Lathundar cxz-meddelanden

På denna sida hittar du lathundar för hur du skickar cxz-meddelanden.

Fortsätt att använda den gamla cxz-tjänsten för ändringsmeddelanden. KB meddelar när skiftet från att använda det gamla verktyget till den nya funktionen sker.

Fortsätt att använda den gamla cxz-tjänsten för ändringsmeddelanden. KB meddelar när skiftet från att använda det gamla verktyget till den nya funktionen sker.

Lathund ändringsmeddelande

Om du har gjort en ändring som behöver meddelas eller om du har flyttat bestånd som berör andra bibliotek behöver du skicka ändringsmeddelanden. Se När ska jag skicka ändringsmeddelanden via cxz?

Om ändringsmeddelandet gäller en beståndsflytt från en dubblett behöver du skicka meddelandet innan du raderar dubbletten.

Gör så här för att skicka ett ändringsmeddelande

 • Utgå från den instans du ändrat och välj Ändringsmeddelande i verktygsmenyn.
 • En meddelandepost öppnas och den aktuella posten visas inom egenskapen Gäller.
 • Kommentera och signera ändringen.
 • Skapa post/Spara för att skicka meddelandet. En dialogruta med ”Meddelandet skickades” visas. Meddelandet genererar omgående ett e-postutskick till de personer som prenumererar på utskick för sigler med bestånd.

Du kan också göra så här

 • Flagga instansen du ändrat, gå till Katalogvård – Skapa meddelande – Ändringsmeddelande (utgå från flaggade poster).
 • Den aktuella posten visas inom egenskapen Gäller.
 • Kommentera och signera ändringen.
 • Skapa post/Spara för att skicka meddelandet. En dialogruta med ”Meddelandet skickades” visas. Meddelandet genererar omgående ett e-postutskick till de personer som prenumererar på utskick för sigler med bestånd.

Du kan också skapa ett ändringsmeddelande helt manuellt

 • Gå till Katalogvård – Skapa meddelande och välj mallen Ändringsmeddelande (Länka till poster).
 • Sök efter och länka till posten inom egenskapen Gäller.
 • Kommentera och signera ändringen.
 • Skapa post/Spara för att skicka meddelandet. En dialogruta med ”Meddelandet skickades” visas. Meddelandet genererar omgående ett e-postutskick till de personer som prenumererar på utskick för sigler med bestånd.
Ändringsmeddelande i Libris katalogisering

Bibliotek som har följdfrågor eller behöver kommentera ändringsmeddelandet skriver kommentaren i samma meddelandepost.

 • Klicka på plustecknet inom Kommentar för att generera en ny rad att kommentera i.
 • Spara för att skicka svaret. Meddelandet genererar omgående ett e-postutskick till de personer som prenumererar på utskick för sigler som berörs.

Lathund förfrågan

Om du har behov av att ställa frågor till andra bibliotek med bestånd på en viss resurs kan du använda funktionen för förfrågan.

Gör så här för att skicka ett frågemeddelande

 • Utgå från den instans du behöver ställa en fråga om och välj Förfrågan i verktygsmenyn.
 • En meddelandepost öppnas och den aktuella posten visas inom egenskapen Gäller.
 • Ställ frågan inom egenskapen Kommentar och signera.
 • Skapa post/Spara för att skicka meddelandet. En dialogruta med ”Meddelandet skickades” visas. Meddelandet genererar omgående ett e-postutskick till de personer som prenumererar på utskick för sigler med bestånd.

Du kan också göra så här

 • Flagga instansen du behöver ställa en fråga om, gå till Katalogvård – Skapa meddelande, välj mallen Förfrågan (Utgå från flaggade poster).
 • Den aktuella posten visas inom egenskapen Gäller.
 • Ställ frågan inom egenskapen Kommentar och signera.
 • Skapa post/Spara för att skicka meddelandet. En dialogruta med ”Meddelandet skickades” visas. Meddelandet genererar omgående ett e-postutskick till de personer som prenumererar på utskick för sigler med bestånd.

Du kan också skapa ett frågemeddelande helt manuellt

 • Gå till Katalogvård – Skapa meddelande och välj mallen Förfrågan (Länka till poster).
 • Sök efter och länka till posten inom egenskapen Gäller.
 • Ställ frågan inom egenskapen Kommentar och signera.
 • Skapa post/Spara för att skicka meddelandet. En dialogruta med ”Meddelandet skickades” visas. Meddelandet genererar omgående ett e-postutskick till de personer som prenumererar på utskick för sigler med bestånd.

Exempel på en fråga:

Frågemeddelande i Libris katalogisering


Bibliotek som svarar på frågan skriver sedan svaret i samma frågemeddelande:

 • Klicka på plustecknet inom Kommentar för att generera en nya rad att skriva svaret i.
 • Spara för att skicka svaret. Meddelandet genererar omgående ett e-postutskick till de personer som prenumererar på utskick för sigler som berörs.

Exempel på ett svar:

Svar på en fråga i Libris katalogisering

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET