Musikinspelningar

Arbetsflödet ger instruktioner för musikinspelningar på fysisk bärare, till exempel CD eller LP.

Instruktionsfilmer - Libris katalogisering

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris Länk till annan webbplats.. Observera: om beskrivningsnivån Länk till annan webbplats. är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Manifestation (Instans)

Instanstyp: Ljudinspelning

Föredragen källa

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa. Hämta uppgifter utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, till exempel från talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Identifikator för manifestationen

För allmänna anvisningar om identifikator för manifestationen, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

För ljudinspelningar rekommenderas att du anger såväl skivnummer/skivmärke som EAN. Skivmärke kallas också skivetikett, fonogrammärke eller label. Skivnummer kallas även fonogramnummer.

Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde: DEERCD016
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Dead End Exit Records

Identifikator / EAN / Värde: 7320470195826

Fler än en identifikator

Flera giltiga identifikatorer av samma typ
Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i så fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde: 8650352
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: EMI

Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde: 93578899
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Rockhead

Manifestation som består av flera volymer, med identifikator för både manifestationen som helhet och för de enskilda volymerna
Librispraxis: Om manifestationen består av två eller flera delar och det finns en identifikator för manifestationen som helhet liksom för dess individuella delar, tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.15.1.5 Länk till annan webbplats., det vill säga ange identifikatorn för hela manifestationen och för de enskilda delarna. Lägg till en bestämning till varje identifikator.

Identifikator / EAN / Värde: 823564030937
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: The little box of Leonard Cohen

Identifikator / EAN / Värde: 823564030944
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: The lost sessions

Identifikator / EAN / Värde: 823564687223
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: Once more for Marianne

Identifikator / EAN / Värde: 823564813905
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: Austin City Limits : the classic 1988 Texas broadcast

Bestämningar
Om manifestationen endast har en identifikator, ange bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / EAN / Värde: 190759852729
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: digipack

Utgivningssätt

För anvisningar om utgivningssätt, se Manifestation (Instans), Utgivningssätt.

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp, se Manifestation (Instans), Medietyp.

För en musikinspelning på CD eller LP är medietypen "audio".

Medietyp: audio
Länka till entitet.

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp, se Manifestation (Instans), Bärartyp.

För en musikinspelning på CD eller LP är bärartypen "ljudskiva"

Bärartyp: ljudskiva - Ljudskiva, d
Länka till entiteten "ljudskiva". Länka även till entiteten för MARC-21-termen "Ljudskiva, d" om det behövs för bibliotekets lokala system.

Titel

För allmänna anvisningar om titel se Manifestation (Instans), Titel.

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför antingen hämtar titeln från annan källa eller konstruerar den, bör du göra en anmärkning om titelns källa, se Titels källa.

Titlar för musik behandlas olika beroende på om de är pregnanta eller icke-pregnanta, se RDA 2.3.2.8 Länk till annan webbplats.. För icke-pregnanta titlar anger du typ av komposition (form/genre), besättning, tonart, kompositionstid och nummer i huvudtitel, oavsett deras placering i titelns källa. För pregnanta titlar anger du sådana element i Övrig titelinformation, se Musiktryck, Manifestation (Instans), Titel.

Huvudtitel

Har titel / Titel / Huvudtitel: Joyride

Har titel / Titel / Huvudtitel: Jazz på svenska

Har titel / Titel / Huvudtitel: Symfoni nr 8

Har titel / Titel / Huvudtitel: The ghosts of Versailles

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela manifestationen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel, se Manifestation (Instans), Titel, Felaktigheter.

Observera dock att för utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning, och därför kan du vanligtvis hitta en korrekt form av titeln och ange den.

Namn på agenter i titeln

Om en titel endast består av namnet på en agent, ange namnet som titel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Peter LeMarc

Om en titel innehåller namn som normalt skulle behandlas som en del av upphovsuppgiften eller utgivaruppgiften etc. och namnet utgör en integrerad del av titeln, ange det som en del av huvudtiteln, se RDA 2.3.1.5 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Solyom spelar Mozart

Har titel / Titel / Huvudtitel: Britt Yngves bästa

Har titel / Titel / Huvudtitel: John Coltrane live in Europe

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, kontruera en titel på svenska enligt anvisningarna i Musiktryck, Manifestation (Instans), Konstruerad titel.

Manifestation som saknar samlingstitel

Om en manifestation saknar samlingstitel, ange delarnas huvudtitlar som de förekommer i källan för hela manifestationen enligt RDA 2.3.2.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Last time around ; Yeah yeah (look at him cry)
Upphovsuppgift: The Maggots

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bolero ; Pavane för en död prinsessa
Upphovsuppgift: Ravel
Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med samma upphov: Ange samtliga titlar i Huvudtitel med ISBD-interpunktion mellan varje titel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Moldau
Upphovsuppgift: Bedrich Smetana. Rumänsk rapsodi nr 1 / George Enescu
Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med olika upphov: Ange första titeln i Huvudtitel. Ange första titelns upphovsuppgift och därefter påföljande titel/titlar tillsammans med tillhörande upphovsuppgift i Upphovsuppgift, med ISBD-interpunktion.

Övrig titelinformation

För allmänna anvisningar om övrig titelinformation, se Manifestation (Instans), Övrig titelinformation.

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Övrig titelinformation för musik behandlas olika beroende på om titeln är pregnant eller icke-pregnant. För icke-pregnanta titlar anger du typ av komposition (form/genre), besättning, tonart, kompositionstid och nummer i huvudtitel, oavsett deras placering i titelns källa. För pregnanta titlar anger du sådana element som övrig titelinformation. För exempel, se Musiktryck, Manifestation (Instans), Övriga element angivna som del av en huvudtitel.

Om övrig titelinformation innehåller upphovsuppgift eller namn på utgivare, distributör etc. och uppgiften utgör en oskiljaktig del av den övriga titelinformationen, återge den som en del av denna.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Texas girl & pretty boy
Har titel / Omslagstitel / Övrig titelinformation: Mathilde Santing sings Randy Newman

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Återge upphovsuppgift för agent som spelar en avgörande roll i skapandet av det intellektuella innehållet i en musikinspelning (kompositör, samlare av fältinspelningar etc.). För musikaliska framträdanden där agenten (= exekutören) medverkar på ett sätt som går utöver framförande eller tolkning av ett verk (vilket vanligen är fallet i fråga om populärmusik, jazz, traditionell musik etc.) anger du exekutören i upphovsavsnittet.

Upphovsuppgift: Pray for Locust

Upphovsuppgift: Steve Dobrogosz, Anna Christoffersson

Upphovsuppgift: Lars-Erik Larsson

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Felstavat namn i den föredragna källan.

Observera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Ingen agent namngiven i upphovsuppgiften

Återge en upphovsuppgift även om ingen agent är namngiven i uppgiften, RDA 2.4.1.9 Länk till annan webbplats..

Upphovsuppgift: framförda av folkmusiker från Dalarna

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upplageuppgift: Limited edition

Upplageuppgift: Limiterad edition

Upplageuppgift: Andra upplagan
I källan: Andra upplagan

Upplageuppgift: 2. uppl.
I källan: 2. uppl.

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Utgivarnamn

Librispraxis: Om en ljudupptagning har försetts med såväl det utgivande företagets namn som namnet på en underavdelning av detta företag, ett handelsnamn eller märkesnamn (dvs. skivmärke, etikett, label) som används av detta företag, återge det utgivande företagets namn som utgivare.

Skivmärke anges under Utgivningsnummer, se Identifikator för manifestationen.

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Rainbow Records

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Grammofon AB Electra

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: New York : RCA Victor

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: London : Decca

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Anmärkning om utgivningsuppgift. Observera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

Librispraxis: För ljudinspelningar, ange senaste utgivningstid. Ange även senaste copyrightår eller p-år, även om det är samma årtal som utgivningstiden, se Copyrightår.

Distributionsuppgift

För allmänna anvisningar om distributionsuppgift se Manifestation (Instans), Distributionsuppgift.

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Copyrightår eller p-år

För allmänna anvisningar om copyrightår, se Manifestation (Instans), Copyrightår.

Librispraxis: Copyrightår är obligatoriskt för ljudinspelningar även om det är samma år som utgivningstiden. Ange senaste copyrightår. Om både copyright- och p-år förekommer i manifestationen, ange p-året såvida inte copyrightåret är ett senare år.

Copyright / Copyright / Datum: ©2017

Copyright / Copyright / Datum: ℗2017

Omfång och speltid

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation (Instans), Omfång.

Omfång

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.

Librispraxis för musikinspelningar på fysisk bärare: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.. Använd till exempel CD eller LP istället för ljudskiva.

Speltid

Librispraxis: Ange speltid (inom parentes) efter omfång när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange speltiden i timmar och minuter.

Avrunda speltiden till närmaste hela minut, det vill säga 0-29 sekunder avrundas nedåt, 30-59 sekunder avrundas uppåt. Ordet ”cirka” behöver du inte ange.

Omfång / Omfång / Benämning: 1 CD (1 tim., 12 min.)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 LP (38 min.)

Speltid i kodad form

Ange vid behov speltid i kodad form enligt formen TTMMSS. Om sekunder inte är kända ange 00.

Libris

 • Speltid / Speltid / Värde

MARC21

 • 306 #a

Speltid / Speltid / Värde: 011200

Mått

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation (Instans), Mått.

Librispraxis: Ange endast mått för CD om det avviker från standardmåttet 12 cm.

Övriga fysiska detaljer

Här anger du antal ljudkanaler, RDA 3.16.8. Länk till annan webbplats.

För anvisningar, se Manifestation (Instans), Antal ljudkanaler.

Övriga fysiska detaljer: mono

Övriga fysiska detaljer: stereo

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material, se Manifestation (Instans), Medföljande material.

Målgruppsanmärkning

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp Länk till annan webbplats..

För ljudinspelningar rekommenderas att ange målgrupp i en målgruppsanmärkning om den uppgiften finns i resursen. Utgå från resursens egen formulering.

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift, se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Anmärkningar om manifestationen

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen, se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel

Titelns källa

Librispraxis: För ljudinspelningar behöver du vanligtvis inte göra någon anmärkning om titelns källa eftersom hela manifestationen är godkänd källa.

Undantag: Gör anmärkning om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför har hämtat titeln från annan källa eller har konstruerat den.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från rygg

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från omslag

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från etikett

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från referensverk

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från utgivarens hemsida

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från Discogs

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

För anmärkning om felaktigheter i huvudtiteln, se Felaktigheter i huvudtiteln.

Anmärkning om upphovsuppgift

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn i upphovsuppgiften är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer i källan i avsnittet för upphov. Ange den korrekta stavningen i en förklarande anmärkning, se Manifestation (Instans), Felstavat namn i den föredragna källan.

Anmärkning om utgivningsuppgift

Felstavat namn i utgivningsuppgift

Om utgivarens namn är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer i källan och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Manifestation (Instans), Felstavad utgivningsuppgift.

Anmärkning om relation

Anmärkningar om relationer hör enligt RDA inte alltid till manifestationen utan oftare till verket eller uttrycket. Tills vidare rekommenderas dock att du gör anmärkningar om relationer till andra verk eller uttryck under Instans.

Bibliografisk historik

Vid behov, ange första utgivningsår.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Först utgiven 1956

Innehållsanmärkning

För allmänna anvisningar om innehållsförteckning, se Manifestation (Instans), Innehållsförteckning.

Vid behov, gör anmärkning om ingående titlar. En enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas. Anmärkningen kan du formatera med ISBD-interpunktion eller klistr in direkt från en webbsida. Katalogiserande instans avgör om stora och små bokstäver accepteras som de är angivna i en befintlig beskrivning.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Symfoni, nr 1, op. 45, d-moll ; Serenad, op. 36, d-moll

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Ge mej din hand -- Våld -- Varför e Sverige så kallt? -- Rockin' chair -- Dig it -- En del och andra -- Enighet -- Håll ut

Ange olika mixar och versioner inom parentes efter låttiteln.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Gett off
Upphovsuppgift: Prince and the New Power Generation
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Gett Off (Single Remix) -- Gett Off (Houstyle) -- Violet The Organ Grinder -- Gett Off (Flutestramental) -- Gangster Glam -- Clockin' The Jizz (Instrumental) -- Gett Off (Extended Remix)

Har titel / Titel / Huvudtitel: My favorite things (The stereo & mono versions)
Upphovsuppgift: John Coltrane
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: My Favorite Things (mono version) -- Everytime We Say Goodbye (mono version) -- Summertime (mono version) -- But Not For Me (mono version) -- My Favorite Things (stereo version) -- Everytime We Say Goodbye (stereo version) -- Summertime (stereo version) -- But Not For Me (stereo version)

För samlingsutgåvor, redovisa exekutörer.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Don't Deceive Me / Fats Domino -- Cheatin' Woman / Frankie Ford -- Honey Hush / Joe Turner -- Diddy-Y-Diddy-O / Roy Brown -- Whirlaway / Allen Toussaint -- Cha Dooky Doo / Art Neville -- Real Gone Party / Ruth & Al -- Chickee Wah Wah / Bobby Marchan -- There'll Be No Backin' Out / Mickey & Sylvia -- That's All I Need To Know / Sam Cooke -- Carry On / Jerry Byrne

Om det finns flera titlar av samma upphovsperson, ange dem tillsammans med upphovspersonen efter.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: That's All I Need To Know ; When a boy falls in love / Sam Cooke --

Verk och uttryck

Verkstyp: Musik

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

För anvisningar som är specifika för musikverk, se Musiktryck, Föredragen titel för verket.

Medverkan och funktion

Se Relationer till Agenter.

Språk

För allmänna anvisningar om uttryckets språk, se Verk och uttryck, Språk.

Ange det talade eller sjungna språket här genom att länka till entitet. Ange flera språk vid behov.

För inspelningar utan språk, som instrumentalmusik, ordlös sång osv., länka till ”Icke-språkligt medium”.

Översättning

Länka till originalets talade och/eller sjungna språk.

Opera med italienska som originalspråk översatt till svenska

Språk: svenska
Översättning av / Verk / Språk: italienska
Länka till entiteter för språken.

Genre/form

För anvisningar om genre/form, se Svenska ämnesord genre/form.

För musikinspelningar, ange genre/formtermen "musikinspelningar".

Genre/form: Musikinspelningar
Länka till entitet.

Klassifikation och ämnesord

För anvisningar om relationer till ämnen, se Relationer, Relationer till ämnen.

För allmänna anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För allmänna anvisningar om klassifikation, se Klassifikation

För anvisningar om DDK-praxis för musikinspelningar, se DDK-praxis, Musikinspelningar Länk till annan webbplats..

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp.

För ljudinspelningar rekommenderas att du anger målgrupp om den finns angiven på resursen, se Målgruppsanmärkning.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp.

För musikinspelningar är innehållstypen "framförd musik".

Innehållstyp: framförd musik
Länka till entitet.

Sammanfattning av innehåll

För allmänna anvisningar om sammanfattning av innehåll, se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll.

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: 60 trallar från Dalarna

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Musik från filmen The star

Inspelning

Uttrycket för en musikinspelning utgörs av själva inspelningen. Uppgifter om inspelningens omständigheter är därför grundläggande för ljudinspelningar. Gör anmärkning om inspelningens tid, plats och omständigheter och/eller ange kodade uppgifter om inspelningens tid och plats.

För allmänna anvisningar om tid för uttrycket, se Verk och uttryck, Tid för uttrycket.

Anmärkning om inspelningens tid, plats och omständigheter

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Benämning

MARC21

 • 518 #a

Inspelning / Inspelning / Benämning: Inspelad i Konserthuset, Stockholm, 2010

Inspelning / Inspelning / Benämning: Fältinspelningar från Västerbotten sommaren 1988

Kodade uppgifter om inspelningens tid

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Datum

MARC21

 • 033 #a

Inspelning / Inspelning / Datum: 2010

Kodade uppgifter om inspelningens plats

Libris

 • Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 033 #p

Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm

Övrig särskiljande egenskap för uttrycket

För allmänna anvisningar om övrig särskiljande egenskap för uttrycket, se Verk och uttryck, Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

Den här typen av särskiljande egenskaper anger du idag huvudsakligen efter låttitlar i innehållsförteckningen, se Innehållsförteckning.

 • Mountain remix
 • mono version
 • album version
 • radio edit

Relationer till agenter

Skapare

Ange skapare. Länka om möjligt till entitet.

Librispraxis: För inspelningar av populärmusik (pop, rock, jazz osv.), folk- och världsmusik, ange exekutören (dvs. artisten, gruppen), oavsett om det finns en eller flera kompositörer för de ingående verken. För klassisk musik och visor, ange kompositören. Om inspelningen innehåller verk av två eller flera kompositörer, ange i stället exekutören (solisten, dirigenten osv.).

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Persson, Peps, 1946-

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Roman, Johan Helmich, 1694-1758

Skaparens funktion

Ange skaparens funktion genom att länka till entitet.

Föredra mer specifika funktioner som ”sångare” och ”musiker” framför det mer allmänna ”framförande”, som du bara bör använda när du inte kan specificera.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: sångare
Länka till entitet.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: kompositör
Länka till entitet.

Bidragsgivare

Ange bidragsgivare.

För framför allt populärmusik är "producent" en viktig funktion med stort konstnärligt inflytande.

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Skoglund, Bosse, 1936-

Bidragsgivarnas funktion

Ange bidragsgivarnas funktion genom att länka till entitet.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: musiker

Anmärkningar om medverkande

Vid behov, gör anmärkning om medverkande. Ange namnen på de medverkande följt av instrumentnamn och/eller röstläge.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning

MARC21

 • 511 #a

Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning: Mats Gustafsson, flutephone, tenorsaxofon ; David Grubbs, harmonium

Ingående verk

För anvisningar om hur du anger relationer till ingående verk och uttryck, se Relationer, Ingående verk.

Om flera verk/uttryck ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

För anvisningar om föredragen titel för musikverk, se Musiktryck, Föredragen titel för verket.

Relaterade resurser

Det som avses här är relationerna mellan det beskrivna verket/uttrycket och ett annat verk/uttryck eller mellan en manifestation och en annan manifestation. För anvisningar om hur du anger dessa relationer, se Relationer, Relaterade resurser.

För anvisningar om föredragen titel för musikverk, se Musiktryck, Föredragen titel för verket.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET