Instans - Datorspel

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Instanstyp

Obligatoriskt

Instanstyp: Elektronisk

Föredragen källa

Librispraxis: För datorspel är hela resursen föredragen källa. Hämta uppgifter utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, till exempel från titelskärmbild, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Identifikator

Kärnelement

För datorspel rekommenderas att du anger såväl utgivningsnummer som EAN.

Om en organisation är angiven tillsammans med utgivningsnumret, ange även organisationen.

Exempel 1:
Identifikator / Utgivningsnummer (annat) / Värde: 7303903501
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Electronic Arts

Exempel 2:
Identifikator / EAN / Värde: 5026555252898

Flera giltiga identifikatorer av samma typ

Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i sådana fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Bestämningar

Om manifestationen endast har en identifikator, ange en bestämning om det är viktigt för identifikation.

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt för ett datorspel är vanligen Monografisk resurs.

Medietyp

Obligatoriskt

För ett datorspel på fysisk bärare är medietypen "dator".

Bärartyp

Obligatoriskt

Exempel 1. Datorspel på DVD eller Blu-ray Disc:
Bärartyp: datorskiva (Kod: cd) [länka]

Exempel 2. Datorspel på minneskort:
Bärartyp: ComputerChipCartridge (Kod: cb) [länka]

Titel

Kärnelement

Librispraxis: För datorspel är hela resursen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela resursen eller om resursen innehåller otillräcklig information och du därför antingen hämtar titeln från annan källa eller konstruerar den, bör du göra en anmärkning om titelns källa, se Titelns källa.

Huvudtitel

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: LEGO Harry Potter

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Den sjunkna skatten

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Yakuza 2

Franchisenamn

Titlar för datorspel kan vara svåra att bestämma. Ibland består de av ett franchisenamn följt av ett nummer och/eller en annan titel. I resursen anges ofta den andra titeln på en ny rad och i ett annat typsnitt. Rekommenderad praxis är att ange alla dessa titlar tillsammans i egenskapen Huvudtitel, inte som huvudtitel och övrig titelinformation eller huvudtitel och deltitel/delbeteckning. Lägg till interpunktion om det behövs för tydlighet, se RDA 1.7.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange endast en titel som övrig titelinformation om det klart framgår att den är underordnad huvudtiteln och inte är nödvändig för att särskilja titeln från andra titlar med samma franchisenamn.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Need for speed – Undercover

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel: SimCity 4 - Rush hour expansion

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tom Clancy's Splinter cell – Blacklist

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela resursen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel.

Tänk dock på att eftersom hela resursen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av titeln och ange den.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Shadow of the Colosus
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Shadow of the Colossus
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Upphovsuppgift

Kärnelement

Upphovsuppgift som anknyter till huvudtiteln är ett kärnelement.

Librispraxis: För datorspel är hela resursen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Många datorspel saknar en tydlig upphovsuppgift. Ange endast upphovsuppgift om uppgiften är framhävd och när det klart framgår av manifestationen att det är en upphovsuppgift, till exempel om ett namn på en agent föregås av "by" eller "av".

Upphovsuppgift: developed by Revolution Software

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela resursen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Instans / Felstavat namn i den föredragna källan.

Tänk dock på att eftersom hela resursen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Upplageuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För datorspel är hela resursen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upplagor och expansionspaket (”Editions and Expansions”)

Vissa spel har upplageuppgifter som är enkla att identifiera, som ”Game of the year edition” medan andra är mindre uppenbara, såsom ”Red version”.

Det finns också expansionspaket som är innehållsliga tillägg till ett redan existerande spel och som kräver att spelaren redan har huvudspelet för att kunna spela det. Ibland säljs originalspelet ihop med ett eller flera expansionpaket med upplageuppgifter som ”Gold edition” och ”Complete edition.” Expansionspaket betraktas som nya verk. För att skilja ett expansionspaket från originalspelet anger du upplageuppgiften som ett tillägg till den föredragna titeln för verket. Läs mer om tillägg till den föredragna titeln för verket under Föredragen titel för verket.

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För datorspel är hela resursen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Utgivarnamn

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela resursen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Instans / Anmärkning om utgivningsuppgift.

Tänk dock på att eftersom hela resursen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

För datorspel, ange senaste utgivningstid. Ange även senaste copyrightår även om det är samma årtal som utgivningsåret, se Copyrightår.

Copyrightår

Librispraxis: För datorspel kan du vid behov ange copyrightår även om det är samma år som utgivningstiden. Om flera copyrightår förekommer i manifestationen ange det senaste copyrightåret.

Copyright / Copyright / Datum: ©2020

Omfång

Obligatoriskt

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper, se RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis för fysiska digitala resurser: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) RDA 3.4.1.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Använd till exempel DVD-ROM eller Blu-ray Disc istället för datorskiva.

Datorspel på DVD eller Blu-ray Disc

Exempel 1:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 DVD-ROM

Exempel 2:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 Blu-ray Disc

Exempel 3:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 datorskiva
Använd "datorskiva" när en vanligt förekommande term för typ av skiva inte är lätt åtkomlig.

Datorspel på minneskort

Omfång / Omfång / Benämning: 1 datorminnesmodul

Konsol

Vid behov, för att uppgiften ska bli synlig i lokala system, ange konsol inom parentes efter omfång. Notera att det är obligatoriskt att ange konsol i egenskapen Systemkrav, se Systemkrav.

Exempel 1:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 DVD-ROM (Xbox 360)

Exempel 2
Omfång / Omfång / Benämning: 1 Blu-ray Disc (Playstation 4)

Exempel 3:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 datorskiva (Xbox One)

Exempel 4:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 datorminnesmodul (Nintendo Switch)

Mått

Librispraxis: Ange inte mått som är standard för bäraren.

Övriga fysiska detaljer

Här anger du färginnehåll, RDA 7.17. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ljudinnehåll, RDA 7.18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om det är viktigt för identifikation eller urval.

Övriga fysiska detaljer: ljud, svartvit

Medföljande material

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 handledning (36 sidor)
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Härtill spelkontroll i form av gitarr

Serieuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För datorspel är hela resursen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Datorspel ingår sällan i serier. Behandla inte franchisenamn som serieuppgift.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Josefin skolhjälp

Anmärkning

Anmärkning om titel

Titels källa

Librispraxis: För datorspel behöver du vanligtvis inte göra någon anmärkning om titelns källa eftersom hela resursen är godkänd källa.

Undantag: Gör anmärkning om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela resursen eller om resursen innehåller otillräcklig information och du därför har hämtat titeln från annan källa eller har konstruerat den.

Exempel 1:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Titel från rygg

Exempel 2:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Titel från omslag

Exempel 3:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Titel från etikett

Exempel 4:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Titel från referensverk

Exempel 5:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Titel från utgivarens hemsida

Exempel 6:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
 Titel från Moby Games

 

För anmärkning om felaktigheter i huvudtiteln, se Felaktigheter i huvudtiteln.

Anmärkning om upphovsuppgift

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn i upphovsuppgiften är konsekvent felstavat i hela resursen, återge namnet som det förekommer i källan i avsnittet för upphov. Ange den korrekta stavningen i en förklarande anmärkning, se Anmärkning om manifestationen / Felstavat namn i den föredragna källan.

Anmärkning om utgivningsuppgift

Felstavat namn i utgivningsuppgift

Om utgivarens namn är konsekvent felstavat i hela resursen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Instans, Felstavad utgivningsuppgift.

Övriga allmänna anmärkningar

Ange kompletterande information om manifestationen som inte framgår någon annanstans i beskrivningen om du bedömer att det är viktigt för identifikation, urval eller åtkomst.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Avsett för 1-7 spelare, 1-2 spelare i nätverk

Innehållsförteckning

Vid behov, gör anmärkning om ingående titlar. En enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas. Anmärkningen kan du formatera med ISBD-interpunktion eller klistra in direkt från en webbsida. Katalogisatören avgör om stora och små bokstäver accepteras som de är angivna i en befintlig beskrivning.

Innehållsanmärkningar av mer beskrivande karaktär anger du i Sammanfattning av innehåll.

Har titel / Titel / Huvudtitel: The Ratchet & Clank Trilogy
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Ratchet & Clank ; Ratchet & Clank 2 ; Ratchet & Clank 3

Systemkrav

Obligatoriskt

Librispraxis: Obligatoriskt att ange uppgift om konsol i egenskapen Systemkrav.

Systemkrav / Modell / Benämning: XBox 360

MARC21: 753 #a XBox 360

Konsol kan vid behov, för att uppgiften ska bli synlig i lokala system, även anges inom parentes efter omfång.

Anmärkning om systemkrav

Ange vid behov systemkrav och mediespecifika uppgifter i en anmärkning, om detta inte framgår någon annanstans i beskrivningen. Ange uppgiften som den är presenterad i resursen.

Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkningstext: Systemkrav: 50 GB minimum på hårddisken ; dualshock 4 ; stöd för remote play

MARC21: 538 #a

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-24
Publicerad:
2023-09-11