske vara lämpligt att använda en funktionsadress istället för en personlig inloggning.

Cxz-meddelanden i e-posten

 • Meddelandena från den nya funktionen kommer från noreply-libris@kb.se och går inte att besvara.
 • Följ länkarna i e-postmeddelandet för att komma till Libris katalogisering.
 • Ett tips är att filtrera inkommande cxz-meddelanden i e-posten för att skilja de gamla från de nya under övergångsperioden.

Cxz-meddelanden i Libris katalogisering

Under Katalogvård – cxz-meddelanden kan du granska och hantera de ändringsmeddelanden eller förfrågningar som har skickats. Varje ändring eller fråga genererar en meddelandepost.

Vilka meddelandeposter ser jag?

De meddelanden du ser hänger ihop med de val du gjort under Inställningar. Om du inte bockat i någon sigel att bevaka ser du alla meddelanden som alla skickat. Om de sigler du bevakar inte berörs av en enda ändring eller fråga kommer du att se alla meddelanden. Du kan justera vad du ser genom att använda filtreringen i vänstermenyn. Meddelandeposterna kan ses 60 dagar bakåt i tiden, sedan raderas de.

Hur söker jag fram meddelandeposter?

Det att söka på samma sätt som i katalogiseringsgränssnittet i övrigt. Klicka på Katalogvård och använd sökrutan. Sök efter ett specifikt cxz-meddelande via det id som framgår i e-postmeddelandet. Ett alternativt sätt att återfinna cxz-meddelandet i katalogiseringsverktyget är att utgå ifrån aktuell instans. Siffran vid Används i visar alla länkningar till andra poster, inklusive ändrings- och frågemeddelanden.

Hur arbetar jag med meddelandeposterna?

Det finns möjlighet att bocka för de som har hanterats och även dölja de hanterade. Kom överens med dina kollegor på biblioteket eller inom arbetsgruppen om vad som passar er bäst.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET