Samlingar

Samlingsposten beskriver en särskild typ av material eller material från en specifik organisation.
Beroende på samlingens karaktär kan samlingsposter även göras för att hålla samman information om särskilda personer, ämneskategorier eller till exempel bildmaterial som porträtt, vyer eller historiska planscher.

Mall för samlingsposter saknas i Nya Libris. Nykatalogisering görs genom kopiering av en representativ post, som är skapad i Nya Libris.

Här redovisas de specialtillämpningar som gäller för katalogisering av samlingar. Beskrivningen kan täcka en sammanhållen donation eller en hel avslutad samling, men också vara öppen och fyllas på efterhand. Information som gäller generellt redovisas i instansen, medan det biblioteksspecifika redovisas i beståndet. Där kan man också ange lokala avvikelser samt provenienshistorik om behov finns. Samlingen kan täcka en organisations hela utgivning, men det är vanligt att andra publikationer utgivna av samma organisation särkatalogiseras.

Följande ämneskategorier lämpar sig för samlingskatalogisering av bilder:

 • Upphovsman
 • Avbildad person
 • Geografiskt namn
 • Händelse
 • Särskilda tekniska, fysiska eller funktionella egenskaper
 • Utgivande institution

För allmänna anvisningar om Bilder se Materialtyper. Bilder.

Beskrivningsnivå

Fullständighetsnivå väljs efter interna praxis för katalogiserande instans. För samlingar rekommenderas miniminivå.

Konstruerad titel

En samlingspost beskriver en samling som skapats på konstlad väg av olika anledningar. Den saknar normalt titel för hela samlingen och därför konstrueras en titel. Tolkningen av RDA 2.3.2.11 Länk till annan webbplats. leder till att den konstruerade titeln inte ska klamras i de fall när resursen normalt inte har någon titel, vilket gäller t.ex. samlingar. Se även RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats.
Det behövs inte heller någon anmärkning om att titeln är konstruerad, men om man så önskar kan frasen "Titel konstruerad av katalogisatör" läggas i en anmärkning.

Konstruera titlar för samlingar genom att ange vad eller vilka samlingen beskriver. Detta kan vara:

 • Samlingens namn
 • Upphovsman
 • Utgivande organisation
 • Namn på den som samlat
 • Namn som bilder föreställer
 • Geografiska namn
 • Genre eller form
 • Särskilda ämnen, händelser, framställningstekniker eller kategorier etc.

Libris

 • Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 245 1/0 #a

Har titel / Titel / Huvudtitel: Humlegården i Stockholm - samling av vykort

Kommentar: Innehållet är anledningen till titeln

Har titel / Titel / Huvudtitel: Högertrafikomläggningen på Kungsgatan 1967 - samling av fotografier

Kommentar: Innehållet är anledningen till titeln

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rosa Taikons silversmide - samling av vykort

Kommentar: Exempel på samlingar skapade kring egennamn. Observera att personens roll måste förtydligas, antingen i titeln eller någon annanstans i samlingsposten.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: IKEA - samling av trycksaker
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Sandvikens kommun - samling av trycksaker
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Bryggan (projekt) - samling av trycksaker
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: IFK Vänersborg - samling av trycksaker

  Kommentar: Samlingar av trycksaker utgivna av organisationer
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Tidtabeller - samling av trycksaker
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Matsedlar Restauranger 1902 - samling av trycksaker

  Kommentar: Formen är anledningen till samlingen

Utgivningsuppgifter

RDA 2.8 Länk till annan webbplats.
Ange land samt period för samlingen. Samlingens start- och slutår visar den gemensamma tidsperioden. Start- och slutår för det egna biblioteket anges i beståndet.

Libris

 • Produktion / Primär produktion / Land
  Startår
  Slutår

MARC21

 • 264 _/0 #c

Produktion / Primär produktion / Land: Sverige
Startår: 1942
Slutår: 1949

Kommentar: I Land länkas till valt land

Produktion / Primär produktion / Land: Sverige
Startår: 1978
Slutår: 9999

Kommentar: När samlingen är öppen och fylls på efterhand anges 9999 i Slutår

Omfång, mått, övriga fysiska detaljer och färg

För samlingar av bilder som är tydligt avgränsade kan egenskaperna omfång, mått, övriga fysiska detaljer och färg anges.

För anvisningar om Omfång se Materialtyper. Bilder. Omfång.

För anvisningar om Mått se Materialtyper. Bilder. Mått.


Bärande material

För samlingar av bilder kan resursernas bärande material anges.

För anvisningar om Bärande material se Materialtyper. Bilder. Bärande material.

Färg

Notera att i nuläget anges färg två gånger i varje bibliografisk post för bilder. En i klartext och en som länkad entitet, vilket skapar en kod i 007 i MARC21.

För anvisningar om Färg se Materialtyper. Bilder. Färg.

Medietyp

Medietyp ska anges. RDA 3.2 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om Medietyp se Manifestation. Medietyp.

Bärartyp

Bärartyp är ett kärnelement och ska anges. RDA 3.3. Länk till annan webbplats.

För ettbladstryck välj ark, för foldrar och broschyrer välj volym, för vykort välj kort. Om resursen har mer än en bärare bedömer katalogiserande instans om man vill ange den mest dominerande, de mest väsentliga eller samtliga bärare.

Här är ett urval koder för bärartyper som kan användas för att beskriva samlingar:

 • ark = nb
 • volym = nc
 • bildkort = no
 • föremål = nr
 • stereografiskt kort = eh

Om bärartypen/bärartyperna inte lätt kan bestämmas, välj "ospecificerad" (zzz).

För allmänna anvisningar om Bärartyp se Manifestation (Instans). Bärartyp.

Anmärkningar

Anmärkningar är inte ett kärnelement. Gör anmärkning när det bedöms viktigt för identifikation, urval eller åtkomst.
För allmänna anvisningar om Anmärkningar se Manifestation (Instans). Anmärkning om manifestationen.

Anmärkningar används sparsamt för organisationer och ska gälla trycksakerna i samlingen. Information om organisationen anges i egenskapen Beskrivning i Agent som länkbar entitet.
Se anvisningar om Auktoritetsarbete och agenter. Organisationer.

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Fotograf varierar
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Nobelpris i litteratur 1909

  Kommentar: Exempel på anmärkningar för bildsamlingar

Verkstyp

För textresurser väljs Text. För bilder väljs Stillbild.

Innehållstyp

Innehållstyp är ett kärnelement och ska anges. RDA 6.9 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om Innehållstyp se Verk och uttryck. Innehållstyp.

Sammanfattning av innehåll

RDA 7.10 Länk till annan webbplats.

För bilder gäller att hela samlingens innehåll kan beskrivas.

För allmänna anvisningar om Sammanfattning av innehåll se Verk och uttryck. Sammanfattning av innehåll.

Libris

 • Instans av verk / Stillbild / Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning

Marc21

 • 520 _/_ #a

Instans av verk / Stillbild / Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Samlingen innehåller amatörbilder från högertrafikomläggningen 1967, ursprungligen fotograferade som diabilder. Fyra av bilderna...

Språk

Ange det språk som överväger för samlingen. Ange fler än ett språk endast då dessa är en stor del av samlingen.

För bilder anges ofta icke språkligt medium för egenskapen Språk.

För allmänna anvisningar om Språk se Verk och uttryck. Uttryckets språk.

Libris

 • Instans av verk / Text / Språk

MARC21

 • 041 #a

Instans av verk / Text / Språk: Svenska

Kommentar: I Språk länkas till valt språk. För att ange att materialet i samlingen är på flera språk, länka till ytterligare språkkoder.

Ämnesord

Välj en övergripande/generell nivå som täcker hela samlingen. För organisationer väljs ett ämnesord som täcker organisationens verksamhet.

För allmänna anvisningar om Ämnesord och genre/form se Ämnesord och genre/form.

Libris

 • Instans av verk / Text / Ämne

MARC21

 • 650 _/7 #a #2

Instans av verk / Text / Ämne: Organisationsutveckling

Kommentar: I Ämne länkas till termer i Svenska ämnesord

Instans av verk / Text / Ämne: Röhl, Maria 1801-1875

Instans av verk / Text / Ämne: Boberg, Ferdinand 1860-1946

Kommentar: Ämnesord för de personer som är ämne för samlingens innehåll. För bildsamlingar kan det vara motiv på de bilder som ingår i samlingen.

Genre/Form

För specifika material kan genre/formtermer användas.

För allmänna anvisningar om Ämnesord och genre/form se Ämnesord och genre/form.

Libris

 • Instans av verk / Text / Genre/Form

MARC21

 • 655 _/7 #a #2
 • Instans av verk / Text / Genre/Form: Filmaffischer
 • Instans av verk / Text / Genre/Form: Kataloger
 • Instans av verk / Text / Genre/Form: Bilder
 • Instans av verk / Text / Genre/Form: Vykort

Utgivande organisation

Länka till Agent som länkbar entitet när sådan finns. När Agent som lokal entitet läggs till, observera att vald namnform även då måste vara unik.

För allmänna anvisningar om auktoritetsarbete för organisationer se Auktoritetsarbete och agenter. Organisationer.

Libris

 • Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent

Marc21

 • 110 2/_ #a

Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: ABU Garcia

Kommentar: Länka till en Agent som länkbar entitet när sådan finns

När Agent som länkbar entitet saknas och det inte finns något behov av att skapa en, läggs utgivande organisation in som lokal entitet.

Libris

 • Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn

Marc21

 • 110 2/_ #a

Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn: Bryggan (projekt)

Kommentar: Agent som lokal entitet

Libris

 • Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn
 • Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Organisation / Namn

Marc21

 • 110 2/_ #a
 • 710 2/_ #a


Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn:
Gymnasium Skövde

Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Organisation / Namn: Kavelbrogymnasiet

Kommentar: Två organisationer inlagda som lokala entiteter, den första i Primär medverkan, den andra i Medverkan.

Funktionskod

Koden anger organisationens funktion. För organisationer används utgivande instans (isb).

För allmänna anvisningar om funktionskod se Relationer till agenter. Relationsbeteckning/funktionskod.

Libris

 • Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Funktion

Marc21

 • 110 2/_ #a #4

Instans av verk / Text / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Funktion:
Film AB Liberty / utgivande instans isb

Kommentar: I Funktion länkas till vald funktionskod

Personer

Ange namn för en person som är upphov till samlingen, till exempel en arkivbildare eller en upphovsman som en konstnär.

Lägg till koden för den funktion, till exempel gravör eller fotograf, som anger personens roll.

För allmänna anvisningar om Upphovsuppgift se Manifestation (Instans). Upphovsuppgift.

För allmänna anvisningar om auktoritetsarbete för personer, se Auktoritetsarbete och agenter. Personer.

Instanstyp

Välj Instans.
För mer information angående kommande ändringar se hjälpsektionen i Libris katalogisering Instanstyp. Länk till annan webbplats.

Utgivningssätt

Libris

 • Utgivningssätt

MARC21

 • 008

Utgivningssätt: Samling

Kommentar: Samling väljs i menyn.

Adminmetadata

För allmänna anvisningar för Adminmetadata se hjälpsektionen i Libris katalogisering, Allmänna anvisningar för Adminmetadata Länk till annan webbplats.

Beståndsregistrering i Libris

Katalogiserande bibliotek kan precisera vad som gäller för den egna samlingen i beståndet. T.ex. period, proveniens, innehållsanmärkningar med mera.

Se Libris katalogisering för anvisningar om Beståndsregistrering Länk till annan webbplats. eller Enkel beståndsregistrering Länk till annan webbplats.

Medieterm

I äldre överförda MARC21-poster kan Medieterm finnas med som en egen egenskap. (MARC21: 245 #h)

Egenskapen används inte längre.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET