Datorspel

Med datorspel menas spel som spelas med hjälp av en dator. Dessa anvisningar avser spel på fysiska bärare (DVD, Blu-ray Disc eller minneskort).

Manifestation

Instanstyp: Elektronisk

Föredragen källa

Librispraxis: För utgivna datorspel är hela manifestationen föredragen källa. Uppgifterna tas utan prioritetsordning från det ställe där de anses vara bäst, till exempel från titelskärmbild, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Identifikator för manifestationen

För allmänna anvisningar om identifikator för manifestationen, se Manifestation/Instans, Identifikator för manifestationen.

För datorspel rekommenderas att man anger såväl utgivningsnummer som EAN

Om en organisation är angiven tillsammans med utgivningsnumret, ange även organisationen.

Identifikator / Utgivningsnummer (annat) / Värde: 7303903501
Identifikator /Agent / Organisation / Namn: Electronic Arts

Identifikator / EAN / Värde: 5026555252898

Fler än en identifikator

Utgivningsnummer i olika former

Librispraxis: När utgivningsnummer uppträder i olika former på manifestationen, ange minst en av formerna. Om det bedöms som viktigt för identifikation eller åtkomst ange även andra former.

Flera giltiga identifikatorer av samma typ

Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i så fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Bestämningar

Om manifestationen endast har en identifikator, ange en bestämning om det är viktigt för identifikation.

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp, se Manifestation/Instans, Medietyp.

För ett datorspel på fysisk bärare är medietypen "dator".

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp, se Manifestation/Instans, Bärartyp.

Datorspel på DVD eller Blu-ray Disc

Bärartyp: datorskiva

Datorspel på minneskort

Bärartyp: datorminnesmodul

Titel

För allmänna anvisningar om titel se Manifestation/Instans, Titel.

Librispraxis: För utgivna datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om man vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen, eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och titeln därför har hämtats från annan källa eller konstruerats, bör en anmärkning om titelns källa göras, se Titels källa.

Huvudtitel

Har titel / Titel / Huvudtitel: LEGO Harry Potter

Har titel / Titel / Huvudtitel: Den sjunkna skatten

Har titel / Titel / Huvudtitel: Yakuza 2

Titlar för datorspel kan vara svåra att bestämma. Ibland består de av ett franchisenamn följt av ett nummer och/eller en annan titel. I resursen anges ofta den andra titeln på en ny rad och i ett annat typsnitt. Rekommenderad praxis är att ange alla dessa titlar tillsammans i egenskapen Huvudtitel, inte som huvudtitel och övrig titelinformation eller huvudtitel och deltitel/delbeteckning. Lägg till interpunktion om det behövs för tydlighet, se RDA 1.7.3 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Need for speed – Undercover

Har titel / Titel / Huvudtitel: SimCity 4 - Rush hour expansion

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tom Clancy's Splinter cell – Blacklist

Ange endast en titel som övrig titelinformation om det klart framgår att den är underordnad huvudtiteln och inte är nödvändig för att särskilja titeln från andra titlar med samma franchisenamn.

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela manifestationen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel.

Notera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan man vanligen hitta en korrekt form av huvudtiteln och ange den.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Shadow of the Colosus
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Shadow of the Colossus
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Upphovsuppgift

Librispraxis: För utgivna datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation/Instans, Upphovsuppgift.

Många datorspel saknar en tydlig upphovsuppgift. Ange endast upphovsuppgift om uppgiften är framhävd och när det klart framgår av manifestationen att det är en upphovsuppgift, till exempel om ett namn på en agent föregås av "by" eller "av".

Upphovsuppgift: developed by Revolution Software

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet.

Observera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan man vanligen hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Upplageuppgift

Librispraxis: För utgivna datorspel på är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation/Instans, Upplageuppgift.

Upplagor och expansionspaket (”Editions and Expansions”)
Vissa spel har upplageuppgifter som är enkla att identifiera, som ”Game of the year edition” medan andra är mindre uppenbara, såsom ”Red version”.

Det finns också expansionspaket som är innehållsliga tillägg till ett redan existerande spel och som kräver att spelaren redan har huvudspelet för att kunna spela det. Ibland säljs originalspelet ihop med ett eller flera expansionpaket med upplageuppgifter som ”Gold edition” och ”Complete edition.” Expansionspaket betraktas som nya verk. För att skilja ett expansionspaket från originalspelet anges upplageuppgiften som ett tillägg till den föredragna titeln för verket. Läs mer om tillägg till den föredragna titeln för verket under Föredragen titel för verket.

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation/Instans, Utgivningsuppgift.

Librispraxis: För utgivna datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Utgivarnamn

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet.

Notera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan man vanligen hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

För datorspel, ange senaste utgivningstid. Ange även senaste copyrightår även om det är samma årtal som utgivningsåret, se Copyrightår.

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår, se Manifestation/Instans, Copyrightår.

Librispraxis: För datorspel är copyrightår obligatoriskt även om det är samma år som utgivningstiden. Ange senaste copyrightår.

Copyright / Copyright / Datum: ©2020

Omfång

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation/Instans, Omfång.

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper, se RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats..

Librispraxis för fysiska digitala resurser: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.. Använd till exempel DVD-ROM eller Blu-ray Disc istället för datorskiva.

Datorspel på DVD eller Blu-ray Disc

Omfång / Omfång / Benämning: 1 datorskiva

Datorspel på minneskort

Omfång / Omfång / Benämning: 1 datorminnesmodul

Om så önskas, för att uppgiften ska bli synlig i lokala system, kan konsol anges inom parentes efter omfång. Notera att det är obligatoriskt att ange konsol i egenskapen Systemkrav, se Systemkrav.

Omfång / Omfång / Benämning: 1 DVD-ROM (Xbox 360)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 Blu-ray Disc (Playstation 4)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 datorminnesmodul (Nintendo Switch)

Mått

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation/Instans, Mått.

Librispraxis: Mått som är standard för bäraren anges inte.

Övriga fysiska detaljer

Här anges färginnehåll, RDA 7.17 Länk till annan webbplats. och ljudinnehåll, RDA 7.18 Länk till annan webbplats. om det är viktigt för identifikation eller urval.

Övriga fysiska detaljer: ljud, svartvit

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material, se Manifestation/Instans, Medföljande material.

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 handledning (36 sidor)
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Härtill spelkontroll i form av gitarr

Målgruppsanmärkning

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp.

För datorspel rekommenderas att en målgruppsanmärkning anges om den finns angiven på resursen. Utgå från resursens egen formulering. Åldersnivån kan om så önskas, preciseras enligt PEGI - Pan European Game Information Länk till annan webbplats..

Målgrupp / Målgrupp / Benämning: PEGI 12

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift se Manifestation/Instans, Serieuppgift.

Librispraxis: För utgivna datorspel är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Datorspel ingår sällan i serier. Behandla inte franscisenamn som serieuppgift.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Josefin skolhjälp

Anmärkning om manifestationen

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen, se Manifestation/Instans, Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel


Titelns källa

Librispraxis: För utgivna datorspel görs vanligen ingen anmärkning om titelns källa eftersom hela manifestationen är godkänd källa.

Undantag: Om man vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och titeln därför har hämtats från annan källa eller konstruerats, ska alltid en anmärkning om titelns källa göras.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från rygg

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från omslag

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från etikett

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från referensverk

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från utgivarens hemsida

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från Moby Games

För anmärkning om felaktigheter i huvudtiteln, se Felaktigheter i huvudtieln.

Anmärkning om upphovsuppgift

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet.

Anmärkning om utgivningsuppgift

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet.

Övriga allmänna anmärkningar

Ange kompletterande information om manifestationen som inte framgår någon annanstans i beskrivningen om det bedöms vara viktigt för identifikation, urval eller åtkomst.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Avsett för 1-7 spelare, 1-2 spelare i nätverk

Anmärkning om relation

Anmärkningar om relationer hör inte alltid till manifestationen utan oftare till verket eller uttrycket. Tills vidare rekommenderas dock att anmärkningar om relationer till andra verk eller uttryck anges under Instans.

Innehållsanmärkning

För allmänna anvisningar om innehållsförteckning, se Manifestation/Instans, Innehållsförteckning.

Vid behov, gör anmärkning om ingående titlar. En enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas. Anmärkningen kan formateras med ISBD-interpunktion, eller klistras in direkt från en webbsida. Katalogiserande instans avgör om man accepterar stora och små bokstäver som de är angivna i en befintlig beskrivning.

Innehållsanmärkningar av mer beskrivande karaktär anges i Sammanfattning av innehåll.

Har titel / Titel / Huvudtitel: The Ratchet & Clank Trilogy
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Ratchet & Clank ; Ratchet & Clank 2 ; Ratchet & Clank 3

Systemkrav

Librispraxis: Obligatoriskt att ange uppgift om konsol i egenskapen Systemkrav.

Libris

  • Systemkrav / Modell / Benämning

MARC21

  • 753 #a

Systemkrav / Modell / Benämning: XBox 360

Konsol kan även, om så önskas för att uppgiften ska bli synlig i lokala system, anges inom parentes efter omfång.

Anmärkning om systemkrav

Systemkrav och mediespecifika uppgifter som inte framgår någon annanstans i beskrivningen kan vid behov anges i en anmärkning. Ange uppgiften som den är presenterad i resursen.

Libris

  • Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter/Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter/Anmärkningstext

MARC21

  • 538 #a

Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Benämning: Systemkrav: 50 GB minimum på hårddisken ; dualshock 4 ; stöd för remote play

Verk och uttryck

Instanstyp: Multimedia

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Datorspel identifieras oftast med den föredragna titeln, se RDA 6.27.1.3 Länk till annan webbplats..

När samma titel har använts för olika verk kan tillägg till den föredragna titeln behöva göras.

Librispraxis: Tills vidare anges det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

För datorspel används i första hand Verkets form (datorspel) som tillägg. Om flera datorspel har samma titel kan även år läggas till.

När den föredragna titeln skiljer sig från manifestationens titel ska den anges under Instans av Verk.

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Prototype (datorspel)
Kommentar: Tillägget inom parentes (datorspel) görs för att skilja datorspelet Prototype från filmen Prototype.

Medverkan och funktion

Se Relationer till agenter.

Uttryckets språk

För allmänna anvisningar om uttryckets språk, se Verk och uttryck, Uttryckets språk.

Ange språket genom att länka till entitet. Ange flera språk vid behov.

Översättning

Länka till originalets språk.

Språk: engelska
Översättning av / Verk / Språk: japanska
Kommentar: Länka till entiteter för språken.

Genre/form

För anvisningar om genre/form, se Svenska ämnesord genre/form.

För datorspel finns en särskild termlista, se Genre/formtermer för datorspel.

För datorspel, ange alltid genre/formtermen "datorspel". Länka även till MARC21-termen "dataspel".

Genre/form: Datorspel - Dataspel
Kommentar: Länka till entiteter.

Klassifikation och ämnesord

För anvisningar om relationer till ämnen, se Relationer, Relationer till ämnen.

För anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp.

För datorspel rekommenderas att en anmärkning om målgrupp görs under Instans om den finns angiven på resursen, se Målgruppsanmärkning.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp.

För datorspel är innehållstypen "datorprogram".

Innehållets språk

För allmänna anvisningar om innehållets språk, se Verk och uttryck, Innehållets språk.

Gör vid behov anmärkning om innehållets språk.

Anmärkning/Anmärkning om språk/Benämning: Tal och text på engelska. Manual på svenska.

Sammanfattning av innehåll

För allmänna anvisningar om sammanfattning av innehåll, se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll.

För datorspel finns ofta en sammanfattning av innehållet i de förhandsdata som kommer från metadataleverantören. Sedan version 1.19 av Libris importeras sammanfattningen till Instans (manifestation) istället för till Verk (verk och uttryck). Det går bra att flytta sammanfattningen till Verk om den inte innehåller information som är specifik för manifestationen/instansen.

Relationer

För anvisningar om relationer till ämnen, se Relationer, Relationer till ämnen.

För anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Relationer till agenter

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till agenter.

Skapare

Ange skapare. Länka om möjligt till entitet.

Det är ovanligt att datorspel har en skapare. För att en agent ska räknas som primär medverkande ska denne vara ansvarig för alla aspekter kopplade till skapandet av datorspelet.

Skaparens funktion

Ange skaparens funktion genom att länka till entitet.

Bidragsgivare

Ofta är det två eller flera agenter (programmerare, utvecklare etc.) som är gemensamt ansvariga för att ha skapat verket.

Bidragsgivarens funktion

Ange bidragsgivarnas funktioner genom att länka till entiteter.

Utbudet av funktionskoder för agenter kopplade till datorspel är fortfarande ganska begränsat. Det går dock att ange en funktion som inte har en motsvarande funktionskod som lokal entitet.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion / Funktion / Benämning: spelutvecklare
Kommentar: Värdet exporteras till 700 #e.

Ingående verk och uttryck

För anvisningar om hur relationer till ingående verk/uttryck anges, se Relationer, Ingående verk/uttryck.

Om resursen manifesterar flera verk/uttryck kan man välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

För anvisningar om föredragen titel för datorspel, se Föredragen titel för verket.

Relaterade resurser

Det som avses här är relationerna mellan det beskrivna verket/uttrycket och ett annat verk/uttryck eller mellan den beskrivna manifestationen och en annan manifestation.

För anvisningar om hur dessa relationer anges, se Relationer, Relaterade resurser.

För anvisningar om föredragen titel för datorspel, se Föredragen titel för verket.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET