Verk - Datorspel

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor.

Verkstyp

Obligatoriskt

För datorspel är verkstypen Multimedia.

Verkstyp: Multimedia

Föredragen titel för verket

Kärnelement

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra ett eller flera tillägg till den föredragna titeln för att den ska bli unik.

Librispraxis: Ange tills vidare det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

För datorspel används i första hand Verkets form (datorspel) som tillägg. Om flera datorspel har samma titel kan även år läggas till.

Om den föredragna titeln skiljer sig från instansens titel måste du ange den under "Instans av".

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Prototype (datorspel)

Tillägget inom parentes (datorspel) görs för att skilja datorspelet Prototype från filmen Prototype.

Språk

Kärnelement

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmärkning om språk

Gör vid behov en anmärkning om språk.

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Tal och text på engelska. Manual på svenska.

Översättning av

För en översättning: lägg in originaltiteln och originalets språk under Översättning av.

1. Börja med att lägga till Översättning av, under Instans av. Klicka på det stora plustecknet i verktygsmenyn - "Lägg till egenskaper under:".

2. Välj Skapa lokal entitet.

3. Välj Verk.

Språk: Engelska [länka]
Översättning av / Verk / Språk: Japanska [länka]

Genre/form

För datorspel finns en särskild termlista, se Genre/formtermer för datorspel.

För datorspel, ange alltid genre/formtermen "datorspel". Länka även till MARC21-termen "dataspel".

Genre/form: Datorspel - saogf, Dataspel (Kod: g) [länka]

Klassifikation

Ämnesord

Målgrupp

Obligatoriskt

Obligatoriskt bara för målgruppen barn- och ungdom.

Målgruppsanmärkning

För datorspel rekommenderas att du gör en anmärkning om målgrupp under Instans om den finns angiven på resursen.

För datorspel rekommenderas att ange målgruppsanmärkning om den finns angiven på resursen. Utgå från resursens egen formulering.

Målgrupp / Målgrupp / Benämning: PEGI 12

Innehållstyp

Kärnelement

För datorspel är innehållstypen "datorprogram".

Sammanfattning av innehåll

För datorspel finns ofta en sammanfattning av innehållet i de förhandsdata som kommer från metadataleverantören. Sedan version 1.19 av Libris importeras sammanfattningen till Instans istället för till Verk. Det går bra att flytta sammanfattningen till Verk om den inte innehåller information som är specifik för instansen.

Medverkan och funktion i verk

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Skapare

Kärnelement

Ange skapare. Länka om möjligt till agent.

Det är ovanligt att datorspel har en skapare. Ofta är det två eller flera agenter (programmerare, utvecklare etc.) som är gemensamt ansvariga för att ha skapat verket. Ange agenter som är gemensamt ansvariga för att ha skapat verket i Medverkan.

För att en agent ska anges i Primär medverkan ska denne vara ansvarig för alla aspekter kopplade till skapandet av datorspelet.

Skaparens funktion

Ange skaparens eller skaparnas funktioner genom att länka till termer.

Utbudet av länkbara funktioner för agenter kopplade till datorspel är fortfarande ganska begränsat. Det går dock att ange en funktion som lokal entitet om det inte finns en motsvarande funktion som länkad term.

Exempel Spelutvecklare:

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion / Funktion / Benämning: spelutvecklare

MARC21:
700 #e

Ingående verk

Om flera verk ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-17
Publicerad:
2023-09-14