Film

Med film menas här rörliga bilder tillgängliga på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray Disc) eller som strömmade filer.

Observera att mallen i Libris katalogisering är anpassad för film på fysisk bärare. Vid beskrivning av strömmad film måste vissa förvalda värden ändras, till exempel instanstyp, medietyp och bärartyp.

Manifestation

Instanstyp för film på fysisk bärare, DVD eller Blu-ray: Videoinspelning

Instanstyp för strömmad film: Elektronisk

Föredragen källa

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa. Uppgifterna tas utan prioritetsordning från det ställe där de anses vara bäst, till exempel från för- och eftertexter, DVD-menyer, extra innehåll, på- och avannonser, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Identifikator för manifestationen

För allmänna anvisningar om identifikator för manifestationen, se Manifestation/Instans, Identifikator för manifestationen.

För videoinspelningar rekommenderas att man anger såväl videonummer som EAN.

Om en organisation är angiven tillsammans med utgivningsnumret (=videonummer), ange även organisationen (= bolaget).

Identifikator / Utgivningsnummer (videoinspelning) / Värde: NF780
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Njutafilms

Identifikator / EAN / Värde: 7330031004207

Fler än en identifikator

Utgivningsnummer i olika former

Librispraxis: När utgivningsnummer uppträder i olika former på manifestationen, ange minst en av formerna. Om det bedöms som viktigt för identifikation eller åtkomst ange även andra former.

Flera giltiga identifikatorer av samma typ

Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i så fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Bestämningar

Om manifestationen endast har en identifikator, ange en bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / EAN / Värde: 190759852729
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: digipack

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp, se Manifestation/Instans, Medietyp.

Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray)

Medietyp: video
Kommentar: Länka till entitet.

Strömmad film

Medietyp: dator
Kommentar: Länka till entitet.

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp se Manifestation/Instans, Bärartyp.

Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray)

Bärartyp: videoskiva
Kommentar: Länka till entitet

Strömmad film

Bärartyp: onlineresurs
Kommentar: Länka till entitet

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation/Instans, Titel.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om man vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen, eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och titeln därför har hämtats från annan källa eller konstruerats, bör en anmärkning om titelns källa göras, se Titels källa.

Huvudtitel

Har titel / Titel / Huvudtitel: Amarcord

Har titel / Titel / Huvudtitel: Jazz i baljan

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tala! det är så mörkt

Har titel / Titel / Huvudtitel: Hellboy

Titlar på delar

I RDA finns riktlinjer för manifestationer som både har en deltitel och en titel som är gemensam för alla delar. För rörliga bilder kan dessa instruktioner ibland vara svåra att följa och då gäller katalogisatörens bedömning. Se även Titlar som innehåller franchisenamn.

När titeln på delen förekommer tillsammans med den titel som är gemensam för alla delar och titeln på delen inte är tillräcklig för att identifiera manifestationen, ska den gemensamma titeln återges som huvudtitel och titeln på delen som deltitel, etc., se RDA 2.3.1.7.1 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: The twilight zone
Har titel / Har del / Titeldel / Deltitel: The complete season 4

När titeln på delen förekommer tillsammans med den titel som är gemensam för alla delar och titeln på delen är tillräcklig för att identifiera manifestationen, återge titeln på delen som huvudtitel och den gemensamma titeln som serieuppgift eller som titeln på ett relaterat verk, se RDA 2.3.1.7.2 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Luftslottet
Seriemedlemskap / Ingår i serie / Serieuppgift: Mankells Wallander

Titlar med numrering som är en oskiljaktig del av titeln

En uppföljare till ett verk kan ha en numrering som är en oskiljaktig del av titeln. I sådana fall anges numreringen direkt efter huvudtiteln. Återge delord och siffror som de återfinns i källan.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rocky IV

Uppföljare

Vissa filmer får uppföljare. För uppföljare med gemensamt första led i titeln gäller att det andra ledet behandlas som en del av huvudtiteln. Ange båda leden av titeln som huvudtitel med mellanslag, tankstreck, mellanslag mellan leden.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sherlock Holmes – A game of shadows

Titlar som innehåller franchisenamn

Titlar kan ibland bestå av ett franchisenamn följt av en annan titel och/eller ett nummer. I resursen anges ofta den andra titeln och/eller numret på en ny rad och i ett annat typsnitt. Franchisenamn kommer från till exempel en bok, en film, ett tv-spel eller tv-serie där upphovsrättsinnehavarna av originalverket givit tillstånd åt andra att marknadsföra och sälja produkter baserade på det ursprungliga verket.

Rekommenderad praxis är att ange alla dessa titlar tillsammans i egenskapen Huvudtitel, inte som huvudtitel och övrig titelinformation eller huvudtitel och deltitel/delbeteckning. Lägg till interpunktion om det behövs för tydlighet, se RDA 1.7.3 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Spider-Man – Homecoming

Ange endast en titel som övrig titelinformation om det klart framgår att den är underordnad huvudtiteln och inte är nödvändig för att särskilja titeln från andra titlar med samma franchisenamn.

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, konstruera en huvudtitel på svenska enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.11 Länk till annan webbplats.. En konstruerad titel anges inom klammer. Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad, se RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: [Brand i Ortvikens sulfitfabrik 1936]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Titel på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om titeln förekommer i manifestationen på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, välj som huvudtitel den titel som är på det språk eller i den skriftart som resursens huvudsakliga innehåll är på, se RDA 2.3.2.4 Länk till annan webbplats.

Om endast originalspråket talas och/eller sjungs i den utgivna versionen, välj originaltiteln som huvudtitel. Det kan vara en titel på ett annat språk än filmens originalspråk som valts av filmbolaget (det händer till exempel att en svenskspråkig film får en titel på engelska).

Om originalets språk inte talas i den utgivna versionen (vilket bland annat förekommer i vissa filmer för barn), ange titeln på det språk som talas som huvudtitel.

För film med språkval, välj huvudtitel efter ordningen, layouten eller typografin i informationskällan.

Den titel som inte väljs som huvudtitel anges som parallelltitel, se Manifestation/Instans, Parallell huvudtitel.

Om originaltiteln inte väljs som huvudtitel ska den anges som Föredragen titel under Instans av Verk, se Föredragen titel för verket.

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela manifestationen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel.

Notera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan man vanligen hitta en korrekt form av huvudtiteln och ange den.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Aprhrodite's rock
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Aphrodite's rock
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation/Instans, Upphovsuppgift.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Återge upphovsuppgifter för personer eller institutioner som spelar en avgörande roll i skapandet av det intellektuella innehållet i en film. Exempel på viktiga funktioner är: regissör, producent, manusförfattare, fotograf och animatör.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Fanny och Alexander
Upphovsuppgift: manus och regi Ingmar Bergman ; producent Jörn Donner

Har titel / Titel / Huvudtitel: Let’s dance!
Upphovsuppgift: written, directed & produced by Paul-Anders Simma

Har titel / Titel / Huvudtitel: Det orättvisa arvet
Upphovsuppgift: producent och fotograf Leif Hedman

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet.

Observera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan man vanligen hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Upphovsuppgift för populärmusik på film

För musikaliska framträdanden på film där exekutören medverkar på ett sätt som går utöver framförande eller tolkning av ett verk, anges exekutören i upphovsavsnittet tillsammans med regissör och andra framhävda filmmakare. Detta är vanligen fallet i fråga om populärmusik, jazz, traditionell musik och så vidare (jämför med klassisk musik på film).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Look sharp
Upphovsuppgift: Roxette ; directed by Doug Freel

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sexual revolution
Upphovsuppgift: Army of Lovers ; directed by Fredrik Boklund ; produced by Martin Persson

Har titel / Titel / Huvudtitel: Elvis : the lost performances
Upphovsuppgift: Elvis Presley ; produced by Patrick Michael Murphy

Upphovsuppgift för klassisk musik på film

För film där exekutören medverkar på ett sätt som inskränker sig till framförande eller tolkning av ett verk, anges kompositör och textförfattare i upphovsavsnittet tillsammans med regissör och andra framhävda filmmakare. Detta är vanligen fallet i fråga om till exempel klassisk musik, visor och inspelat tal (jämför med populärmusik på film).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Die Shöpfung
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: The creation
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: oratorio for solo voices, chorus and orchestra
Upphovsuppgift: by Joseph Haydn ; director Franz Kabelka

Har titel / Titel / Huvudtitel: The four seasons
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Die vier Jahreszeiten
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: De fyra årstiderna
Upphovsuppgift: music by Antonio Vivaldi ; directed by Niklaus Gessner

Upphovsuppgift för opera och balett på film

För opera, teater, balett och dans anges även scenograf och koreograf.

Har titel / Titel / Huvudtitel: L'elisir d'amore
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: a comic opera in two acts
Upphovsuppgift: music by Gaetano Donizetti ; stage director François Postaire ; directed for video by Brian Large

Har titel / Titel / Huvudtitel: Swan lake
Upphovsuppgift: music Pyotr Tchaikovsky ; choreography by Marius Petipa, Lev Ivanov ; artistic director Oleg Vinogradov ; directed for television by Colin Nears

Har titel / Titel / Huvudtitel: Aida
Upphovsuppgift: music Giuseppe Verdi ; original libretto Antonio Ghislanzoni ; revised text and screenplay, directed by Claes Fellbom ; produced by Staffan Rydén ; costume designer Inger Pehrsson ; art director Lotta Melanton ; choreography Ann-Charlotte Lindström

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation/Instans, Upplageuppgift.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upplageuppgift: Limited ed.

Upplageuppgift: Omgranskad version

Upplageuppgift: Ocensurerad version

Upplageuppgift: Restaurerad version

Upplageuppgift: Reviderad version

Upplageuppgift: Oredigerad version

Här anges uppgift om restaurerad, reviderad, redigerad osv. version. Observera dock att versioner med väsentligt förändrat innehåll, som ”director’s cut”, ”extended version”, ”uncut version” och så vidare inte är att betrakta som upplagor (=manifestationer) av samma uttryck. Eftersom innehållet är väsentligt förändrat handlar det om ett nytt uttryck, se Innehållsligt förändrade versioner.

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation/Instans, Utgivningsuppgift.

Librispraxis: Ange distributionsuppgifter i avsnittet för utgivning. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Utgivarnamn

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet.

Notera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan man vanligen hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder anges distributionstid i elementet för utgivningstid. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare. Ange även senaste copyrightår, även om det är samma som distributionstiden.

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår se Manifestation/Instans, Copyrightår.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är copyrightår obligatoriskt även om det är samma år som utgivnings-/distributionstiden. Ange senaste copyrightår.

Copyright / Copyright / Datum: ©2015

Omfång och speltid

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation/Instans, Omfång.

Omfång

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.

Librispraxis för film på fysisk bärare: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.. Använd till exempel DVD eller Blu-ray Disc istället för videoskiva.

Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 Blu-ray Disc

Strömmad film

Omfång / Omfång / Benämning: 1 onlineresurs

Speltid

Librispraxis: Ange speltid (inom parentes) efter omfång när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange speltiden i timmar och minuter.

Speltiden avrundas till närmaste hela minut, det vill säga 0-29 sekunder avrundas nedåt, 30-59 sekunder avrundas uppåt. Ordet ”cirka” behöver inte anges.

Omfång / Omfång / Benämning: 1 DVD (58 min.)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 Blu-ray Disc (1 tim., 49 min.)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 onlineresurs (2 tim., 30 min.)

Speltid i kodad form

Speltid kan om så önskas även anges i kodad form enligt formen TTMMSS. Om sekunder inte är kända ange 00.

Libris

 • Speltid / speltid / Värde

MARC21

 • 306 #a

Speltid / speltid / Värde: 011200

Mått

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation/Instans, Mått.

Librispraxis: Mått som är standard för bäraren anges inte.

Övriga fysiska detaljer

Här anges antal ljudkanaler, RDA 3.16.8 Länk till annan webbplats., färginnehåll, RDA 7.17 Länk till annan webbplats. samt ljudinnehåll, RDA 7.18 Länk till annan webbplats..

Övriga fysiska detaljer: mono, svartvit

Övriga fysiska detaljer: stereo, färg

Övriga fysiska detaljer: stum, svartvit

Regionkod

Ange regionkod för en videoinspelning om det är viktigt för identifikation eller urval, se RDA 3.19.6 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Ange regionkoden som den förekommer i källan. Undantag: För ”region 0”, ”region A, B, C”, ”all regions”, ”alla regioner”, ange ”regionfri”.

Libris

 • Digital karakteristika/Regional kodning/Benämning

MARC21

 • 347 #e
Digital karakteristika/Regional kodning/Benämning: regionfri

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material, se Manifestation/Instans, Medföljande material.

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 häfte (10 sidor)

Målgruppsanmärkning

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp Länk till annan webbplats..

För film rekommenderas att målgruppsanmärkning anges om den finns angiven på resursen. Utgå från resursens egen formulering.

Målgrupp/Målgrupp/Benämning: Barntillåten

Målgrupp/Målgrupp/Benämning: Från 7 år

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift se Manifestation/Instans, Serieuppgift.

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Anmärkning om manifestationen

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen, se Manifestation/Instans, Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel

Titelns källa

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder görs vanligen ingen anmärkning om titelns källa eftersom hela objektet är godkänd källa.

Undantag: Om man vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och titeln därför har hämtats från annan källa eller konstruerats, ska alltid en anmärkning om titelns källa göras.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från rygg

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från omslag

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från etikett

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från referensverk

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från utgivarens hemsida

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från IMDb

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

För anmärkning om felaktigheter i huvudtiteln, se Felaktigheter i huvudtiteln.

Anmärkning om upphovsuppgift

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet.

Anmärkning om utgivningsuppgift

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet.

Anmärkning om produktionsland och produktionsår

Vid behov, ange produktionsland och produktionsår i en anmärkning. Använd föredragen namnform för produktionsland, se Librispraxis för RDA 16.2.2.3 Länk till annan webbplats..

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Produktion: Förenta staterna, 1972

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Produktion: Storbritannien, 2018

Anmärkning om relation

Anmärkningar om relationer hör inte alltid till manifestationen utan oftare till verket eller uttrycket. Tills vidare rekommenderas dock att anmärkningar om relationer till andra verk eller uttryck anges under Instans.

Innehållsanmärkning

För allmänna anvisningar om innehållsförteckning, se Manifestation/Instans, Innehållsförteckning.

Vid behov, gör anmärkning om ingående titlar. En enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas. Anmärkningen kan formateras med ISBD-interpunktion, eller klistras in direkt från en webbsida. Katalogiserande instans avgör om man accepterar stora och små bokstäver som de är angivna i en befintlig beskrivning.

Innehållsanmärkningar av mer beskrivande karaktär anges i Sammanfattning av innehåll.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: The history of democracy -- Democracy in the future -- Democracy here and now

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Kalle på hal is -- Piff och Puff -- Nötknäpparen -- Musse Piggs julafton

För samlingsutgåvor, redovisa upphov och andra viktiga uppgifter här.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Pojken och den lilla fågelungen = The song of the birds (1935) / directed by Dave Fleischer -- Hurra för våren = To spring (194-?) / directed by Hugh Harman, Rudolf Ising

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Split personality / directed by Joel Silver (Joe Pesci, Jacqueline Alexandra) -- People who live in brass hearses / directed by Russell Mulcahy (Bill Paxton, Brad Dourif, Michael Lerner) -- Dead wait / directed by Tobe Hooper (Whoopi Goldberg, James Remar)

Anmärkning om systemkrav

Systemkrav och mediespecifika uppgifter som inte framgår någon annanstans i beskrivningen kan vid behov anges i en anmärkning. Ange uppgiften som den är presenterad i resursen.

Libris

 • Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter/Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter/Anmärkningstext

MARC21

 • 538 #a
Har anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter/Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter/Anmärkningstext: Systemkrav: bildformat: 16:9 (2.35:1 ); ljudformat: Dolby digital 5.1

Videokarakteristika

Librispraxis: Obligatoriskt att ange videoformat för DVD och Blu-ray.

Libris

 • Videokarakteristika

MARC21

 • 007/04

Videokarakteristika: DVD

Kommentar: Länka till entitet.

Videokarakteristika: Blu-ray Disc

Kommentar: Länka till entitet.

Verk och uttryck

Verkstyp: Rörlig bild

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Verk som utgörs av rörliga bilder identifieras oftast med den föredragna titeln, se RDA 6.27.1.3 Länk till annan webbplats..

När samma titel har använts för olika verk kan ett eller flera tillägg till den föredragna titeln behöva göras.

Librispraxis: Tills vidare anges det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

För rörlig bild används följande tillägg, i turordning:

 • Form (film, tv-program eller tv-serie – väljs utifrån originaldistributionen). När den ursprungliga distributionsmetoden är okänd, ej tillämplig eller osäker, använd det särskiljande tillägget (film). Använd även (film) för produktioner som distribueras direkt till hemmavideomarknaden.
 • Distributionsår
 • Filmregissör, filmmakare eller skapare av tv-serie
 • Produktionsbolag

När den föredragna titeln skiljer sig från manifestationens titel ska den anges under Instans av Verk.

Instans av verk / Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra (tv-serie)
Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra
Kommentar: Det finns en film med samma titel.

Instans av verk / Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong (film : 2005)
Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong
Kommentar: Det finns flera filmer med titeln King Kong.

Innehållsligt förändrade versioner

Versioner med väsentligt förändrat innehåll, som ”director’s cut”, ”extended version”, ”uncut version”, betraktas som nya uttryck och bör särskiljas från andra versioner. Det finns dock ingen egenskap i formatet för Övrig särskiljande egenskap för uttrycket. Tills vidare anges därför uppgift om innehållsligt förändrad version inom parentes efter den föredragna titeln. Om det redan finns särskiljande tillägg till den föredragna titeln för verket, ange tillägget för uttrycket direkt därefter (i samma parentes) med interpunktion emellan. Uppgiften ska inte anges i upplageuppgift eftersom den tillhör verket/uttrycket.

För allmänna anvisningar om övrig särskiljande egenskap för uttrycket, se Verk och uttryck, Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

För anvisningar om musikinspelningar på video, se Musikinspelningar, Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

Instans av verk / Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bananas (extended version)
Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bananas

Instans av verk / Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Sherlock Holmes – A game of shadows (director’s cut)
Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Sherlock Holmes – A game of shadows

Instans av verk / Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong (film : 2005 : deluxe extended edition)
Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong

Medverkan och funktion

Se Relationer till Agenter.

Uttryckets språk

För allmänna anvisningar om uttryckets språk, se Verk och uttryck, Uttryckets språk.

Ange det talade eller sjungna språket här genom att länka till entitet. Ange flera språk vid behov.

För film som saknar ljudinnehåll (eller med ljud, men utan språkligt innehåll) länka till ”Icke-språkligt medium”.

För en film som är dubbad ange dubbningens språk här. Om resursen innehåller både originalversionen och en eller flera dubbade versioner, ange originalversionens språk först och sedan språk/språken för dubbningen/dubbningarna.

Översättning

Länka till originalets talade och/eller sjungna språk.

Film med franska som originalspråk dubbad till engelska, italienska och svenska

Språk: franska - engelska - italienska - svenska
Översättning av / Verk / Språk: franska
Kommentar: Länka till entiteter för språken.

Genre/form

För anvisningar om genre/form, se Svenska ämnesord genre/form.

För film/rörlig bild finns en särskild termlista, se Genre/formtermer för film/rörlig bild.

Klassifikation och ämnesord

För anvisningar om relationer till ämnen, se Relationer, Relationer till ämnen.

För anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp Länk till annan webbplats..

För film rekommenderas att en anmärkning om målgrupp görs under Instans om den finns angiven på resursen, se Målgruppsanmärkning.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp Länk till annan webbplats..

För videoinspelningar finns innehållstyperna:

 • Tvådimensionell rörlig bild
 • Tredimensionell rörlig bild

Bild- och filmtexter

Ange språk för eventuella bild- och filmtexter genom att länka till språken.

Libris

 • Bild- och filmtexter / Bild- och filmtexter / Språk

MARC21

 • 041 #j

Bild- och filmtexter / Bild- och filmtexter / Språk: Svenska
Kommentar: Länka till entitet.

Inspelning

Här kan man såväl göra anmärkning om inspelningens, tid plats och omständigheter som ange kodade uppgifter om inspelningsplats och tid.

För allmänna anvisningar om tid för uttrycket, se Verk och uttryck, Tid för uttrycket.

För anvisningar om musikinspelningar på video se Musikinspelningar, Tid, plats och omständigheter för uttrycket.

Uttrycket för en videoinspelning utgörs av själva inspelningen. Katalogiserande instans avgör om man vill göra anmärkning om inspelningens tid, plats och omständigheter och/eller ange kodade uppgifter om inspelningstid och inspelningsplats.

Anmärkning om inspelningens tid, plats och omständigheter

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Benämning

MARC21

 • 518 #a

Inspelning / Inspelning / Benämning: Inspelad i Trollhättan jan-maj 2019

Inspelning / Inspelning / Benämning: Inspelad i Budapest och Stockholm 2018

Kodade uppgifter inspelningstid

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Datum

MARC21

 • 033 #a

Inspelning / Inspelning / Datum: 2019

Kodade uppgifter om inspelningsplats

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 033 #p

Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning: Trollhättan

Innehållets språk

För allmänna anvisningar om innehållets språk, se Verk och uttryck, Innehållets språk.

Gör vid behov anmärkning om innehållets språk.

Librispraxis: För film som innehåller flera språk anges det språk som talas i originalversionen först och sedan de andra språken i den ordning de förekommer i källan.

Standardfraser och exempel

 • Tal på engelska
 • Tal på svenska
 • Tal på engelska och svenska
 • Utan översättning
 • Sång på italienska
 • Tal på svenska. Dubbad till finska
 • Tal på svenska. Dubbad till engelska, norska, danska, finska. Textad på svenska, engelska, danska
 • Utan tal
 • På teckenspråk
 • På svenska och teckenspråk
 • På svenska. Textad på svenska
 • Textskyltar på svenska
 • Med textinslag på engelska
 • Svenska språkval: dubbad, textad

Om man både – till stor del – talar och sjunger i filmen, som fallet är med musikaler, anges det enligt följande:

 • Tal och sång på svenska

Om man endast – eller huvudsakligen – sjunger i filmen, som fallet är med opera, anges det enligt följande:

 • Sång på engelska

Alternativ: Om man inte kan avgöra huruvida språket är talat eller textat utesluts orden tal resp. textad, och anmärkningen utformas då enligt följande:

 • På finska

Sammanfattning av innehåll

För allmänna anvisningar om sammanfattning av innehåll, se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll Länk till annan webbplats..

För film finns ofta en sammanfattning av innehållet i de förhandsdata som kommer från metadataleverantören. Sedan version 1.19 av Libris importeras sammanfattningen till Instans (manifestation) istället för till Verk (verk och uttryck). Det går bra att flytta sammanfattningen till Verk om den inte innehåller information som är specifik för manifestationen/instansen.

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Innehåller 18 kortfilmer
Kommentar: Välj typen Omfattning och innehåll.

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Innehåller två versioner: Theatrical version, Director's cut (1 tim., 45 min.)
Kommentar: Välj typen Omfattning och innehåll.

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Historien utspelar sig under amerikanska inbördeskriget på en internatskola för flickor i södern. När de avskärmade unga kvinnorna tar in en skadad fiendesoldat och ger honom skydd och vård stiger den sexuella spänningen, farliga rivaliteter bildas och tabun bryts i en oväntad vändning.
Kommentar: Välj typen Ej preciserad.

Relationer

För anvisningar om relationer till ämnen, se Relationer, Relationer till ämnen.

För anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Relationer till agenter

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till agenter.

Skapare

Ange skapare. Länka om möjligt till entitet.

Film har sällan endast en skapare. För att en agent ska räknas som primär medverkande ska denne vara ansvarig för alla aspekter kopplade till skapandet av filmen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Sucksdorff, Arne, 1917-2001

Skaparens funktion

Ange skaparens funktion genom att länka till entitet.

Bidragsgivare

Librispraxis: Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation, som till exempel regissör, manusförfattare, producent och skådespelare. Länka om möjligt till entitet.

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Osten, Suzanne, 1944-

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Andersson, Harriet, 1932-

Bidragsgivarens funktion

Ange bidragsgivarnas funktioner genom att länka till entiteter.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: regissör
Kommentar: Länka till entitet.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: skådespelare
Kommentar: Länka till entitet.

Anmärkningar om medverkande

Vid behov, gör anmärkning om medverkande.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning

MARC21

 • 511 #a

Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning: Skådespelare: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning

Ingående verk uttryck

För anvisningar om hur relationer till ingående verk/uttryck anges, se Relationer, Ingående verk/uttryck.

Om resursen manifesterar flera verk/uttryck kan man välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

För anvisningar om föredragen titel för film, se Föredragen titel för verket.

Relaterade resurser

Det som avses här är relationerna mellan det beskrivna verket/uttrycket och ett annat verk/uttryck eller mellan den beskrivna manifestationen och en annan manifestation. För anvisningar om hur dessa relationer anges, se Relationer, Relaterade resurser.

För anvisningar om föredragen titel för film, se Föredragen titel för verket.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET