Ändringsmeddelanden i Libris

I vissa fall behöver man meddela övriga bibliotek om ändringar man gjort i Libris. Man behöver som Libris-bibliotek också kunna ta emot ändringsmeddelanden.

Sändlistan cxz

Det finns en sändlista för ändringsmeddelanden. Listan kallas "cxz". Via länken nedan kan du läsa mer om sändlistan och hur man anmäler sig.

Om ändringsmeddelanden i Libris - cxz-listanlänk till annan webbplats

Sändlistan Marc21

Meddelande om ändringar av namnformer och de poster som berörs, meddelas på en annan lista: Marc21-listan. Denna lista används också för allmänna meddelanden som rör katalogisering i Libris. Via länken nedan kan du läsa mer om sändlistan och hur man anmäler sig.

Om Marc21-listanlänk till annan webbplats

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET