Samlingar

Samlingsposten beskriver en särskild typ av material eller material från en specifik organisation.
Beroende på samlingens karaktär kan du också göra samlingsposter för att hålla samman information om särskilda personer, ämneskategorier eller till exempel bildmaterial som porträtt, vyer eller historiska planscher.

Det finns ingen mall för samlingsposter i Libris katalogisering. Gör en ny samlingspost genom kopiering av en representativ post, som är skapad i Libris och har de egenskaper du behöver.

Här redovisas de specialtillämpningar som gäller för katalogisering av samlingar. Beskrivningen kan täcka en sammanhållen donation eller en hel avslutad samling, men den kan också vara öppen för att den fylls på efterhand.

Information som gäller generellt redovisar du i instansen, det biblioteksspecifika i beståndet. Där kan man också ange lokala avvikelser samt provenienshistorik om behov finns. Samlingen kan täcka en organisations hela utgivning, men det är vanligt att andra publikationer utgivna av samma organisation särkatalogiseras.

Följande ämneskategorier lämpar sig för samlingskatalogisering av bilder:

 • Upphovsman
 • Avbildad person
 • Geografiskt namn
 • Händelse
 • Särskilda tekniska, fysiska eller funktionella egenskaper
 • Utgivande institution

För allmänna anvisningar om Bilder se Materialtyper. Bilder.

Beskrivningsnivå

Välj fullständighetsnivå efter intern praxis för ditt bibliotek, men miniminivå är rekommenderat för samlingar.

Konstruerad titel

En samlingspost beskriver en samling som skapats på konstlad väg av olika anledningar. Den saknar normalt titel för hela samlingen och därför konstrueras en titel. Tolkningen av RDA 2.3.2.11 Länk till annan webbplats. leder till att den konstruerade titeln inte ska klamras i de fall när resursen normalt inte har någon titel, vilket gäller t.ex. samlingar. Se även RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats.
Du behöver inte heller ange en anmärkning om att titeln är konstruerad, men om du önskar göra det är frasen "Titel konstruerad av katalogisatör" lämplig.

Konstruera titlar för samlingar genom att ange vad eller vilka samlingen beskriver. Detta kan vara:

 • Samlingens namn
 • Upphovsman
 • Utgivande organisation
 • Namn på den som samlat
 • Namn som bilder föreställer
 • Geografiska namn
 • Genre eller form
 • Särskilda ämnen, händelser, framställningstekniker eller kategorier etc.

Libris

 • Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 245 1/0 #a

Har titel / Titel / Huvudtitel: Humlegården i Stockholm - samling av vykort

Innehållet är anledningen till titeln

Har titel / Titel / Huvudtitel: Högertrafikomläggningen på Kungsgatan 1967 - samling av fotografier

Innehållet är anledningen till titeln

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rosa Taikons silversmide - samling av vykort

Exempel på samlingar skapade kring egennamn. Observera att personens roll måste förtydligas, antingen i titeln eller någon annanstans i samlingsposten.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: IKEA - samling av trycksaker
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Sandvikens kommun - samling av trycksaker
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Bryggan (projekt) - samling av trycksaker
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: IFK Vänersborg - samling av trycksaker

  Samlingar av trycksaker utgivna av organisationer
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Tidtabeller - samling av trycksaker
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Matsedlar Restauranger 1902 - samling av trycksaker

  Formen är anledningen till samlingen

Medverkan och funktion

Ange agenter som hör till manifestationen i instansen, exempelvis utgivare, litografer och gravörer. Lägg till en funktionskod som specificerar personens/institutionens funktion, till exempel utgivare (pbl), gravör (egr) eller litograf (ltg).

Den som är skapare av verket anger du i Medverkan och funktion i Verket. Skapare är t.ex. utgivande instans (isb), samlare (col) och konstnär (art).

Utgivningsuppgifter

RDA 2.8 Länk till annan webbplats.
Ange land samt period för samlingen. Samlingens start- och slutår visar den gemensamma tidsperioden för alla bibliotek med bestånd för samlingsposten. Ange start- och slutår för det egna biblioteket i beståndet.

Libris

 • Produktion / Primär produktion / Land
  Startår
  Slutår

MARC21

 • 264 _/0 #c

Produktion / Primär produktion / Land: Sverige
Startår: 1942
Slutår: 1949

Länka till valt land

Produktion / Primär produktion / Land: Sverige
Startår: 1978
Slutår: 9999

Ange 9999 i slutår när samlingen är öppen och fylls på med mer material

Omfång, mått, övriga fysiska detaljer och färg

För samlingar av bilder som är tydligt avgränsade kan du ange egenskaperna omfång, mått, övriga fysiska detaljer och färg.

För anvisningar om Omfång se Materialtyper. Bilder. Omfång.

För anvisningar om Mått se Materialtyper. Bilder. Mått.

Bärande material

För samlingar av bilder kan du ange resursernas bärande material.

För anvisningar om Bärande material se Materialtyper. Bilder. Bärande material.

Färg

Notera att i nuläget anger du färg två gånger i varje bibliografisk post för bilder. En i klartext och en som länkad entitet, vilket skapar en kod i 007 i MARC21.

För anvisningar om Färg se Materialtyper. Bilder. Färg.

Medietyp

Ange alltid Medietyp. RDA 3.2 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om Medietyp se Manifestation. Medietyp.

Bärartyp

Ange alltid Bärartyp. Bärartyp är ett kärnelement. RDA 3.3. Länk till annan webbplats.

För ettbladstryck välj ark, för foldrar och broschyrer välj volym, för vykort välj kort. Om resursen har mer än en bärare bedömer katalogiserande instans om man vill ange den mest dominerande, de mest väsentliga eller samtliga bärare.

Här är ett urval koder för bärartyper som kan användas för att beskriva samlingar:

 • ark = nb
 • volym = nc
 • bildkort = no
 • föremål = nr
 • stereografiskt kort = eh

Välj "ospecificerad" (zzz) om bärartypen/bärartyperna är svåra att definiera.

För allmänna anvisningar om Bärartyp se Manifestation (Instans). Bärartyp.

Anmärkningar

Anmärkningar är inte ett kärnelement. Gör en anmärkning om det är viktigt för identifikation, urval eller åtkomst.

För allmänna anvisningar om Anmärkningar se Manifestation (Instans). Anmärkning om manifestationen.

I samlingsposter för organisationer lägger du eventuell innehållsanmärkning i beståndsposten. Information om organisationen anger du i egenskapen Beskrivning i Agent som länkbar entitet. Se anvisningar om Auktoritetsarbete och agenter. Organisationer.

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Fotograf varierar
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Nobelpris i litteratur 1909

  Exempel på anmärkningar för bildsamlingar.

Verkstyp

För textresurser, välj Text. För bilder, välj Stillbild.

Innehållstyp

Ange alltid Innehållstyp. Innehållstyp är ett kärnelement. RDA 6.9 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om Innehållstyp se Verk och uttryck. Innehållstyp.

Sammanfattning av innehåll

RDA 7.10 Länk till annan webbplats.

För bilder kan du beskriva hela samlingens innehåll i Sammanfattning av innehåll.

I samlingsposter för organisationer beskriver du i innehållet i beståndsposten. Använd även där egenskapen Sammanfattning av innehåll.

För allmänna anvisningar om Sammanfattning av innehåll se Verk och uttryck. Sammanfattning av innehåll.

Libris

 • Instans av / Verk / Stillbild / Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning

Marc21

 • 520 _/_ #a

Instans av / Verk / Stillbild / Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning:
Samlingen innehåller amatörbilder från högertrafikomläggningen 1967, ursprungligen fotograferade som diabilder. Fyra av bilderna...

Språk

Ange det språk som överväger för samlingen. Ange fler än ett språk endast då dessa är en stor del av samlingen.

Ange i regel icke språkligt medium för bilder.

För allmänna anvisningar om Språk se Verk och uttryck, Språk.

Libris

 • Instans av / Verk / Språk

MARC21

 • 041 #a

Instans av / Verk / Språk: Svenska

Länka till valt språk. För att ange att en stor del av materialet i samlingen är på andra språk, länka till ytterligare språkkoder.

Ämnesord

Välj en övergripande nivå som täcker hela samlingen. För organisationer väljer du ett ämnesord som täcker organisationens verksamhet.

För allmänna anvisningar om Ämnesord och genre/form se Ämnesord och genre/form.

Libris

 • Instans av / Verk / Ämne

MARC21

 • 650 _/7 #a #2

Instans av / Verk / Ämne: Organisationsutveckling

Länka till termer i Svenska ämnesord

Instans av / Verk / Ämne: Röhl, Maria 1801-1875

Instans av / Verk / Ämne: Boberg, Ferdinand 1860-1946

Ämnesord för de personer som är ämne för samlingens innehåll. För bildsamlingar kan det vara motiv på de bilder som ingår i samlingen.

Genre/Form

Använd genre/formtermer när samlingen innehåller specifika materialtyper.

För allmänna anvisningar om Ämnesord och genre/form se Ämnesord och genre/form.

Libris

 • Instans av / Verk / Genre/Form

MARC21

 • 655 _/7 #a #2
 • Instans av / Verk / Genre/Form: Filmaffischer
 • Instans av / Verk / Genre/Form: Kataloger
 • Instans av / Verk / Genre/Form: Bilder
 • Instans av / Verk / Genre/Form: Vykort
 • Instans av / Verk / Genre/Form: Verksamhetsberättelser

Utgivande organisation

Länka till Agent som länkbar entitet när sådan finns.

Om du lägger till Agent som lokal entitet, observera att vald namnform även då måste vara unik.

För allmänna anvisningar om auktoritetsarbete för organisationer se Auktoritetsarbete och agenter. Organisationer.

Libris

 • Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent

Marc21

 • 110 2/_ #a

Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: ABU Garcia

Länka till en agent som länkbar entitet när sådan finns

När Agent som länkbar entitet saknas och det inte finns något behov av att skapa en, lägg utgivande organisation som lokal entitet.

Libris

 • Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn: Bryggan (projekt)

Agent som lokal entitet.

Libris

 • Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn
 • Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 710 2/_ #a


Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn:
Gymnasium Skövde

Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Organisation / Namn: Kavelbrogymnasiet

Två organisationer inlagda som lokala entiteter, den första i Primär medverkan, den andra i Medverkan.

Funktionskod

Koden anger organisationens funktion. För organisationer använder du utgivande instans (isb) i Medverkan och funktion i Verk.

För allmänna anvisningar om funktionskod se Relationer till agenter. Relationsbeteckning (funktionskod).

Libris

 • Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Funktion

Marc21

 • 110 2/_ #a #4


Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Funktion:
Film AB Liberty / utgivande instans isb

Länka till vald funktionskod i Funktion.

Personer

Ange namn för en person som är upphov till samlingen, till exempel en samlare eller en upphovsman. Lägg till funktionskoden för personens roll, till exempel samlare (col) eller fotograf (pht).

Ange agenter som hör till manifestationen i instansen, exempelvis utgivare (pbl), gravör (egr)

För allmänna anvisningar om Upphovsuppgift se Manifestation (Instans). Upphovsuppgift.

För allmänna anvisningar om auktoritetsarbete för personer, se Auktoritetsarbete och agenter. Personer.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Instanstyp

Välj Instans.

För mer information angående kommande ändringar se hjälpsektionen i Libris katalogisering Instanstyp. Länk till annan webbplats.

Utgivningssätt

Libris

 • Utgivningssätt

MARC21

 • 008

Utgivningssätt: Samling

Välj Samling i menyn.

Adminmetadata

För allmänna anvisningar för Adminmetadata se Adminmetadata ii Libris.

Beståndsregistrering i Libris

Katalogiserande bibliotek kan precisera vad som gäller för den egna samlingen i beståndet. T.ex. period, proveniens, innehållsanmärkningar med mera.

Se Libris katalogisering för anvisningar om Bestånd i Libris.

Medieterm

I äldre överförda MARC21-poster kan Medieterm finnas med som en egen egenskap. (MARC21: 245 #h)

Egenskapen används inte längre.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET