Affischer

Affischer är med få undantag tryckta på en sida. Storleken kan variera från A4 och uppåt. Affischens funktion är att förmedla ett budskap som kan uppfattas på avstånd. Text, eller text och bild i samverkan, förmedlar affischens budskap. Ofta är affischen producerad för att sättas upp under begränsad tid och uppmärksammar något som är aktuellt vid tiden.

Detta arbetsflöde är lämpligt att använda för tryckta affischer. Vid katalogisering av handritade affischer är det lämpligt att följa arbetsflödet för Bilder.

Librismall

I nuläget finns ingen mall för affischer i Libris. Men det är relativt enkelt att justera mallen för stillbild så att den kan användas för katalogisering av tryckta affischer.

Att anpassa stillbildsmallen för tryckta affischer:

 1. Hämta mallen för stillbild.
 2. Ändra verkstyp till text.
 3. Ändra språk. Ta bort ”icke-språkligt medium”.
 4. Lägg till Affischer (TGM) som genre/form ämnesord och ta bort Bilder (TGM).
 5. Lägg till text i innehållstyp. Det ska vara både ”stillbild” (kod sti) och ”text” (kod txt).
 6. Ändra Instanstyp i rullgardinsmenyn till Tryck.
 7. Genre/form (instans): välj ”affisch eller poster” (särskild bärarbeteckning för bilder). Ta bort ”bild”.
 8. Ta bort egenskaperna Polaritet och Primär medverkan.
 9. Ta bort egenskaperna Sammanfattning av innehåll, Produktion, Har innehållsförteckning, och Applicerat material. Eller lämna egenskaperna tomma så försvinner de när posten sparas.

Manifestation (Instans)

Instanstyp

Tryck

Utgivningssätt

Monografisk resurs

Källa för beskrivningen

Hämta uppgifterna först och främst från affischen. I andra hand från valfri källa.

För allmänna anvisningar om källa se RDA 2.2 Länk till annan webbplats.

Medietyp

För allmänna anvisningar om Medietyp, se Manifestation (Instans), Medietyp.

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

 • Välj ”omedierad” för tryckta affischer.

Bärartyp

För allmänna anvisningar om Bärartyp, se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

 • Välj ”ark” för tryckta affischer.

Titel

För allmänna anvisningar om Titel se Manifestation (Instans). Titel Länk till annan webbplats..

Ange titeln på affischen i egenskapen Huvudtitel. Eventuell undertitel ska du ange i egenskapen Övrig titelinformation.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Badortens dag
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Strömstad 17-18 juli

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Stor fest- och gala-föreställning
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: till firande av Bellmansdagen givfes en Bellmansfest

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Stort ungdomsmöte anordnas under midsommarhelgen vid Sannahed
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: med början midsommarafton kl.7 och midsommardagen kl.1 e. m.
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Den javanesiska dockan
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Teatern -turné
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  (d.v.s. 3 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort)
  För anvisningar om filering se Filering av titel

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om Upphov, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift Länk till annan webbplats..

Ange upphovsuppgiften så som den är skriven på affischen.

Ta i första hand med konstnär, och tydlig utgivande/beställande institution om sådan finns. Övriga namn på affischen, som gäller exempelvis regissör och medverkande skådespelare, räknas upp i ett anmärkningsfält.

Ange upphovsuppgiften, t.ex konstnärens namn, inom klammer i de fall uppgiften inte förekommer på affischen men är känd. Om uppgiften är osäker, ange den istället i en anmärkning.

Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

 • Upphovsuppgift: Klarqvist
 • Upphovsuppgift: Aage Rasmussen ; Danske Statsbaner
 • Upphovsuppgift: [Einar Nerman]

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivning se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgifter Länk till annan webbplats..

Ange utgivningsort, utgivare och utgivningsår. I de fall uppgiften hämtas från annan källa än affischen ska uppgiften anges inom klammer. Om uppgiften är osäker, avsluta med ett frågetecken.

Utgivningsort

Ange orten så som den är skriven i källan. Om ingen utgivningsort är känd ange om möjligt land inom klammer. När även den uppgiften är oviss ange ”Utgivningsort okänd” inom klammer.

Utgivare

Ange utgivarens namn exakt så som det är skrivet i källan. När utgivaren är okänd anges ”utgivare okänd” inom klammer.

Utgivningsår

Om utgivningsåret är säkert eller troligt, använder du Utgivning / Primär utgivning. Ändra i mallen och ta bort Huvudsakligt tillgängliggörande.

 • 1910
 • [1939]
 • [1827?]

Ett utgivningsår

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning

  Ange Land, Plats, Agent, År, och vid behov Datum.

  I de fall årtalet ska klamras görs det i egenskapen Datum. När årtalet är osäkert, avsluta med ett frågetecken i klammern. Ange alltså i dessa fall i två egenskaper (År och Datum).

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/15-17
 • Utgivning / Primär utgivning / År: 1910
 • Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1939]
  Utgivning / Primär utgivning / År: 1939
 • Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1827?]
  Utgivning / Primär utgivning / År:
  1827

Om utgivningsåret är osäkert, utforma uppgiften enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats. Då används Utgivning / Utgivning i kombination med Huvudsakligt tillgängliggörande.

 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

Utgivningsår osäkert där tidigaste och senaste möjliga år kan anges:

Libris

 • Utgivning / Utgivning

  Ange Plats, Agent, Datum.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning

  Ange Land, År (tidigaste möjliga år), Kompletterande datum (senast möjliga år), Typ av utgivningsdatum.

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17
 • Utgivning / Utgivning / Datum: [mellan 1860 och 1895?]
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1860
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum: 1895
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal
 • Utgivning / Utgivning / Datum: [1971 eller 1972]
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1971
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum: 1972
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Tillverkningsuppgift

För allmänna anvisningar om Tillverkning se Manifestation (Instans), Tillverkningsuppgifter Länk till annan webbplats..

KB-praxis för affischer är att ange ort och tryckeri när uppgiften är känd.

Tillverkning / Tillverkning / Plats / Plats / Benämning: Falun
Tillverkning / Tillverkning / Agent / Agent / Benämning: Lindarnas tryckeri

Omfång

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation (Instans), Omfång Länk till annan webbplats..

Beskriv omfång genom att ange antalet fysiska enheter tillsammans med termen affisch.

 • Omfång: 1 tryckt affisch

Mått

För allmänna anvisningar om mått, se Manifestation (Instans), Mått Länk till annan webbplats..

Ange höjd x bredd avrundat uppåt till närmaste cm. Om måttet ska vara mer precist kan en decimal medtas.

 • Mått / Mått / Benämning: 70 x 100 cm

Färginnehåll och Övriga fysiska detaljer

Skriv "färg" i egenskapen Övriga fysiska detaljer i de fall affischen är tryckt i färg.

Egenskapen kan även anges som länkad entitet. I stillbildsmallen finns entiteten svartvit inlagd. Ändra vid behov till Flera färger eller till En färg.

I de fall affischen är tryckt med svart tryck på färgat papper, behåll länkning till entitet Svartvit. Lägg till en anmärkning om att affischen är tryckt på färgat papper.

Färginnehåll: Flera färger (länka till entitet)
Övriga fysiska detaljer: färg

Genre/form MARC21-kod (instans)

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder. Länka till entiteten ”Affisch eller poster” (Koden är k) som finns under rubriken ”Särskild bärarbeteckning för bilder”. Ta bort ”bild” om du använder stillbildsmallen.

Anmärkning

Lägg till ”Bildaffisch” eller ”Textaffisch” i en anmärkning. Det här påverkar sökbarheten i Libris webbsök men kommer förhoppningsvis bli överflödigt framöver.

I vissa fall finns det mer text på affischen som bör tas med i beskrivningen. Om texten inte bör ingå i titeln eller undertiteln, skriv in den som en anmärkning. Markera med citattecken.

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Bildaffisch
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Textaffisch
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: "Du måste avstå från kräftor om du icke röstar NEJ den 27 Augusti"

Produktionsmetod

KB-praxis är att använda "plantryck" för affischer.

För fler termer se Produktionsmetod i arbetsflödet för Bilder. Länk till annan webbplats.

 • Produktionsmetod / Benämning: plantryck

Bärande material

För affischer är papper i regel det bärande materialet. Det är redan inlagt i stillbildsmallen.

För mer information se Bärande material i arbetsflödet för bilder.

 • Bärande material: papper (länka till entitet)

Verk och uttryck

Verkstyp

Text

Medverkan och funktion

- dvs. Sökingång på person, släkt eller institution.

Enligt KB-praxis för affischer anger vi alltid konstnär i egenskapen Medverkan istället för i Primär medverkan. Med andra ord använder vi aldrig Primär medverkan för affischer.

Sök och kontrollera alltid om personnamn och institutionsnamn redan finns som agenter och länka i så fall till dem. Skapa vid behov nya agenter. Följ anvisningarna i Auktoritetsarbete och agenter Länk till annan webbplats.

Lägg till en funktionskod som beskriver personens eller organisationens funktion, till exempel konstnär (art), utgivande instans (isb) och bidragsgivare (ctb).

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Språk

För allmänna anvisningar om språk se Verk och uttryck, Språk.

Ange det språk som affischen är skriven på genom att länka till entitet. Ange flera språk vid behov. Ta bort "icke-språkligt medium" om du använder stillbildsmallen.

Genre/form (verk)

För allmänna anvisningar om genre/form se Ämnesord och genre/form Länk till annan webbplats..

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om.

Termerna kan bland annat avse framställningsteknik eller kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer.

TGM är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck. I denna finns drygt 30 termer för olika typer av affischer. Samtliga termer finns tillgängliga som länkade entiteter i Libris.
Tesaurus för grafiskt material Öppnas i nytt fönster..

Lägg alltid till Affischer (TGM) som genre/formterm, och ta bort Bilder (TGM) om du använder stillbildsmallen. Ta även med termen Bildaffischer eller Textaffischer. Komplettera gärna med mer specifika affischtermer.

Genre/form MARC21-kod

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder:

 • Länka till entiteten "Grafisk resurs" (Koden är k) som finns under rubriken "Typ av visuell resurs.
  Ta bort ”Bild” om du använder stillbildsmallen.

Ämnesord

För allmänna anvisningar om ämnesord se Ämnesord och genre/form Länk till annan webbplats..

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad affischen föreställer och har för budskap. Ta även med geografiska ämnesord när affischen kan knytas till en geografisk plats.

Innehållstyp

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan i Verk och uttryck, Innehållstyp Länk till annan webbplats..

För affischer, använd de två termerna:

 • stillbild
 • text

Adminmetadata

För anvisningar om Adminmetadata se: Adminmetadata i Libris katalogisering Länk till annan webbplats..

Du behöver i regel inte ändra något i Adminmetadata om du använder stillbildsmallen och följer arbetsflödet för affischer.

Exemplar

För allmänna anvisningar om exemplarposter se Beståndsregistrering i Libris katalogisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beståndspost

Ange exemplarspecifika uppgifter såsom signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i beståndsposten.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET