Ändringsmeddelanden i Libris

I vissa fall behöver man meddela övriga bibliotek om ändringar man gjort i Libris. Man behöver som Librisbibliotek också kunna ta emot ändringsmeddelanden.

Sändlistan cxz

Det finns en sändlista för ändringsmeddelanden. Listan kallas "cxz". Via länken nedan kan du läsa mer om sändlistan och hur man anmäler sig.

Om ändringsmeddelanden i Libris - cxz-listan Länk till annan webbplats.

Sändlistan Marc21

Meddelande om ändringar av namnformer och de poster som berörs, meddelas på en annan lista: Marc21-listan. Denna lista används också för allmänna meddelanden som rör katalogisering i Libris. Via länken nedan kan du läsa mer om sändlistan och hur man anmäler sig.

Om Marc21-listan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET