Datorspel

Med datorspel menas spel som spelas med hjälp av en dator. Dessa anvisningar avser spel på fysiska bärare (DVD, Blu-ray Disc eller minneskort).

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Manifestation (Instans)

Instanstyp: Elektronisk

Föredragen källa

Librispraxis: För datorspel är hela manifestationen föredragen källa. Hämta uppgifter utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, till exempel från titelskärmbild, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Identifikator för manifestationen

För allmänna anvisningar om identifikator för manifestationen, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

För datorspel rekommenderas att du anger såväl utgivningsnummer som EAN

Om en organisation är angiven tillsammans med utgivningsnumret, ange även organisationen.

Identifikator / Utgivningsnummer (annat) / Värde: 7303903501
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Electronic Arts

Identifikator / EAN / Värde: 5026555252898

Flera giltiga identifikatorer av samma typ
Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i sådana fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Bestämningar
Om manifestationen endast har en identifikator, ange en bestämning om det är viktigt för identifikation.

Utgivningssätt

För anvisningar om utgivningssätt, se Manifestation (Instans), Utgivningssätt. Länk till annan webbplats..

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp, se Manifestation (Instans), Medietyp.

För ett datorspel på fysisk bärare är medietypen "dator".

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp, se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Datorspel på DVD eller Blu-ray Disc

Bärartyp: datorskiva

Datorspel på minneskort

Bärartyp: datorminnesmodul

Titel

För allmänna anvisningar om titel se Manifestation (Instans), Titel.

Librispraxis: För datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför antingen hämtar titeln från annan källa eller konstruerar den, bör du göra en anmärkning om titelns källa, se Titels källa.

Huvudtitel

Har titel / Titel / Huvudtitel:

 • LEGO Harry Potter
 • Den sjunkna skatten
 • Yakuza 2

Titlar för datorspel kan vara svåra att bestämma. Ibland består de av ett franchisenamn följt av ett nummer och/eller en annan titel. I resursen anges ofta den andra titeln på en ny rad och i ett annat typsnitt. Rekommenderad praxis är att ange alla dessa titlar tillsammans i egenskapen Huvudtitel, inte som huvudtitel och övrig titelinformation eller huvudtitel och deltitel/delbeteckning. Lägg till interpunktion om det behövs för tydlighet, se RDA 1.7.3 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel:

 • Need for speed – Undercover
 • SimCity 4 - Rush hour expansion
 • Tom Clancy's Splinter cell – Blacklist

Ange endast en titel som övrig titelinformation om det klart framgår att den är underordnad huvudtiteln och inte är nödvändig för att särskilja titeln från andra titlar med samma franchisenamn.

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela manifestationen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av titeln och ange den.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Shadow of the Colosus
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Shadow of the Colossus
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Librispraxis: För datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Många datorspel saknar en tydlig upphovsuppgift. Ange endast upphovsuppgift om uppgiften är framhävd och när det klart framgår av manifestationen att det är en upphovsuppgift, till exempel om ett namn på en agent föregås av "by" eller "av".

Upphovsuppgift: developed by Revolution Software

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Felstavat namn i den föredragna källan.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Librispraxis: För datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upplagor och expansionspaket (”Editions and Expansions”)
Vissa spel har upplageuppgifter som är enkla att identifiera, som ”Game of the year edition” medan andra är mindre uppenbara, såsom ”Red version”.

Det finns också expansionspaket som är innehållsliga tillägg till ett redan existerande spel och som kräver att spelaren redan har huvudspelet för att kunna spela det. Ibland säljs originalspelet ihop med ett eller flera expansionpaket med upplageuppgifter som ”Gold edition” och ”Complete edition.” Expansionspaket betraktas som nya verk. För att skilja ett expansionspaket från originalspelet anger du upplageuppgiften som ett tillägg till den föredragna titeln för verket. Läs mer om tillägg till den föredragna titeln för verket under Föredragen titel för verket.

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Librispraxis: För datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Utgivarnamn

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Anmärkning om utgivningsuppgift Länk till annan webbplats..

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

För datorspel, ange senaste utgivningstid. Ange även senaste copyrightår även om det är samma årtal som utgivningsåret, se Copyrightår.

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår, se Manifestation (Instans), Copyrightår.

Librispraxis: Om flera copyrightår förekommer i manifestationen ange det senaste copyrightåret.

Copyright / Copyright / Datum: ©2020

Omfång

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation (Instans), Omfång.

Ange resursens omfång genom att ange antal och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper, se RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.

Librispraxis för fysiska digitala resurser: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.. Använd till exempel DVD-ROM eller Blu-ray Disc istället för datorskiva.

Datorspel på DVD eller Blu-ray Disc

Omfång / Omfång / Benämning:

 • 1 DVD-ROM
 • 1 Blu-ray Disc
 • 1 datorskiva

  Använd "datorskiva" när en vanligt förekommande term för typ av skiva inte är lätt åtkomlig.

Datorspel på minneskort

Omfång / Omfång / Benämning: 1 datorminnesmodul

Vid behov, för att uppgiften ska bli synlig i lokala system, ange konsol inom parentes efter omfång. Notera att det är obligatoriskt att ange konsol i egenskapen Systemkrav, se Systemkrav.

Omfång / Omfång / Benämning:

 • 1 DVD-ROM (Xbox 360)
 • 1 Blu-ray Disc (Playstation 4)
 • 1 datorskiva (Xbox One)
 • 1 datorminnesmodul (Nintendo Switch)

Mått

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation (Instans), Mått.

Librispraxis: Ange inte mått som är standard för bäraren.

Övriga fysiska detaljer

Här anger du färginnehåll och ljudinnehåll om det är viktigt för identifikation eller urval.

Övriga fysiska detaljer: ljud, svartvit

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material, se Manifestation (Instans), Medföljande material.

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 handledning (36 sidor)
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Härtill spelkontroll i form av gitarr

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Librispraxis: För datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Datorspel ingår sällan i serier. Behandla inte franchisenamn som serieuppgift.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Josefin skolhjälp

Anmärkningar om manifestationen

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen, se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel

Titelns källa

Librispraxis: För datorspel behöver du vanligtvis inte göra någon anmärkning om titelns källa eftersom hela manifestationen är godkänd källa.

Undantag: Gör anmärkning om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför har hämtat titeln från annan källa eller har konstruerat den.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning:

 • Titel från rygg
 • Titel från omslag
 • Titel från etikett
 • Titel från referensverk
 • Titel från utgivarens hemsida
 • Titel konstruerad av katalogisatör
 • Titel från Moby Games

För anmärkning om felaktigheter i huvudtiteln, se Felaktigheter i huvudtiteln.

Anmärkning om upphovsuppgift

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn i upphovsuppgiften är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer i källan i avsnittet för upphov. Ange den korrekta stavningen i en förklarande anmärkning, se Manifestation (Instans), Felstavat namn i den föredragna källan.

Anmärkning om utgivningsuppgift

Felstavat namn i utgivningsuppgift

Om utgivarens namn är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Felstavad utgivningsuppgift.

Övriga allmänna anmärkningar

Ange kompletterande information om manifestationen som inte framgår någon annanstans i beskrivningen om du bedömer att det är viktigt för identifikation, urval eller åtkomst.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Avsett för 1-7 spelare, 1-2 spelare i nätverk

Anmärkning om relation

Relationer till ingående verk hör enligt RDA inte till manifestationen utan till verket. Tills vidare rekommenderas dock att du gör anmärkningar om relationer till ingående verk under Instans.

Innehållsanmärkning

För allmänna anvisningar om innehållsanmärkning, se Manifestation (Instans), Innehållsförteckning.

Vid behov, gör anmärkning om ingående titlar. En enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas. Anmärkningen kan du formatera med ISBD-interpunktion eller klistra in direkt från en webbsida. Katalogiserande instans avgör om stora och små bokstäver accepteras som de är angivna i en befintlig beskrivning.

Innehållsanmärkningar av mer beskrivande karaktär anger du i Sammanfattning av innehåll.

Har titel / Titel / Huvudtitel: The Ratchet & Clank Trilogy
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Ratchet & Clank ; Ratchet & Clank 2 ; Ratchet & Clank 3

Systemkrav

Librispraxis: Obligatoriskt att ange uppgift om konsol i egenskapen Systemkrav.

Libris

 • Systemkrav / Modell / Benämning

MARC21

 • 753 #a

Systemkrav / Modell / Benämning: XBox 360

Konsol kan vid behov, för att uppgiften ska bli synlig i lokala system, även anges inom parentes efter omfång.

Anmärkning om systemkrav

Ange vid behov systemkrav och mediespecifika uppgifter som inte framgår någon annanstans i beskrivningen i en anmärkning. Ange uppgiften som den är presenterad i resursen.

Libris

 • Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkningstext

MARC21

 • 538 #a

Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkningstext: Systemkrav: 50 GB minimum på hårddisken ; dualshock 4 ; stöd för remote play

Verk och uttryck

Verkstyp: Multimedia

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra ett eller flera tillägg till den föredragna titeln för att den ska bli unik.

Librispraxis: Ange tills vidare det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

För datorspel används i första hand Verkets form (datorspel) som tillägg. Om flera datorspel har samma titel kan även år läggas till.

Om den föredragna titeln skiljer sig från manifestationens titel måste du ange den under Instans av verk.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Prototype (datorspel)

Tillägget inom parentes (datorspel) görs för att skilja datorspelet Prototype från filmen Prototype.

Medverkan och funktion

För generella anvisningar, se Relationer / Relationer till agenter.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Skapare

Ange skapare. Länka om möjligt till entitet.

Det är ovanligt att datorspel har en skapare. För att en agent ska anges i Primär medverkan ska denne vara ansvarig för alla aspekter kopplade till skapandet av datorspelet.

Ofta är det två eller flera agenter (programmerare, utvecklare etc.) som gemensamt har bidragit till verket.
När flera agenter är gemensamt ansvariga för verket ska samtliga anges i Medverkan.

Relationsbeteckning (funktion)

Ange skaparnas funktioner genom att länka till entiteter.

Utbudet av länkbara funktioner för agenter kopplade till datorspel är fortfarande ganska begränsat. Det går dock att ange en funktion som lokal entitet om det inte finns en motsvarande funktion som länkad entitet.


Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion / Funktion / Benämning: spelutvecklare

Värdet exporteras till 700 #e.

Språk

För allmänna anvisningar om uttryckets språk, se Verk och uttryck, Språk.

Ange språket genom att länka till entitet. Ange flera språk om tillämpligt.

Anmärkning om språk

Gör vid behov en anmärkning om innehållets språk.

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Tal och text på engelska. Manual på svenska.

Översättning

Länka till originalets språk.

Språk: engelska
Översättning av / Verk / Språk: japanska

Länka till entiteter för språken.

Genre/form

För anvisningar om genre/form, se Svenska ämnesord genre/form.

För datorspel finns en särskild termlista, se Genre/formtermer för datorspel.

För datorspel, ange alltid genre/formtermen "datorspel". Länka även till MARC21-termen "dataspel".

Genre/form: Datorspel - Dataspel

Länka till entiteter.

Klassifikation och ämnesord

För anvisningar om relationer till ämnen, se Relationer, Relationer till ämnen.

För anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp.

Målgruppsanmärkning

För datorspel rekommenderas att ange målgruppsanmärkning om den finns angiven på resursen. Utgå från resursens egen formulering. Åldersnivån kan preciseras enligt PEGI - Pan European Game Information Länk till annan webbplats..

Målgrupp / Målgrupp / Benämning: PEGI 12

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp.

För datorspel är innehållstypen "datorprogram".

Sammanfattning av innehåll

För allmänna anvisningar om sammanfattning av innehåll, se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll.

För datorspel finns ofta en sammanfattning av innehållet i de förhandsdata som kommer från metadataleverantören. Sedan version 1.19 av Libris importeras sammanfattningen till Instans (manifestation) istället för till Verk (verk och uttryck). Det går bra att flytta sammanfattningen till Verk om den inte innehåller information som är specifik för manifestationen/instansen.

Ingående verk

För anvisningar om hur du anger relationer till ingående verk, se Relationer, Ingående verk.

Om flera verk ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

För anvisningar om föredragen titel, se Föredragen titel för verket.

Relaterade verk

Det som avses här är relationerna mellan det beskrivna verket och ett annat verk.

För anvisningar om hur du anger dessa relationer, se Relationer, Relaterade resurser.

För anvisningar om föredragen titel, se Föredragen titel för verket.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET