Ljudböcker

Med ljudböcker menas här inlästa böcker, tillgängliga på fysisk bärare (CD eller MP3-CD), eller som strömmande filer.

I Libris katalogisering finns det två mallar:

 • Ljudbok (fysisk bärare) är anpassad för ljudböcker på fysisk bärare
 • Ljudbok (strömmande) är anpassad för ljudböcker i strömmande filer

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Manifestation (Instans)

Instanstyp för ljudböcker på fysisk bärare, CD eller MP3-CD: Ljudinspelning

Instanstyp för strömmande ljudböcker: Elektronisk

Föredragen källa

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa. Hämta uppgifter utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, till exempel från titelskärmbild, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Identifikator för manifestationen

För allmänna anvisningar om identifikator för manifestationen, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

Flera typer av identifikatorer kan finnas på ljudböcker på fysisk bärare. I mallen Ljudbok (fysisk bärare) är Utgivningsnummer (ljudinspelning) och ISBN förvalda.

Om en organisation är angiven tillsammans med utgivningsnumret, ange även organisationen (= utgivaren).

Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde: NA242512
Identifikator / Agent / Organisation / Namn (= Utgivare): Naxos AudioBooks

Identifikator / ISBN / Värde: 9789188107213

Fler än en identifikator

Utgivningsnummer i olika former

Librispraxis: När utgivningsnummer uppträder i olika former på manifestationen, ange minst en av formerna. Om du bedömer att det är viktigt för identifikation eller åtkomst, ange även andra former.

Flera giltiga identifikatorer av samma typ
Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i sådana fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Bestämningar
Om manifestationen endast har en identifikator, ange en bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789170366031
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: digipack

Utgivningssätt

För anvisningar om utgivningssätt, se Manifestation (Instans), Utgivningssätt Länk till annan webbplats..

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp, se Manifestation (Instans), Medietyp.

Ljudbok på fysisk bärare (CD eller MP3-CD)

Medietyp: audio
Kommentar: Länka till entitet.

Strömmande ljudbok

Medietyp: dator
Kommentar: Länka till entitet.

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Ljudbok på fysisk bärare (CD eller MP3-CD)

Bärartyp: Ljudskiva
Kommentar: Länka till entitet.

Om koden "d" (= ljudskiva) behövs i 007/01 (= särskild bärarbeteckning) för bibliotekets lokala system, länka även till den entiteten.

Bärartyp: Ljudskiva, d

Strömmande ljudbok

Bärartyp: onlineresurs
Kommentar: Länka till entitet

Om koderna "o" (= onlineutgåva) och ”r” (= onlineresurs) i 008/23 behövs för bibliotekets lokala system, länka även till de entiteterna.

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel.

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför antingen hämtar titeln från annan källa eller konstruerar den, bör du göra en anmärkning om titelns källa, se Titels källa.

Huvudtitel

Har titel / Titel / Huvudtitel:

 • Mellan djävulen och havet
 • Himmelstrand

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela manifestationen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av titeln och ange den.

Har titel / Titel / Huvudtitel: I skruggan av ett brott
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: I skuggan av ett brott
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Librispraxis: Komplettera manifestationer på originalspråk med en föredragen titel för verket. Den föredragna titeln är vanligen den rättstavade titeln.

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upphovsuppgift: Tom Marcus ; översättning: Svante Skoglund

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Felstavat namn i den föredragna källan.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Librispraxis: För ljudböcker på är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upplageuppgift: Första utgåvan

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Utgivarnamn

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Anmärkning om utgivningsuppgift Länk till annan webbplats..

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

För ljudinspelningar, ange senaste utgivningstid. Ange även senaste copyrightår även om det är samma som utgivningstiden, se Copyrightår.

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår, se Manifestation (Instans), Copyrightår.

Librispraxis: Copyrightår är obligatoriskt för ljudinspelningar även om det är samma år som utgivningstiden. Ange senaste copyrightår. Om både copyright- och p-år förekommer i manifestationen, ange p-året såvida inte copyrightåret är ett senare år.

Copyright / Copyright / Datum: ©2017

Copyright / Copyright / Datum: ℗2017

Omfång och speltid

Omfång

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation (Instans), Omfång.

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.

Librispraxis för ljudböcker på fysisk bärare: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.. Använd till exempel CD istället för ljudskiva.

Om filformatet är MP3, ange det i Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning, se Kodningsformat.

Ljudbok på fysisk bärare (CD eller MP3-CD)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 CD

Strömmande ljudbok

Omfång / Omfång / Benämning: 1 onlineresurs

Speltid

Librispraxis: Ange speltid (inom parentes) efter omfång när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange speltiden i timmar och minuter.

Avrunda speltiden till närmaste hela minut, det vill säga 0-29 sekunder avrundas nedåt, 30-59 sekunder avrundas uppåt. Ordet ”cirka” behöver du inte ange.

Omfång / Omfång / Benämning:

 • 11 CD (13 tim., 30 min.)
 • 1 onlineresurs (5 tim., 45 min)

Speltid i kodad form

Ange vid behov speltid i kodad form enligt formen TTMMSS. Om sekunder inte är kända ange 00.

Libris

 • Speltid / speltid / Värde

MARC21

 • 306 #a

Speltid / speltid / Värde: 011200

Mått

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation (Instans), Mått.

Librispraxis: Ange inte mått som är standard för bäraren.

Övriga fysiska detaljer

Här anger du vid behov antal ljudkanaler, se Manifestation (Instans), Antal ljudkanaler.

Övriga fysiska detaljer: stereo

Digital karakteristika

Ange kodningsformat här om det är viktigt för identifikation och urval, se RDA 3.19.3.3 Länk till annan webbplats..

Libris

 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning

MARC21

 • 347#b

Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: MP3

Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: CD audio

För att uppgiften om kodningsformat ska vara synlig i Libris webbsök eller i den lokala bibliotekskatalogen, ange den även i en anmärkning.

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material, se Manifestation (Instans), Medföljande material.

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 bildhäfte

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 MP3-CD
Kommentar: Ibland medföljer en extra MP3-CD (med samma ISBN) vid distribution och försäljning av CD-ljudböcker.

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift, se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Anmärkningar om manifestationen

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen, se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel

Titelns källa

Librispraxis: För ljudböcker behöver du vanligtvis inte göra någon anmärkning om titelns källa eftersom hela objektet är godkänd källa.

Undantag: Gör anmärkning om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför har hämtat titeln från annan källa eller har konstruerat den.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning:

 • Titel från rygg
 • Titel från omslag
 • Titel från etikett
 • Titel från referensverk
 • Titel från utgivarens hemsida
 • Titel från IMDb
 • Titel konstruerad av katalogisatör

För anmärkning om felaktigheter i huvudtiteln, se Felaktigheter i huvudtiteln.

Anmärkning om upphovsuppgift

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn i upphovsuppgiften är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer i källan i avsnittet för upphov. Ange den korrekta stavningen i en förklarande anmärkning, se Manifestation (Instans), Felstavat namn i den föredragna källan.

Anmärkning om utgivningsuppgift

Felstavat namn i utgivningsuppgift

Om utgivarens namn är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Felstavad utgivningsuppgift.

Anmärkning om relation

Relationer till ingående verk hör enligt RDA inte till manifestationen utan till verket. Tills vidare rekommenderas dock att du gör anmärkningar om relationer till ingående verk under Instans.

Innehållsanmärkning

För allmänna anvisningar om innehållsförteckning, se Manifestation (Instans), Innehållsförteckning.

Innehållsanmärkningar av mer beskrivande karaktär anger du i Sammanfattning av innehåll.

Verk och uttryck

Verkstyp: Ljud

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Medverkan och funktion

Se Relationer till Agenter.

Språk

För allmänna anvisningar om språk, se Verk och uttryck, Språk.

Ange resursens talade språk här genom att länka till entitet.

Översättning

Länka till originalspråk om uttrycket är en översättning.

Genre/form

För anvisningar om genre/form, se Svenska ämnesord genre/form.

För ljudböcker, länka alltid till entiteten Ljudböcker.

Genre/form: Ljudböcker

Klassifikation och ämnesord

För anvisningar om relationer till ämnen, se Relationer, Relationer till ämnen.

För anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp Länk till annan webbplats..

För ljudböcker, länka till entiteten Tal.

Innehållstyp: tal

Sammanfattning av innehåll

För allmänna anvisningar om sammanfattning av innehåll, se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll Länk till annan webbplats..

Relationer till agenter

För allmänna anvisningar om relationer till agenter, se Relationer, Relationer till agenter.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Skapare

Ange skapare. Länka om möjligt till entitet.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Lindgren, Astrid, 1907-2002

Skaparens funktion

Ange skaparens funktion genom att länka till entitet.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare

Bidragsgivare

Librispraxis: Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation eller urval, som till exempel inläsare. Länka om möjligt till entitet.

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Ewerlöf, Katarina, 1959-

Bidragsgivarens funktion

Ange bidragsgivarnas funktioner genom att länka till entiteter.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: berättare, inläsare

Ingående verk och uttryck

För anvisningar om hur du anger relationer till ingående verk och uttryck, se Relationer, Ingående verk/uttryck.

Om flera verk och uttryck ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Relaterade resurser

Det som avses här är relationerna mellan det beskrivna verket/uttrycket och ett annat verk/uttryck eller mellan den beskrivna manifestationen och en annan manifestation.

För anvisningar om hur du anger dessa relationer, se Relationer, Relaterade resurser.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET