Äldre tryck

Äldre tryck kan betyda olika saker men här menar vi framför allt skrifter som har framställts i handpress. Det omfattar nästan allt material som är tryckt före 1830. Den tidsödande handpresstekniken förekom under hela 1800-talet men blev i Sverige allt ovanligare efter cirka 1830.

Äldre tryck och katalogregler

Sannolikt kommer det i framtiden finnas anpassade regler för äldre tryck i katalogiseringsstandarden Resource Description and Access (RDA) men i väntan på det använder vi fortfarande regelverket ISBD, 2021 Update to the 2011 Consolidated Edition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. ISBD står för International Standard Bibliographic Description. Tillämpningsanvisningarna på den här sidan fungerar som ett komplement till ISBD.

Libris katalogisering är anpassat efter RDA. Några anvisningar rör därför skillnader mellan RDA och ISBD men även praxisavvikelser från ISBD-reglerna.

Att katalogisera äldre tryck

Det är viktigt att förstå vilket slags föremål du har framför dig när du ska beskriva en handpresstryckt skrift. Du bör ha viss kunskap om vilka framställnings- och distributionsvillkor som har styrt hur den blev till och dess slutliga form, kunskaper du sällan behöver ha när du katalogiserar nyutgivet material.

Handpresstidens produktionsförhållanden resulterade i en stor mängd upplagor och versioner av en text. En viktig aspekt på katalogiseringen av äldre tryck är därför att den ska hjälpa till att identifiera olika upplagor. Tonvikten ligger på de beskrivande delarna eftersom det äldre trycket saknar entydiga identifikationskoder, som till exempel ISBN.

Behovet av att ge en riktig bild av originalet är större än att följa ISBD-strukturen. Det är ett förhållande som mestadels accepteras i ISBD. Uppgifterna på titelsidan citeras exempelvis ordagrant och i den ordning de förekommer på titelsidan.

Det är knappast tänkbart att strömlinjeforma katalogiseringen av äldre tryck. Olika projekt och bibliotek har alltför olika förutsättningar för det. Anvisningarna kan därför reduceras eller utökas efter just de behov eller förutsättningar som finns i det enskilda fallet.

E-postlista för specialsamlingar

Administratörer

Anmälan via e-post

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-09-15