Film

Med film menas här rörliga bilder tillgängliga på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray Disc) eller som strömmade filer.

Observera att mallen i Libris katalogisering är anpassad för film på fysisk bärare. Vid beskrivning av strömmad film måste du ändra vissa förvalda värden, till exempel instanstyp, medietyp och bärartyp.

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris Länk till annan webbplats.. Observera: om beskrivningsnivån Länk till annan webbplats. är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Manifestation (Instans)

Instanstyp för film på fysisk bärare, DVD eller Blu-ray: Videoinspelning

Instanstyp för strömmad film: Elektronisk

Föredragen källa

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa. Hämta uppgifter utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, till exempel från för- och eftertexter, DVD-menyer, extra innehåll, på- och avannonser, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Identifikator för manifestationen

För allmänna anvisningar om identifikator för manifestationen, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

För videoinspelningar rekommenderas att du anger såväl videonummer som EAN.

Om en organisation är angiven tillsammans med utgivningsnumret (=videonummer), ange även organisationen (= bolaget).

Identifikator / Utgivningsnummer (videoinspelning) / Värde: NF780
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Njutafilms

Identifikator / EAN / Värde: 7330031004207

Fler än en identifikator

Utgivningsnummer i olika former

Librispraxis: När utgivningsnummer uppträder i olika former på manifestationen, ange minst en av formerna. Om du bedömer att det är viktigt för identifikation eller åtkomst, ange även andra former.

Flera giltiga identifikatorer av samma typ
Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i sådana fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Bestämningar
Om manifestationen endast har en identifikator, ange en bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / EAN / Värde: 190759852729
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: digipack

Utgivningssätt

För anvisningar om utgivningssätt, se Manifestation (Instans), Utgivningssätt Länk till annan webbplats..

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp, se Manifestation (Instans), Medietyp.

Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray)

Medietyp: video

Länka till entitet.

Strömmad film

Medietyp: dator

Länka till entitet.

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray)

Bärartyp: videoskiva

Länka till entitet

Strömmad film

Bärartyp: onlineresurs

Länka till entitet

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför antingen hämtar titeln från annan källa eller konstruerar den, bör du göra en anmärkning om titelns källa, se Titels källa.

Huvudtitel

Har titel / Titel / Huvudtitel:

 • Amarcord
 • Jazz i baljan
 • Tala! det är så mörkt
 • Hellboy

Titlar på delar

I RDA finns riktlinjer för manifestationer som både har en deltitel och en titel som är gemensam för alla delar. För rörliga bilder kan dessa instruktioner ibland vara svåra att följa och då gäller katalogisatörens bedömning. Se även Titlar som innehåller franchisenamn.

När titeln på delen förekommer tillsammans med den titel som är gemensam för alla delar och titeln på delen inte är tillräcklig för att identifiera manifestationen, återge den gemensamma titeln som huvudtitel och titeln på delen som deltitel, etc., se RDA 2.3.1.7.1 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: The twilight zone
Har titel / Har del / Titeldel / Deltitel: The complete season 4

När titeln på delen förekommer tillsammans med den titel som är gemensam för alla delar och titeln på delen är tillräcklig för att identifiera manifestationen, återge titeln på delen som huvudtitel och den gemensamma titeln som serieuppgift eller som titeln på ett relaterat verk, se RDA 2.3.1.7.2 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Luftslottet
Seriemedlemskap / Ingår i serie / Serieuppgift: Mankells Wallander

Uppföljare

En uppföljare till ett verk kan ha en numrering som är en oskiljaktig del av titeln. Ange i sådana fall numreringen direkt efter huvudtiteln. Återge delord och siffror som de återfinns i källan.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rocky IV

För uppföljare med gemensamt första led i titeln gäller att det andra ledet behandlas som en del av huvudtiteln. Ange båda leden av titeln som huvudtitel med mellanslag, tankstreck, mellanslag mellan leden.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sherlock Holmes – A game of shadows

Titlar som innehåller franchisenamn

Titlar kan ibland bestå av ett franchisenamn följt av en annan titel och/eller ett nummer. I resursen anges ofta den andra titeln och/eller numret på en ny rad och i ett annat typsnitt. Franchisenamn kommer till exempel från en bok, en film, ett tv-spel eller tv-serie där upphovsrättsinnehavarna av originalverket givit tillstånd åt andra att marknadsföra och sälja produkter baserade på det ursprungliga verket.

Librispraxis: Ange alla dessa titlar tillsammans i egenskapen Huvudtitel, inte som huvudtitel och övrig titelinformation eller huvudtitel och deltitel/delbeteckning. Lägg till interpunktion om det behövs för tydlighet, se RDA 1.7.3 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Spider-Man – Homecoming

Ange endast en titel som övrig titelinformation om det klart framgår att den är underordnad huvudtiteln och inte är nödvändig för att särskilja titeln från andra titlar med samma franchisenamn.

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, konstruera en huvudtitel på svenska enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.11 Länk till annan webbplats.. Ange en konstruerad titel inom klammer och gör en anmärkning om att den är konstruerad, se RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: [Brand i Ortvikens sulfitfabrik 1936]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Titel på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om titeln förekommer i manifestationen på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, välj som huvudtitel den titel som är på det språk eller i den skriftart som resursens huvudsakliga innehåll är på, se RDA 2.3.2.4 Länk till annan webbplats.

Om endast originalspråket talas och/eller sjungs i den utgivna versionen, välj originaltiteln som huvudtitel. Filmbolaget kan ha valt en titel på ett annat språk än filmens originalspråk. Det händer till exempel att en svenskspråkig film får en titel på engelska.

Om originalets språk inte talas i den utgivna versionen (vilket bland annat förekommer i vissa filmer för barn), ange titeln på det språk som talas som huvudtitel.

För film med språkval, välj huvudtitel efter ordningen, layouten eller typografin i informationskällan.

Den titel du inte väljer som huvudtitel anger du som en parallelltitel, se Manifestation (Instans), Parallell huvudtitel.

Om du inte väljer originaltiteln som huvudtitel, ange den som Föredragen titel under Instans av Verk, se Föredragen titel för verket.

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela manifestationen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av titeln och ange den.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Aprhrodite's rock
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Aphrodite's rock
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Återge upphovsuppgifter för agenter som spelar en avgörande roll i skapandet av det intellektuella innehållet i en film. Exempel på viktiga funktioner är: regissör, producent, manusförfattare, fotograf och animatör.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Fanny och Alexander
Upphovsuppgift: manus och regi Ingmar Bergman ; producent Jörn Donner

Har titel / Titel / Huvudtitel: Let’s dance!
Upphovsuppgift: written, directed & produced by Paul-Anders Simma

Upphovsuppgift för populärmusik på film

För musikaliska framträdanden på film där exekutören medverkar på ett sätt som går utöver framförande eller tolkning av ett verk, ange exekutören i upphovsavsnittet tillsammans med regissör och andra framhävda filmmakare. Detta är vanligen fallet i fråga om populärmusik, jazz, traditionell musik och så vidare (jämför med klassisk musik på film).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Look sharp
Upphovsuppgift: Roxette ; directed by Doug Freel

Har titel / Titel / Huvudtitel: Elvis : the lost performances
Upphovsuppgift: Elvis Presley ; produced by Patrick Michael Murphy

Upphovsuppgift för klassisk musik på film

För film där exekutören medverkar på ett sätt som inskränker sig till framförande eller tolkning av ett verk, ange kompositör och textförfattare i upphovsavsnittet tillsammans med regissör och andra framhävda filmmakare. Detta är vanligen fallet i fråga om till exempel klassisk musik, visor och inspelat tal (jämför med populärmusik på film).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Die Shöpfung
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: The creation
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: oratorio for solo voices, chorus and orchestra
Upphovsuppgift: by Joseph Haydn ; director Franz Kabelka

Har titel / Titel / Huvudtitel: The four seasons
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Die vier Jahreszeiten
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: De fyra årstiderna
Upphovsuppgift: music by Antonio Vivaldi ; directed by Niklaus Gessner

Upphovsuppgift för opera och balett på film

För opera, teater, balett och dans, ange även scenograf och koreograf.

Har titel / Titel / Huvudtitel: L'elisir d'amore
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: a comic opera in two acts
Upphovsuppgift: music by Gaetano Donizetti ; stage director François Postaire ; directed for video by Brian Large

Har titel / Titel / Huvudtitel: Swan lake
Upphovsuppgift: music Pyotr Tchaikovsky ; choreography by Marius Petipa, Lev Ivanov ; artistic director Oleg Vinogradov ; directed for television by Colin Nears

Har titel / Titel / Huvudtitel: Aida
Upphovsuppgift: music Giuseppe Verdi ; original libretto Antonio Ghislanzoni ; revised text and screenplay, directed by Claes Fellbom ; produced by Staffan Rydén ; costume designer Inger Pehrsson ; art director Lotta Melanton ; choreography Ann-Charlotte Lindström

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Felstavat namn i den föredragna källan.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upplageuppgift:

 • Limited ed.
 • Omgranskad version
 • Ocensurerad version
 • Restaurerad version
 • Reviderad version
 • Oredigerad version

Här anger du uppgift om restaurerad, reviderad, redigerad osv. version. Observera dock att versioner med väsentligt förändrat innehåll, som ”director’s cut”, ”extended version”, ”uncut version” och så vidare inte är att betrakta som upplagor (=manifestationer) av samma uttryck. Eftersom innehållet är väsentligt förändrat handlar det om ett nytt uttryck, se Innehållsligt förändrade versioner.

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Librispraxis: Ange distributionsuppgifter i avsnittet för utgivning. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Utgivarnamn

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Anmärkning om utgivningsuppgift Länk till annan webbplats..

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

Librispraxis: Ange distributionstid i elementet för utgivningstid. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare. Ange även senaste copyrightår, även om det är samma som distributionstiden.

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår se Manifestation (Instans), Copyrightår.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är copyrightår obligatoriskt även om det är samma år som utgivnings-/distributionstiden. Ange senaste copyrightår.

Copyright / Copyright / Datum: ©2015

Omfång och speltid

Omfång

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation (Instans), Omfång.

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.

Librispraxis för film på fysisk bärare: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.. Använd till exempel DVD eller Blu-ray Disc istället för videoskiva.

Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 Blu-ray Disc

Strömmad film

Omfång / Omfång / Benämning: 1 onlineresurs

Speltid

Librispraxis: Ange speltid (inom parentes) efter omfång när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange speltiden i timmar och minuter.

Avrunda speltiden till närmaste hela minut, det vill säga 0-29 sekunder avrundas nedåt, 30-59 sekunder avrundas uppåt. Ordet ”cirka” behöver du inte ange.

Omfång / Omfång / Benämning:

 • 1 DVD (58 min.)
 • 1 Blu-ray Disc (1 tim., 49 min.)
 • 1 onlineresurs (2 tim., 30 min.)

Speltid i kodad form

Ange vid behov speltid i kodad form enligt formen TTMMSS. Om sekunder inte är kända ange 00.

Libris

 • Speltid / speltid / Värde

MARC21

 • 306 #a

Speltid / speltid / Värde: 011200

Mått

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation (Instans), Mått.

Librispraxis: Ange inte mått som är standard för bäraren.

Övriga fysiska detaljer

Här anger du vid behov antal ljudkanaler, färginnehåll samt ljudinnehål.

Övriga fysiska detaljer:

 • mono, svartvit
 • stereo, färg
 • stum, svartvit

Regionkod

Ange regionkod för en videoinspelning om det är viktigt för identifikation eller urval, se RDA 3.19.6 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Ange regionkoden som den förekommer i källan. Undantag: För ”region 0”, ”region A, B, C”, ”all regions”, ”alla regioner”, ange ”regionfri”.

Libris

 • Digital karakteristika / Regional kodning / Benämning

MARC21

 • 347 #e

Digital karakteristika / Regional kodning / Benämning: regionfri

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material, se Manifestation (Instans), Medföljande material.

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 häfte

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Anmärkningar om manifestationen

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen, se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel

Titelns källa

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder behöver du vanligtvis inte göra någon anmärkning om titelns källa eftersom hela objektet är godkänd källa.

Undantag: Gör anmärkning om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför har hämtat titeln från annan källa eller har konstruerat den.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning:

 • Titel från rygg
 • Titel från omslag
 • Titel från etikett
 • Titel från referensverk
 • Titel från utgivarens hemsida
 • Titel från IMDb
 • Titel konstruerad av katalogisatör

För anmärkning om felaktigheter i huvudtiteln, se Felaktigheter i huvudtiteln.

Anmärkning om upphovsuppgift

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn i upphovsuppgiften är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer i källan i avsnittet för upphov. Ange den korrekta stavningen i en förklarande anmärkning, se Manifestation (Instans), Felstavat namn i den föredragna källan.

Anmärkning om utgivningsuppgift

Felstavat namn i utgivningsuppgift

Om utgivarens namn är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Felstavad utgivningsuppgift.

Anmärkning om produktionsland och produktionsår

Vid behov, ange produktionsland och produktionsår i en anmärkning. Använd föredragen namnform för produktionsland, se Librispraxis för RDA 16.2.2.3 Länk till annan webbplats..

Anmärkning / Anmärkning / Benämning:

 • Produktion: Förenta staterna, 1972
 • Produktion: Storbritannien, 2018

Anmärkning om relation

Relationer till ingående verk hör enligt RDA inte till manifestationen utan till verket. Tills vidare rekommenderas dock att du gör anmärkningar om relationer till ingående verk under Instans.

Innehållsanmärkning

För allmänna anvisningar om innehållsanmärkning, se Manifestation (Instans), Innehållsförteckning.

Vid behov, gör anmärkning om ingående titlar. En enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas. Anmärkningen kan du formatera med ISBD-interpunktion eller klistra in direkt från en webbsida. Katalogiserande instans avgör om stora och små bokstäver accepteras som de är angivna i en befintlig beskrivning.

Innehållsanmärkningar av mer beskrivande karaktär anger du i Sammanfattning av innehåll.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: The history of democracy -- Democracy in the future -- Democracy here and now

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Kalle på hal is -- Piff och Puff -- Nötknäpparen -- Musse Piggs julafton

För samlingsutgåvor, redovisa upphov och andra viktiga uppgifter här.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Pojken och den lilla fågelungen = The song of the birds (1935) / directed by Dave Fleischer -- Hurra för våren = To spring (194-?) / directed by Hugh Harman, Rudolf Ising

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Split personality / directed by Joel Silver (Joe Pesci, Jacqueline Alexandra) -- People who live in brass hearses / directed by Russell Mulcahy (Bill Paxton, Brad Dourif, Michael Lerner) -- Dead wait / directed by Tobe Hooper (Whoopi Goldberg, James Remar)

Videokarakteristika

Librispraxis: Obligatoriskt att ange videoformat för DVD och Blu-ray.

Libris

 • Videokarakteristika

MARC21

 • 007/04

Videokarakteristika: DVD

Länka till entitet.

Videokarakteristika: Blu-ray Disc

Länka till entitet.

Anmärkning om systemkrav

Ange vid behov systemkrav och mediespecifika uppgifter som inte framgår någon annanstans i beskrivningen i en anmärkning. Ange uppgiften som den är presenterad i resursen.

Libris

 • Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkningstext

MARC21

 • 538 #a

Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter / Anmärkningstext: Systemkrav: bildformat: 16:9 (2.35:1 ); ljudformat: Dolby digital 5.1

Verk och uttryck

Verkstyp: Rörlig bild

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra ett eller flera tillägg till den föredragna titeln för att den ska bli unik.

Librispraxis: Ange tills vidare det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separera dem med mellanrum, kolon, mellanrum.

För rörlig bild används följande tillägg, i turordning:

 • Form (film, tv-program eller tv-serie – väljs utifrån originaldistributionen). När den ursprungliga distributionsmetoden är okänd, ej tillämplig eller osäker, använd det särskiljande tillägget (film). Använd även (film) för produktioner som distribueras direkt till hemmavideomarknaden.
 • Distributionsår
 • Filmregissör, filmmakare eller skapare av tv-serie
 • Produktionsbolag

Om den föredragna titeln skiljer sig från manifestationens titel måste du ange den under Instans av verk.

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra (tv-serie)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra

Det finns en film med samma titel.

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong (film : 2005)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong

Det finns flera olika filmer med titeln King Kong.

Innehållsligt förändrade versioner

Versioner med väsentligt förändrat innehåll, som ”director’s cut”, ”extended version”, ”uncut version”, betraktas som nya uttryck och du bör särskilja dem från andra versioner.

För allmänna anvisningar om övrig särskiljande egenskap för uttrycket, se Verk och uttryck, Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

För anvisningar om musikinspelningar på video, se Musikinspelningar, Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

Två olika versioner av filmen King Kong:

1)

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
King Kong (film : 2005)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong

2)

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
King Kong (film : 2005)
Version:
extended version

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong

Medverkan och funktion

För generella anvisningar, se Relationer, Relationer till Agenter.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Skapare

Ange skapare. Länka om möjligt till entitet.

Film har sällan endast en skapare. För att en agent ska räknas som primär medverkande ska denne vara ansvarig för alla aspekter kopplade till skapandet av filmen.

Ofta är det istället två eller flera agenter (regissör, manusförfattare etc.) som gemensamt har bidragit till verket. När flera agenter är gemensamt ansvariga för verket ska samtliga anges i Medverkan.

Librispraxis: Ange alla agenter som är viktiga för identifikation, som till exempel regissör, manusförfattare och producent. Länka om möjligt till entitet.

Relationsbeteckning (funktion)

Ange skaparnas funktioner genom att länka till entiteter.

Film skapad av en agent

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Sucksdorff, Arne, 1917-2001
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Oberoende filmskapare

Film skapad av flera agenter

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Osten, Suzanne, 1944-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
regissör
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person:
Rådström, Niklas, 1953-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
manusförfattare

Anmärkningar om medverkande

Vid behov, gör anmärkning om medverkande.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning

MARC21

 • 511 #a

Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning: Skådespelare: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning

Språk

För allmänna anvisningar om uttryckets språk, se Verk och uttryck, Språk.

Ange det talade eller sjungna språket här genom att länka till entitet. Ange flera språk vid behov.

För film som saknar ljudinnehåll (eller med ljud, men utan språkligt innehåll) länka till ”Icke-språkligt medium”.

För en film som är dubbad ange dubbningens språk här. Om resursen innehåller både originalversionen och en eller flera dubbade versioner, ange originalversionens språk först och sedan språk/språken för dubbningen/dubbningarna.

Anmärkning om språk

Gör vid behov anmärkning om innehållets språk.

Librispraxis: För film som innehåller flera språk anges det språk som talas i originalversionen först och sedan de andra språken i den ordning de förekommer i källan.

Standardfraser och exempel

 • Tal på engelska
 • Tal på svenska
 • Tal på engelska och svenska
 • Utan översättning
 • Sång på italienska
 • Tal på svenska. Dubbad till finska
 • Tal på svenska. Dubbad till engelska, norska, danska, finska. Textad på svenska, engelska, danska
 • Utan tal
 • På teckenspråk
 • På svenska och teckenspråk
 • På svenska. Textad på svenska
 • Textskyltar på svenska
 • Med textinslag på engelska
 • Svenska språkval: dubbad, textad

Om man både – till stor del – talar och sjunger i filmen, som fallet är med musikaler, anges det enligt följande:

 • Tal och sång på svenska

Om man endast – eller huvudsakligen – sjunger i filmen, som fallet är med opera, anges det enligt följande:

 • Sång på engelska

Om man inte kan avgöra huruvida språket är talat eller textat utesluts orden tal resp. textad, och anmärkningen utformas då enligt följande:

 • På finska

Översättning

Länka till originalets talade och/eller sjungna språk.

Film med franska som originalspråk dubbad till engelska, italienska och svenska

Språk: franska - engelska - italienska - svenska
Översättning av / Verk / Språk: franska

Länka till entiteter för språken.

Genre/form

För anvisningar om genre/form, se Svenska ämnesord genre/form.

För film/rörlig bild finns en särskild termlista, se Genre/formtermer för film/rörlig bild.

Klassifikation och ämnesord

För anvisningar om relationer till ämnen, se Relationer, Relationer till ämnen.

För anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp Länk till annan webbplats..

Målgruppsanmärkning

För film rekommenderas att ange målgrupp i en målgruppsanmärkning om den finns angiven på resursen. Utgå från resursens egen formulering.

Målgrupp / Målgrupp / Benämning:

 • Barntillåten
 • Från 7 år

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp Länk till annan webbplats..

För videoinspelningar finns innehållstyperna:

 • Tvådimensionell rörlig bild
 • Tredimensionell rörlig bild

Bild- och filmtexter

Ange språk för eventuella bild- och filmtexter genom att länka till språken.

Libris

 • Bild- och filmtexter / Bild- och filmtexter / Språk

MARC21

 • 041 #j

Bild- och filmtexter / Bild- och filmtexter / Språk: Svenska

Länka till entitet.

Inspelning

Uttrycket för en videoinspelning utgörs av själva inspelningen. Gör anmärkning om inspelningens, tid, plats och omständigheter och/eller ange kodade uppgifter om inspelningens tid och plats.

För allmänna anvisningar om tid för uttrycket, se Verk och uttryck, Tid för uttrycket.

För anvisningar om musikinspelningar på video se Musikinspelningar, Tid, plats och omständigheter för uttrycket.

Anmärkning om inspelningens tid, plats och omständigheter

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Benämning

MARC21

 • 518 #a

Inspelning / Inspelning / Benämning:

 • Inspelad i Trollhättan jan-maj 2019
 • Inspelad i Budapest och Stockholm 2018

Kodade uppgifter om inspelningens tid

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Datum

MARC21

 • 033 #a

Inspelning / Inspelning / Datum: 2019

Kodade uppgifter om inspelningens plats

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 033 #p

Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning: Trollhättan

Sammanfattning av innehåll

För allmänna anvisningar om sammanfattning av innehåll, se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll Länk till annan webbplats..

För film finns ofta en sammanfattning av innehållet i de förhandsdata som kommer från metadataleverantören. Sedan version 1.19 av Libris importeras sammanfattningen till Instans (manifestation) istället för till Verk (verk och uttryck). Det går bra att flytta sammanfattningen till Verk om den inte innehåller information som är specifik för manifestationen/instansen.

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Innehåller 18 kortfilmer

Välj typen Omfattning och innehåll.

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Innehåller två versioner: Theatrical version, Director's cut (1 tim., 45 min.)

Välj typen Omfattning och innehåll.

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Historien utspelar sig under amerikanska inbördeskriget på en internatskola för flickor i södern. När de avskärmade unga kvinnorna tar in en skadad fiendesoldat och ger honom skydd och vård stiger den sexuella spänningen, farliga rivaliteter bildas och tabun bryts i en oväntad vändning.

Välj typen Ej preciserad.

Ingående verk

För anvisningar om hur du anger relationer till ingående verk eller uttryck, se Relationer, Ingående verk.

Om flera verk eller uttryck ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

För anvisningar om föredragen titel, se Föredragen titel för verket.

Relaterade resurser

Det som avses här är relationerna mellan det beskrivna verket och ett annat verk eller det beskrivna uttrycket och ett annat uttryck.

För anvisningar om hur du anger dessa relationer, se Relationer, Relaterade resurser.

För anvisningar om föredragen titel, se Föredragen titel för verket.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET