Verk av osäkert eller okänt ursprung

Verk av osäkert eller okänt ursprung kan till exempel vara verk som tillskrivits olika agenter samt anonyma verk. Vid katalogisering av utländska verk och översättningar, följ respektive nationalbibliografis val av auktoriserad sökingång för verket.

RDA: Här finns anvisningar för att konstruera auktoriserade sokingångar för sådana verk (RDA 6.27.1.8 Länk till annan webbplats.).

Verk av osäkert ursprung

Om verket har tillskrivits en eller flera agenter, men det råder osäkerhet om vilken agent som är den mest troliga skaparen, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att använda den föredragna titeln.

Verk av troligt ursprung

Om referenskällor indikerar att en agent troligen är ansvarig för att ha skapat ett verk, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera:

  • den auktoriserade sökingången för den personen, släkten eller institutionen
  • den föredragna titeln för verket.

Verk av okänt ursprung

Om agenten som är ansvarig för verket är okänd eller om verket är skapat av en grupp utan namn, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att använda den föredragna titeln.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET